Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentare proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Prezentare proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul."— Transcriere de prezentare:

1 Prezentare proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

2 Premise (“reţeta” acţiunii noastre)
O analiză detaliată, documentată a situaţiei şi problemelor cu care se confruntă grupurile ţintă; - O voce articulată şi coerentă a organizaţiilor din sfera dizabilităţii, care să exprime nevoile reale ale acestor grupuri ţintă; bune capacităţi de advocacy la acest nivel;

3 Premise (“reţeta” acţiunii noastre)
Voinţă politică de acţiune în acest domeniu, pentru acoperirea acestor nevoi; Un corp de profesionişti pregătiţi să pună în practică prevederile noilor politici publice; - O societate civilă informată şi responsabilă, care integrează activ perspectiva modernă a dizabilităţii şi sprijină incluziunea

4 Parteneri şi colaboratori
Aplicant – Fundația Alpha Transilvană, Tg.Mureş (în numele Rețelei Dizabnet) Partenerul nr.1 – Asociația RENINCO România Partenerul nr.2 – MMFPSPV - DPPD Partenerul nr.3 – Federația ONPHR România Partenerul nr.4 – Asociaţia Hans Spalinger, Simeria Colaboratori: Light into Europe SPAS Simeria

5 Scopul general al proiectului
Dezvoltarea capacităţii societăţii civile la nivel local şi naţional, pentru a influenţa mai activ şi mai eficient politicile publice de egalizare a şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi din România şi pentru a lupta împotriva discriminării cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, prin intermediul unei platforme naţionale de acţiune şi lobby în domeniul dizabilităţii.

6 3 Componente ale proiectului

7 3 componente de bază Formare şi informare – modelul social, modelul drepturilor, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități + Creşterea capacităţilor concrete de lobby şi advocacy în rândul organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi din România (accent pe organizații care reprezintă grupurile cele mai vulnerabile sau excluse)

8 Obiectivul nr.1 Îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului, a instrumentelor de luptă împotriva discriminării, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a evoluţiei politicilor publice din sfera dizabilităţii; Creşterea constantă şi vizibilă a eficienţei acţiunilor de lobby şi advocacy derulate de către organizaţiile de persoane cu dizabilităţi, pentru un impact concret şi durabil asupra calităţii vieţii acestor persoane si a nivelului real de incluziune socială al acestora;

9 3 componente de bază Creşterea capacităţii de analiză a problematicii dizabilităţii în cadrul organizaţiilor de persoane cu dizabilităţi, precum şi în institutele de cercetare si universităţi, în vederea documentării mai eficiente a politicilor publice care afectează persoanele cu dizabilităţi; Schimbarea de paradigmă în reflectarea dizabilităţii în mass media.

10 Obiectivul nr.2 Creşterea calităţii datelor şi analizelor cu privire la situaţia persoanelor cu dizabilităţi din România, pentru o mai bună reflectare a nevoilor acestor persoane în politicile publice de la nivel naţional şi local, precum şi pentru ajustarea obiectivelor prevăzute în strategia în domeniul dizabilităţii;

11 Obiectivul nr.3 Schimbarea modului de reflectare a problematicii dizabilităţii în mass media, ca mijloc principal de modernizare a percepţiei despre persoanele cu dizabilităţi, în comunitate.

12 Beneficiari Beneficiari (1) Număr Descriere 50 3 300 5 2050
Organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi (OPD) 50 Reţeaua ONPHR, Asociaţii de părinţi etc Organizaţii ale profesioniştilor Reţeaua DIZABNET, Asociația RENINCO Organizaţii de promovare a drepturilor omului 3 CRJ, ECPI, IRDO Parlamentari 300 Din totalul de 588 Reprezentanţi ministere 5 Relevanţi pentru dizabilitate Reprezentanţi ai autorităţilor publice locale 2050 Membri ai consiliilor locale, primari, consilieri judeţeni, prefecţi, funcţionari ai structurilor deconcentrate Beneficiari

13 Beneficiari Beneficiari (2) Număr Descriere 800 56 - 84 100 6 2
Funcţionari şi manageri ai serviciilor publice din 8 regiuni de dezvoltare 800 SPAS, DGASPC, sănătate (inclusiv medici de familie), şcoli, transport public etc. Responsabili în planificare urbană, arhitecţi 8 regiuni, aprox 7-10 persoane pe regiune Profesionişti din comunicare şi mass-media 100 Universităţi 6 Studiile din proiect Institute de cercetare 2 Cercetările din proiect Beneficiari

14 Activități Activitati Beneficiari Responsabil
Management – reuniuni de lucru FAT Management – rapoarte intermediare, raport final Audit Comunicare / Evaluare FAT/Dizabnet +RENINCO A01. Pregatirea actvităților de promovare și realizarea studiilor baseline 103 ONG (50 OPD+50 ONG profesionisti + 3 ONG drepturile omului) Analiza legislativa si Compendiu legislativ FAT/Dizabnet

15 Activități Activitate Beneficiari Responsabil
A1.1 Formare OPD şi campanii (25 sesiuni) 1125 beneficiari curs + advocacy ; 400 OPD = *15*3, 25 localitati, 8 regiuni RENINCO A1.2 Info APL (8 sesiuni) 2050 beneficiari aut. publice ; 320 participanti = 8 regiuni x 40 pers/sesiune FAT/Dizabnet + Hans Spalinger A1.3 Info parlamentari (8 sesiuni +intalniri directe) 300 parlamentari ; 697 participanti = 41 jud x 1 sesiune x 17 part/ses (7 parlam + 10 OPD) FAT/Dizabnet + DPPD A1.4. Info serv publ (8 sesiuni +intalniri directe) 800 beneficiari serv. publice ; 240 participanti = 8 regiuni x 30 pers/sesiune Hans Spalinger + parteneri A1.5. Info urbanisti(8 sesiuni) 56-84 urbanisti si arhitecti ; participanti = 8 regiuni x 7-10 pers/sesiune Light into Europe + ONPHR + parteneri Activități

16 Activități Beneficiari Responsabil Activitate
A2.1. Studiu Acces la educatie (100 CD) 6 universitati + 2 institute de cercetare RENINCO A2.2 Studiu costul dizabilitatii (100 CD) FAT/Dizabnet A.2.3 Seminar Dizab. si statistica (legat de Forum Dizabnet 2015) 50 participanti, inclusiv 5 ministere, 6 universitati, 2 institutii cercetare Activități

17 Activități Beneficiari Responsabil Activitate
A2.1. Studiu Acces la educatie (100 CD) 6 universitati + 2 institute de cercetare RENINCO A2.2 Studiu costul dizabilitatii (100 CD) FAT/Dizabnet A.2.3 Seminar Dizab. si statistica (legat de Forum Dizabnet 2015) 50 participanti, inclusiv 5 ministere, 6 universitati, 2 institutii cercetare Activități

18 Activități Beneficiari Responsabil Activitate
A3.1. Studiu Dizabilitatea in presa FAT/Dizabnet - DPPD A3.2. Formare jurnalisti (3 sesiuni) 100 specialisti comunicare + jurnalisti ; 45 participanti = 3 sesiuni x 15 pers/sesiune A.3.3. Conferinta nationala 200 participanti, inclusiv Comitet interministerial DG 163/2013 FAT/Dizabnet - RENINCO Activități

19 Mulțumesc pentru atenție!
Andreia Moraru Manager proiect


Descărcați ppt "Prezentare proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul."

Prezentări similare


Publicitate de la Google