Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

BINE AŢI VENIT !.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "BINE AŢI VENIT !."— Transcriere de prezentare:

1 BINE AŢI VENIT !

2 ORDIN nr.330/ privind aprobarea fondurilor şi repartizarea acestora în vederea dotării unităţilor de învăţământ şi a unor unităţi conexe ale învăţamântului preuniversitar.

3 Art.4 Repartizarea sumelor destinate fondului de carte al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor Caselor Corpului Didactic, este prevăzută în Anexa nr. 4

4 Anexa nr. 4

5 METODOLOGIA privind repartizarea fondurilor în vedera dotării unităţilor de învăţământ şi a unor unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar.

6 Art.1.c. Pentru dotarea bibliotecilor şcolare şi a bibliotecilor caselor corpului didactic: 1200 RON/UI + 8 RON / elev pentru fondul de carte al bibliotecilor şcolare ale unităţilor de învăţământ RON/ C.C.D. pentru fondul de carte al bibliotecilor C.C.D.

7 Art.3.1. Fondurile alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor fi repartizate către Inspectoratele Şcolare.

8 Art.3.2. Inspectoratul şcolar, în calitate de ordonator secundar de credite, este responsabil de repartizarea creditelor bugetare către unităţile de învăţământ, conform criteriilor stabilite în prezenta metodologie.

9 Art.3.4. Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ va decide asupra repartizării sumelor şi va stabili necesarul de bunuri pentru dotarea unităţilor de învăţământ cu respectarea destinaţiilor stabilite dupa consultarea responsabililor ariilor curriculare/catedrelor metodice pe discipline.

10 Art.3.5. Achiziţia bunurilor se va face cu respectarea prevederilor legale referitoare la achiziţii.

11 Art.6. Prin compartimentul de audit intern al inspectoratelor şcolare se va asigura verificarea şi controlul utilizării fondurilor alocate unităţilor de învăţământ.


Descărcați ppt "BINE AŢI VENIT !."

Prezentări similare


Publicitate de la Google