Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Seminar de lucru privind piaţa muncii

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Seminar de lucru privind piaţa muncii"— Transcriere de prezentare:

1 Seminar de lucru privind piaţa muncii
şi ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local organizat de CNSLR-Frăţia Căciulata, septembrie 2012 Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane “Investește în oameni!”

2 Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune
proiect național strategic derulat în perioada iulie 2010 – iunie 2013; implementat de CNSLR – FRĂȚIA, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Asociația “Centrul Român de Inițiative”; cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , în cadrul axei prioritare nr.3 - “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție “Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile”. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

3 Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune
Obiectivul proiectului: consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național, prin promovarea dialogului social tripartit și bipartit. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

4 Direcții de acțiune 2. INFORMARE PROMOVARE 1. CONȘTIENTIZARE
Analiza nivelului de dezvoltare a dialogului social în România. 2. INFORMARE seminarii de identificare a bunelor practici în domeniul dialogului social. PROMOVARE Conferință națională de promovare a dialogului social la nivel național și teritorial, local; Acțiuni transversale de informare și promovare; Campanie de promovare a beneficiilor ocupării formale. 3. FORMARE sesiuni de instruire pentru creșterea capacității PS de implicare activă în dialogul social; - Manual de acțiune al partenerului social. 4. ACȚIUNE seminarii de lucru regionale pentru stimularea dialogului social la nivel local; planuri teritoriale de acțiune. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

5 Fapte și cifre Peste 300 de reprezentanți ai partenerilor sociali participanți la cele 3 seminarii naționale tematice pentru creșterea nivelului de implicare în dialogul social; 200 de participanți la conferința națională de promovare a dialogului social; 100 de reprezentanți ai partenerilor sociali participanți la cele 5 sesiuni de instruire în vederea creșterii capacității de implicare în dialogul social; 190 de participanți la seminarul național pentru facilitarea transferului de competențe în rândul partenerilor sociali în corelație cu descentralizarea administrației publice; 330 reprezentanți ai partenerilor sociali participanți la cele 13 seminarii de lucru organizate până în prezent pentru promovarea inițiativelor comune în domeniul ocupării și incluziunii sociale în cadrul comisiilor de dialog social teritoriale. Până la finalul proiectului se vor organiza 16 seminarii, 6 planuri teritoriale de acțiune dezvoltate până în prezent pentru promovarea dialogului social la nivel local. Se vor realiza în total 8 planuri, pentru a acoperi toate regiunile de dezvoltare economică ale țării. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

6 Primul an de implementare, încheiat în iunie 2011, a urmărit dezvoltarea unei campanii de conștientizare și dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului social bipartit și tripartit în domeniul dezvoltării economice durabile, al ocupării și al incluziunii sociale. Activități Concluzii Analiză asupra nivelului de implicare și eficiență al partenerilor sociali în dialogul social și al nivelului de dezvoltare a dialogului social în România; 3 seminarii naționale pentru identificarea celor mai bune practici și metode de acțiune pentru creșterea nivelului de implicare al partenerilor sociali în cadrul dialogului social. Există un cadru legal și instituțional solid pentru buna desfășurare a dialogului social; Eficiența activităților este redusă, iar cultura dialogului social este deficitară în special la nivelul autorităților publice; Partenerii sociali au nevoie de instruire privind structurile și modalitățile de desfășurare a dialogului social, în special asupra cadrului de reglementare, în contextul recentelor modificări legislative. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

7 Primul seminar - „Rolul și implicarea organizațiilor sindicale în dialogul social bipartit și tripartit” a avut loc la Băile Herculane, în perioada noiembrie 2010 și a beneficiat de participarea a peste 200 de participanți, reprezentanți a 20 de federații sindicale afiliate la CNSLR-Frăția, 39 de uniuni județene ale CNSLR-Frăția, la care se adaugă reprezentanți ai MMFPS și CES. Concluzii Dezvoltarea culturii dialogului social la nivel de bază; Încrederea și respectul reciproc reprezintă elemente cheie pentru un parteneriat real și eficient; Îmbunătățirea cunoașterii legislației dialogului social; Dezvoltarea comitetelor sectoriale reprezintă baza dialogului social bipartit la nivel sectorial. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

8 Cel de-al doilea seminar - „Rolul și implicarea organizațiilor patronale în dialogul social bipartit și tripartit” a fost organizat în perioada februarie la Sinaia. La seminar au participat, alături de echipa de implementare, experți invitați din partea MMFPS, CES, UE-CNCFPA si 180 de persoane, membri ai unor organizații patronale reprezentative la nivel național, înscrise în grupul țintă al proiectului. Concluzii Există disfuncții la nivelul organizațiilor patronale cauzate de neintervenția acestora la nivel național pentru a fi funcționale și a-și îndeplini menirea; Necesitatea îmbunătățirii cadrului legal actual și importanța comunicării pentru eliminarea stărilor conflictuale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

