Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică"— Transcriere de prezentare:

1 Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică
Consultare Publică „Serviciile sociale și importanța lor în asigurarea calității vieții persoanelor vârstnice” 23 martie 2016 Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică Proiect finanțat prin granturile SEE , în cadrul Fondului ONG în România Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE

2 Servicii sociale acreditate
la nivel național există 249 de servicii pentru persoane vârstnice acreditate în baza L197/2012 la finalul lunii ianuarie 2016 Dintre aceste 249 de sevicii: 124 sunt centre rezidențiale, 70 îngrijiri la domiciliu, 24 centre de zi și 31 alte tipuri Județele cu cele mai multe servicii sociale pentru vârstnici acreditate sunt: Bihor, Cluj, Satu Mare, Alba și Mureș Cele mai multe servicii sociale de îngrijiri la domiciliu acreditate sunt în Alba (11), Iași (9), Bihor (7), Satu Mare (6), Mureș și Timiș (5) Sursa: MMFPSPV, 2016

3 Centre rezidențiale la nivel național există 215 centre rezidențiale cf datelor INS, din care 74 în subordinea consiliilor locale și 141 înființate de ONG-uri Capacitatea centrelor rezidențiale este de locuri, din care 5205 în cele publice și 5601 în cele ale ONG-urilor Capacitatea centrelor rezidențiale înființate de ONG-uri aproape s-a dublat în 2 ani Din cheltuielile de funcționare ale centrelor rezidențiale înființate de ONG, aproximativ 11% provin din fonduri publice Sursa: INS, 2016

4 Cheltuieli servicii sociale
Cheltuielile cu serviciile sociale din total buget asistență socială în România, au reprezentat 0,55% în anul 2015 în scădere fașă de 0,68% în 2014 Nivelul subvențiilor pentru servicii sociale (L34/1998) s-a redus după 2011, ajungând în 2015 la 39% din total cheltuieli cu servicii sociale față de 62% în 2011 Numărul mediu lunar de beneficiari ai subvențiilor a scăzut de la în 2013 la în 2015 În cadrul programului de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice” în 2015 au fost finanțate 19 cămine rezidențiale cu un număr lunar de beneficiari de 897 Sursa: MMFPSPV, 2016

5 Măsuri de politică publică pentru persoanele vârstnice
Strategia Naţionale pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2015–2020 prelungirea vieţii active a persoanelor vârstnice promovarea participării sociale şi a unei vârste înaintate demne obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele care necesită îngrijire de lungă durată Acordul de parteneriat Romania- Uniunea Europeana proiectarea și urmărirea politicilor de îmbătrânire activă (pentru ocuparea forței de muncă), în vederea păstrării lucrătorilor în vârstă pe piața muncii și promovarea acestora necesitatea de a finanța crearea în comunități de servicii de îngrijire la domiciliu Programul Operațional Capital Uman OS 4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung Axa 3 – Locuri de muncă pentru toți – acordă o atenție deosebită susținerii măsurilor de păstrare/integrare pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici

6 Măsuri de politică publică pentru persoanele vârstnice
Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Serviciile comunitare pentru persoanelor vârstnice se oferă la domiciliu, în cămine rezidențiale sau în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, locuințe sociale etc Servicii comunitare asigurate la domiciliu sau în centre rezidențiale sunt: servicii sociale servicii socio-medicale servicii medicale Finanțarea serviciilor de asistență socială pentru vârstnici se realizează: De la bugetul de stat – finanțarea activităților de asistență socială derulate de ONG-uri, cheltuieli de investiții și reparații pentru instituții de asistență socială din zone defavorizate, completarea resurselor extrabugetare a căminelor pentru vârstnici De la bugetul local – subvenții în completarea resurselor extrabugetare a căminelor pentru vârstnici, finanțarea activităților de asistență socială derulate de ONG-uri, finanțarea serviciilor comunitare de asistență socială, inclusiv îngrijirea la domiciliu, cheltuieli pentru înmormântarea asistaților Din bugetul asigurărilor de sănătate – serviciile medicale acordate

7 Vă mulțumim pentru participare!


Descărcați ppt "Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică"

Prezentări similare


Publicitate de la Google