Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE"— Transcriere de prezentare:

1 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi  Societatea Civilă de Avocaţi „Ciuraru, Lohan, Manole şi Asociaţii” “Lawyers for Equality” „Avocaţi pentru Egalitate” Proiect finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos prin programul FSA Grant.

2 Scopul proiectului Organizarea de cursuri de conştientizare -sensibilizare pentru avocaţi asupra principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în practica sistemului juridic.

3 Implicarea grupului ţintă
Grupul ţintă Avocaţi din 8 judeţe, respectiv: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Gorj, Mehedinţi, Ilfov, Tulcea, Bucureşti Implicarea grupului ţintă Grupul ţintă va participa activ în cadrul sesiunilor de formare şi va sprijini obiectivul proiectului prin diseminarea cunoştinţelor în barourile din care fac parte.

4 Relevanţa proiectului
Discriminările între femei şi bărbaţi, pe piaţa forţei de muncă, au loc pe cel puţin 2 planuri: recrutarea pe piaţa muncii în timpul activităţii în calitate de angajat/angajată (salarizare, formare şi promovare, condiţii de muncă, beneficii, etc.) Pentru a preveni şi sancţiona astfel de discriminări, în Romania s-a dezvoltat o legislaţie solidă în domeniul egalităţii de şanse, şi în particular pentru apărarea drepturilor femeilor. Condiţiile sociale arată în schimb o insuficientă cunoaştere a legislaţiei în domeniu atât de către persoanele cărora le este adresată, cât şi de către practicienii din sistemul juridic. În aceste condiţii, proiectul urmăreşte să sprijine o practică juridică mai bună, prin formare specifică a avocaţilor în ceea ce priveşte egalitatea de gen.

5 Obiectivele proiectului
Obiectivul general: Integrarea egalităţii de gen în practica juridică. Obiectivele specifice sunt: Instruire pentru creşterea gradului de conştientizare a avocaţilor privind principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în practica juridică. Creşterea capacităţii de înţelegere şi interpretare a speţelor din perspectiva principiului egalităţii între femei şi bărbaţi, şi de punere în aplicare a legislaţiei naţionale şi comunitare în acest domeniu.

6 Activităţile proiectului
A1. Conferinţa de lansare A2. Identificarea nevoilor de formare în cadrul grupului ţintă      - Întâlniri cu reprezentanţii barourilor în scopul de a facilita aplicarea unui chestionar adresat potenţialilor cursanţi, menit să stabilească nevoile de formare şi potenţialul de lider de opinie. A3. Elaborarea de materiale de curs şi de selecţie a cursanţilor. A4. Cursul de instruire A5. Conferinţa de închidere

7 Rezultate urmărite 2 conferinţe.
Chestionarele completate si interpretate. Manualul de curs. Avocaţii care vor fi instruiţi în cadrul acestui proiect vor disemina cunoştinţele colegilor lor in cadrul baroului din care provin şi vor deveni lideri de opinie pentru sesiunile viitoare privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

8 Proiectul “Avocaţi pentru Egalitate” este finanţat în totalitate de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos prin programul FSA Grant. După implementare, aceasta iniţiativă va deveni un proiect strategic cu o abordare mai complexă, pentru o durată de trei ani cu finanţare nerambursabilă din Fondul Social European pentru a avea o acoperire mai largă în România.


Descărcați ppt "MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google