9 Al treilea Seminar – “Modalităţi de colaborare eficientă între PS şi ONG pentru identificarea unor soluţii comune în promovarea ocupării şi incluziunii sociale” a fost organizat la București, pe 25 martie 2011, având ca participanți circa 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile. Concluzii Pentru o implicare a ONG-urilor în structurile de dialog social, s-au dezbătut următoarele criterii de selecție a ONG-urilor reprezentative: Să provină dintr-o organizație recunoscută de sector ca fiind reprezentativă; Să cunoască și să lucreze cu politicile publice europene și românești; Să cunoască procesele democratice și instituțiile europene și naționale responsabile de domeniul pe care se axează; Să respecte principiul egalității de șanse; Să dețină abilități de comunicare; Să nu dețină funcții, poziții guvernamentale pe perioada mandatului; Să aibă susținerea sectorului din care provine (vot). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

10 Primul an de implementare a proiectului s-a finalizat prin organizarea Conferinței naționale pentru conștientizarea și promovarea dialogului social (Mamaia, 2-4 iunie 2011), în cadrul căreia au fost diseminate și testate principalele rezultate ale Manualului de Actiune al Partenerului Social, în fața unui public heterogen, constituit din reprezentanți ai tuturor categoriilor de grup țintă vizate în cadrul proiectului, și anume: sindicate, patronate, ONG-uri și asociații profesionale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

11 Al doilea an de implementare a proiectului a fost dedicat consolidării capacității partenerilor sociali pentru promovarea și implicarea activă în dezvoltarea dialogului social tripartit și bipartit. Activități Analiza nevoilor de formare pentru membrii partenerilor sociali; Realizarea unor materiale suport pentru pregătirea sesiunilor de instruire, cuprinzând aspecte din domeniul pieții muncii, incluziunii sociale și egalității de șanse; 5 sesiuni de instruire pentru 100 persoane – personal al partenerilor sociali; Seminar la nivel național pentru facilitarea transferului de competențe în rândul partenerilor sociali în corelație cu descentralizarea administrației publice; 16 seminarii regionale de lucru privind piața muncii și ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

12 Sesiuni de instruire Tematici acoperite
- Desfășurate în perioada 20 octombrie – 26 noiembrie 2011 la Predeal, cu participarea a 100 de reprezentanți ai partenerilor sociali. Tematici acoperite Egalitate de șanse și incluziune socială; Tehnici și tactici de negociere; Aspecte privind piața muncii – modificări legislative 2011; Comunicarea – instrument de bază al dialogului social; Dialogul social – cadru de comunicare între autoritățile administrației publice, reprezentanții angajaților și angajatorilor. Sesiune de instruire a Partenerilor Sociali, Predeal, noiembrie 2011 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

13 Seminar național: Creșterea eficienței dialogului social în contextul descentralizării administrației publice – Sinaia, februarie 2012 Aspecte supuse dezbaterii: Informații la zi asupra principalelor zone de interes din domeniul dialogului social, cu clarificarea aspectelor problematice; Diseminarea rezultatelor proiectului ca resurse în procesul de consolidarea a PS în dialogul social; Dezbateri asupra procesului de descentralizare a administrației publice; Propunerea unor parteneriate Pentru realizarea unor inițiative comune la nivel local în domeniul ocupării și incluziunii sociale; Pregătirea seminariilor regionale și a elaborării planurilor locale de acțiune. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

14 Seminarii regionale de lucru privind piața muncii și ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local 13 seminarii finalizate, 3 seminarii planificate pentru perioada septembrie – octombrie 2012 Rezultate: planuri teritoriale de acțiune pentru promovarea dialogului social la nivel local, adaptate la caracteristicile fiecărei regiuni de dezvoltare a țării. Calendar Snagov: 1-3, 8-10 martie 2012; Sovata: 22-24, martie 2012; Slănic Moldova: 5-7 aprilie, 3-5 mai 2012; Băile Felix: aprilie, mai 2012; Moneasa: mai, 7-9 iunie 2012; Mamaia: 21-23, iunie 2012; Căciulata: 20-22, septembrie 2012; Sinaia: 4-6, octombrie 2012. Seminar regional de lucru, Snagov, 1-3 martie 2012 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

15 Ultima etapă a proiectului este consacrată unei campanii de promovare și informare în vederea diseminării la nivel național a beneficiilor ocupării formale și combaterii muncii la negru, principalele acțiuni planificate fiind: Organizarea unui seminar la nivel național, în vederea identificării modalităților concrete de creștere a interesului angajatorilor pentru sporirea investițiilor în resursele umane și promovare a ocupării formale; Elaborarea unei analize pentru identificarea beneficiilor ocupării formale, pentru angajați, dar și pentru angajator; O campanie națională pentru promovarea ocupării formale și combaterea muncii la negru (broșuri, fluturași, spoturi radio și TV)-evaluarea impactului campaniei si promovarea rezultatelor proiectului. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

16 Vă mulțumim pentru participare!
Pentru informatii suplimentare contactați: SECRETARIAT TEHNIC Str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, București Gabriela NECȘULIU, Manager proiect Otilia PANAINTE, Expert informare promovare Vă mulțumim pentru participare! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304


Descărcați ppt "Seminar de lucru privind piaţa muncii"

Prezentări similare


Publicitate de la Google