Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

PROIECTUL EUROPEAN “ENDURANCE”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "PROIECTUL EUROPEAN “ENDURANCE”"— Transcriere de prezentare:

1 PROIECTUL EUROPEAN “ENDURANCE”
REȚELE NAȚIONALE A PLANURILOR DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ (SUMP) PROIECTUL EUROPEAN “ENDURANCE” Camelia Raţă Director Executiv OER - Asociaţia “Oraşe Energie România”

2 Proiectul ENDURANCE ENDURANCE: EU-wide establishment of enduring national and European support networks for sustainable urban mobility Programul se desfășoară la nivel pan-european, fiind implementat în 25 de țări, cu suportul oferit de platforma europeană pentru mobilitate, EPOMM - CONFERINȚĂ ANUALĂ „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” ORAȘUL MEU: ENERGIE ȘI MOBILITATE PENTRU SUSTENABILITATE 22-24 APRILIE 2015 | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV, SALA DE CONSILIU | BD. EROILOR NR. 7 Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 1

3 Proiectul ENDURANCE Programul sprijină orașele și regiunile în procesul de dezvoltare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, prin facilitarea activităților în rețea, a instruirii reciproce și a schimbului de experiență și bune practici între țări. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de autoritățile locale ce vor trebuii să-și definească în perioada următoare Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) / Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP). În realizarea PMUD autoritățile locale trebuie să dețină cunoștințele necesare în vederea evaluării situației curente și a coordonării viitoare a procesului complex de realizare efectivă a acestor planuri. Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 3

4 Obiective pe termen scurt
Crearea de rețele PMUD în toate țările membre UE și Norvegia. Crearea unei rețele integrate PMUD la nivel european prin care să se realizeze transferul de politici, metode de auditare și instruire. Activarea a 250 de orașe din Europa care să definească și să implementeze PMUD. Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește PMUD și beneficiile acestui proces, la nivelul instituțiilor europene și naționale. Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 4

5 Reţeaua ENDURANCE Rețeaua se dorește a fi formată din:
Comunitățile locale implicate în proiect, ce vor crea împreună o structură suport eficientă și durabilă pentru PMUD Autorități naționale implicate în domeniul reglementării domeniului mobilității urbane Profesioniști în domeniul mobilității urbane Rețeaua din România, împreună cu rețelele create cu acest scop în alte 24 de țări partenere în proiect, vor fi menținute de EPOMM (European Platform on Mobility Management /Platforma Europeană pentru Managementul Mobilității) și după finalizarea proiectului. Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 5

6 Reţeaua ENDURANCE În România este coordonată de Asociația OER - NFP
Rețea de autorități locale (34 membri) Experiență în lucrul cu municipalități, în domeniul planificarii energetice locale Derularea de proiecte europene, în calitate de coordonator național Organizare de conferințe, sesiuni de instruire, în domeniile energie/mediu Structură Suport pentru administrațiile din România implicate în inițiativa Comisiei Europene - Convenţia Primarilor Va asigura administrarea rețelei și după finalizarea proiectului ENDURANCE Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 6

7 Activități în cadrul proiectului
Fiecare dintre cele 25 de rețelele naționale PMUD includ: Întâlniri naționale anuale Sesiuni de instruire și workshop-uri, transfer de know-how și politici, Planuri de activare ale municipalităților Transfer de bune practici, de la nivel național și internațional; Materiale de comunicare, instrumente online și documente de lucru în limba națională. Utilizarea experienței realizate prin proiecte pe tema mobilității urbane la nivel național sau european Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 7

8 Obiective strategice pe termen lung(2020)
Transformarea PMUD în politică urbană principală la nivel local, național și european. Aceste rețele sunt create pentru a promova o politică națională în domeniul mobilității urbane durabile , a oferi sprijin autorităților naționale pentru PMUD, dar și pentru a deveni punct național de contact prin care se pot canaliza și instituționaliza schimbul de cunoștințe la nivel național și internațional . Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 8

9 Situația curentă Prima Conferință Naţională ENDURANCE - “Mobilitate Urbană Durabilă“ Brașov aprilie 2014 Teme abordate: Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă în Europa Siegfried RUPPRECHT, Director Executiv RUPPRECHT CONSULT, autorul manualului „Dezvoltarea şi Implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă” Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă în România: situația actuală şi perspective Adrian VÎLCAN, Expert Modelare şi Planificare Transport Sinergii ale proiectului ENDURANCE cu alte proiecte europene Florin ANDRONESCU, Manager proiect BUMP (Susţinerea primelor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă în România) Instrumente de susținere a dezvoltării Planurilor de Mobilitate în România, în perioada Sava CHISER, Consilier Direcţia Generală Programe Europene, AM POR, Serviciul Planificare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 9

10 Situația curentă A doua Conferință Națională ENDURANCE va avea loc în cadrul Conferinței Europene SUMP iunie București “Conferința Europeană privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă reprezintă principalul eveniment anual care reunește comunitatea internațională a practicienilor, decidenților politici și a mediului academic pentru a dezbate aspecte cheie, a evidenția dezvoltarea planificării mobilității și pentru schimb de experiență și idei.” Situația la zi a fiecărei rețele naționale se poate consulta pe site Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 10

11 Activități în perspectivă
Cea de a treia Conferință Națională ENDURANCE Va fi organizată în ultima parte a acestui an , la care așteptăm prezentarea Planurilor de Mobilitate Durabilă pentru Polii de Creștere din România, (sperăm în calitate de membrii ai rețelei naționale, alături de experți ce vor fi invitați în funcție de solicitările membrilor rețelei, pe domeniile de interes). Organizarea a 2 sesiuni de instruire până la sfarșitul anului Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 11

12 Activități în perspectivă
Intrarea în rețeaua ENDURANCE Romănia a tuturor celor 7 Poli de creștere și București – Ilfov Prin proiect, pentru Polii de Creştere, exită două oportunităţi/roluri în reţeaua ENDURANCE: posibilitatea de schimburi de informaţii şi experienţă la nivel internaţional, inclusiv cu oraşe mai avansate din Europa, şi rolul de mentor pentru oraşele din România care îşi propun să înceapă procesul SUMP în curând Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 12

13 Situația curentă În prezent sunt 220 oraşe active în reţeaua europeană ENDURANCE: Țări cu tradiţie în planificarea de tip SUMP (ex. Marea Britanie cu 20 de oraşe activate) Orașe cu reputaţie în ceea ce priveşte planificarea şi mobilitatea urbană, precum Barcelona, Viena, Graz, Utrecht. Țări la începutul procesului de dezvoltarea de SUMP-uri ca Bulgaria, au activat deja 20 de membri în reţeaua naţională. România: 10 orașe activate pe site, urmează Craiova și Ploiești. Oraşele activate au contexte diferite – ex. localităţi mici, localităţi de graniţă sau localităţi policentrice – ceea ce înseamnă că există oportunităţi de comunicare şi schimb de experienţă între oraşe cu contexte similare. Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 13

14 Concluzie Aceste rețele sunt create pentru a promova o politică națională în domeniul mobilității urbane durabile , a oferi sprijin autorităților naționale pentru PMUD, dar și pentru a deveni punct național de contact prin care se pot canaliza și instituționaliza schimbul de cunoștințe la nivel național și internațional. Co Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015 14

15 Vă mulţumesc pentru atenţie!
OER – Punct Naţional de Contact pentru România | tel./fax: Conferința anuală “Orașe Energie România” | Brașov aprilie 2015


Descărcați ppt "PROIECTUL EUROPEAN “ENDURANCE”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google