Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Proiect strategic POSDRU/87/1.3/S/ 62339

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Proiect strategic POSDRU/87/1.3/S/ 62339"— Transcriere de prezentare:

1 Proiect strategic POSDRU/87/1.3/S/ 62339
„PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE – NOI COMPETENŢE PENTRU ACTORI AI SCHIMBĂRILOR ÎN EDUCAŢIE DIN JUDEŢELE BACĂU ŞI COVASNA” Proiect strategic POSDRU/87/1.3/S/ 62339 BACOV-ia Perioada de implementare 01 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2013

2 Solicitant proiect: IŞJ Bacău Partener 1: IŞJ Covasna
PARTICIPANŢI Solicitant proiect: IŞJ Bacău Partener 1: IŞJ Covasna Partener 2: CCD Bacău Partener 3: CCD Covasna Partener 4: Universitatea “Transilvania” Braşov – furnizor de programe de formare

3 STRUCTURA CURSURILOR DE FORMARE
MODULE: 1. Curriculum centrat pe competenţe 100 ore - 30 credite 2. Managementul instruirii şi al clasei de elevi 90 ore - 30 credite 3. Formarea competenţelor IT 90 ore – 30 credite

4 GRUPUL ŢINTĂ 1300 cadre didactice 325 educatoare
Anul 1 de proiect: noiembrie 2010 – octombrie 2011 325 educatoare Anul 2 de proiect: noiembrie 2011 – octombrie 2012 550 profesori, ingineri Anul 3 de proiect: noiembrie 2012 – octombrie 2013 425 învăţători

5 ORGANIZARE SERII de câte de cursanți pentru cursuri – 111 ore / în weekend – profesori de la Universitatea Transilvania Brașov GRUPE de câte 25 de cursanți pentru aplicații practice – 169 ore / după ore 2 zile săptămânal – formatori locali selectați Locațiile pentru cursuri se stabilesc în funcție de numărul cursanților înscriși – aplicațiile se derulează în toate orașele județului

6 DISCIPLINE DE STUDIU - MODUL I
DISCIPLINE OBLIGATORII Curriculum centrat pe competenţă Limbă şi literatură română Didactica lb. şi literaturii române şi strategii moderne de evaluare Limba şi literatura maghiară Didactica limbii şi literaturii maghiare şi strategii moderne de evaluare Limba şi literatura engleză Didactica limbii şi literaturii engleze şi strategii moderne de evaluare Limba şi literatura franceză Didactica limbii şi literaturii franceze şi strategii moderne de evaluare Limba şi literatura germană Didactica limbii şi literaturii germane şi strategii moderne de evaluare Istorie a românilor şi universală. Mentalităţi şi ideologie Didactica istoriei şi strategii moderne de evaluare Discipline socio-umane: teme de actualitate (filosofie, economie, psihologie, sociologie, ed. civică) Didactica specialităţii (socio-umane) şi strategii moderne de evaluare Geografie Didactica geografiei şi strategii moderne de evaluare

7 DISCIPLINE DE STUDIU - MODUL I
Matematică Didactica matematicii şi strategii moderne de evaluare Fizică. Noutăţi din fizică introduse în practica şcolară Didactica fizicii şi strategii moderne de evaluare Chimie Didactica chimiei şi strategii moderne de evaluare Biologie. Teme de actualitate în specialitate Didactica biologiei şi strategii moderne de evaluare Educaţia fizică şi sportul într-o societate democrată Didactica educaţiei fizice şi strategii moderne de evaluare Tehnologii ecologice Didactica tehnologiilor ecologice şi strategii moderne de evaluare Educaţie muzicală Didactica educaţiei muzicale şi strategii moderne de evaluare Educaţie plastică Didactica educaţiei plastice şi strategii moderne de evaluare Religie Didactica religiei şi strategii moderne de evaluare

8 DISCIPLINE DE STUDIU - MODUL I
DISCIPLINE OPȚIONALE Design-ul curriculum-ului la decizia şcolii Organizarea şi predarea integrată a conţinuturilor învăţământului Tehnici de scriere ştiinţifică şi de argumentare

9 DISCIPLINE DE STUDIU - MODUL II
DISCIPLINE OBLIGATORII Psihopedagogia comunicării totale Managementul şi gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi DISCIPLINE OPȚIONALE Orientări actuale în teoria şi practica predării Educaţia raţional-emotivă. Strategii ale educaţiei emoţionale Managementul proiectelor educaţionale

10 DISCIPLINE DE STUDIU - MODUL III
DISCIPLINE OBLIGATORII Elemente introductive în lumea tehnologiilor informaţionale Aspecte esenţiale relativ la utilizarea calculatorului şi organizarea datelor cu ajutorul fişierelor. Fundamentele automatizării procesului de editare a textelor cu ajutorul calculatorului. Iniţiere în realizarea aplicaţiilor orientate pe calculul tabelar. Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date pentru tezaurizarea datelor unui sistem informaţional. Ghid practic de realizare a prezentărilor profesionale. Tehnologii moderne pentru facilitarea accesului la informaţie şi comunicarea cu suport electronic.

11 ACŢIUNI PREVĂZUTE pentru perioada septembrie–octombrie 2011
Finalizarea înscrierilor (termen – 24 septembrie 2011) Constituirea seriilor și grupelor (termen - 20 septembrie 2011) Întocmirea orarului (termen - 21 octombrie 2011) Întâlniri zonale cu participanții la cursuri, instructaje (octombrie 2011) Postarea pe site a informațiilor privind cursurile (termen – 30 octombrie 2011)

12 Informaţii despre proiect
Website Telefon – Botos Erika


Descărcați ppt "Proiect strategic POSDRU/87/1.3/S/ 62339"

Prezentări similare


Publicitate de la Google