Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Competența face diferența!

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Competența face diferența!"— Transcriere de prezentare:

1 Competența face diferența!
Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit Competența face diferența! Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social Secretariatul General al Guvernului Ministerul Afacerilor Interne

2 Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit
Scopul proiectului: Creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local În contextul țintelor asumate da către România prin intermediul Strategiei Europa 2020, Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020 (SCAP), Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă și Planul Național de acțiune aferent, Strategiei Naționale Anticorupție și Proiectului SNA demarat, se impune ca necesitate identificarea unor soluții urgente pentru deschiderea unei guvernări preponderent închisă și asigurarea unui cadru favorabil atingerii acestora, luând în considerare principalii piloni de consolidare ai administrației publice: eficiență, responsabilitate, credibilitate, transparență și deschidere în relația cu beneficiarii.

3 OBIECTIVELE PROIECTULUI
Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit OBIECTIVELE PROIECTULUI creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public. îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale. INDICATORII DE REALIZARE Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice 211 instituții Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate 27 instituții

4 Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit
BENEFICIAR Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social PARTENERI Secretariatul General al Guvernului Ministerul Afacerilor Interne Proiectul a fost elaborat de echipa MCPDS, finalizat alături de parteneri - Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Afacerilor Interne și propus spre finanțare din resursele comunității europene, în cursul anului 2016, imediat după evaluarea inițială asupra carențelor de organizare instituțională din domeniul transparenței, cu aplicabilitate mai ales în plan local.

5 Încadrarea proiectului în programul operațional
Axa prioritară 2 - Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente Obiectivul specific Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice Rezultate așteptate prin OS 2.2: Prezentare standardizată a datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice; Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește transparența.

6 Măsuri de creștere a transparenței în administrația publică centrală și locală promovate prin axa de finanțare dezvoltarea și implementarea de măsuri, proceduri și instrumente pentru identificarea, managementul, publicarea și diseminarea unor seturi de date și informații gestionate de autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, din perspectiva autorităților și instituțiilor publice, a serviciilor publice gestionate de acestea și a utilizării datelor cu caracter personal); dezvoltarea și implementarea de standarde relevante pentru prezentarea datelor și informațiilor de către autoritățile și instituțiile publice centrale (de exemplu, disponibilitatea datelor, actualitatea lor și ușurința folosirii); dezvoltarea și implementarea unor cursuri de formare, materiale suport și materiale suplimentare (ghiduri, colecții de bune practici etc.) privind managementul datelor și informațiilor de interes public, adresate în special, personalului autorităților și instituțiilor publice.

7 VALOAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI ȘI DURATA
Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit VALOAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI ȘI DURATA buget pentru activități în valoare totală de ,40 lei proiect SIPOCA 35, cu aplicare națională, care va dura 15 luni începând cu luna octombrie a.c. 84,032% din valoarea totală eligibilă a proiectului reprezintă finanțarea de la comunitatea europeană, restul de 15,968% reprezentând contribuția aplicantului și a partenerilor Procentul de cheltuieli neeligibile este de 0%.

8 Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit
GRUPURILE ȚINTĂ Proiectul se adresează unui grup țintă estimat la 350 de participanți provenind din personalul din autoritățile publice centrale și locale, demnitari, aleși locali și reprezentanți ai societății civile. Grupul țintă vizat provine din: 300 personal de conducere, execuție, înalți funcționari publici din autoritățile publice centrale și locale (Ministere, Instituții ale Prefectului, Consilii Județene, Primării); 5 demnitari proveniți din ministere; 20 aleși locali din Consilii locale și Consilii Județene; 25 reprezentanți ai ONG-urilor.

9 PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI
Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI Realizarea unei evaluări naționale tip diagnoză privind practicarea transparenței în executivul central și local; Organizarea de grupuri de lucru tematice pentru identificarea problemelor și sistematizarea soluțiilor (instituționale, de ordin legislativ, etc.); Programe de pregătire pentru practicienii executivului local, însărcinați cu urmărirea implementării prevederilor legale din domeniul transparenței și al guvernării deschise; Elaborarea unei proceduri național aplicabile privind afișarea din oficiu, standardizat și deschis a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul normativ în vigoare; Elaborarea unui manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor transparenței; Organizarea și susținerea a patru seminarii regionale de informare și diseminare a livrabilelor proiectului; Elaborarea unui document de politică publică privind direcțiile de schimbare în domeniul transparenței și al guvernării deschise; Organizarea unei platforme transparenta.gov.ro, site centralizator cu informațiile obligatori a fi afișate de instituțiile publice, concomitent cu furnizarea de asistență tehnică pentru creșterea capacității interne în afișarea de informații standardizate.

10 REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI
Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI Mecanism instituţional pentru standardizarea datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice Elaborarea unui Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor transparenței Elaborarea unui document de politică publică Date și informații publice standardizate gestionate de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale Dezvoltarea platformei tranparenta.gov.ro

11 Guvernare transparentă,deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit
Persoane de contact Mihai Drăgulănescu – Manager de proiect din partea MCPDS, Telefon de contact: , int. 1196; Mioara Bocănici, coordonator activități din partea CPM/SGG; Raluca Doca – Coordonator activități din partea CPM/SGG; Cristopher-George Dina - Coordonator activități din partea MAI. Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social Secretariatul General al Guvernului Ministerul Afacerilor Interne


Descărcați ppt "Competența face diferența!"

Prezentări similare


Publicitate de la Google