Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

str. Nicolae Iorga nr.1 , Târgu-Mureş ROMÂNIA

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "str. Nicolae Iorga nr.1 , Târgu-Mureş ROMÂNIA"— Transcriere de prezentare:

1 str. Nicolae Iorga nr.1 , 540088 Târgu-Mureş ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII str. Nicolae Iorga nr.1 , Târgu-Mureş ROMÂNIA Tel./Fax ; TÂRGUL "GAUDEAMUS" 2005

2 str. Nicolae Iorga nr.1 , 540088 Târgu-Mureş ROMÂNIA
Tel./Fax ; BINE AŢI VENIT la standul EDITURII UNIVERSITĂŢII "PETRU MAIOR" TÂRGU MUREŞ

3 ACTIVITATEA EDITORIALÃ
Editura Universităţii "Petru Maior" din Târgu-Mureş a luat fiinţă în anul 1995, în baza avizului Ministerului Culturii nr.3543/ Înfiinţarea acesteia a fost necesară pentru a facilita publicarea, în regim de editură, a unor lucrări cu caracter didactic pentru studenţii noştri, dar şi a lucrărilor valoroase cu caracter tehnico-ştiinţific având ca autori cadre didactice titulare şi/sau asociate universităţii noastre. De la înfiinţare până în prezent s-au publicat 141 de lucrări, conform listei anexate, având în lucru alte 6 titluri, cu apariţie în lunile martie-aprilie Lucrările sunt din domeniile matematicii, fizicii, informaticii, al ştiinţelor tehnice (inginerie mecanică şi electrică), istoriei, filologiei, al ştiinţelelor economice, juridice şi de management, oglindind fidel specializările pentru care este acreditată universitatea noastră.

4 ACTIVITATEA EDITORIALÃ
Tipărirea lucrărilor se realizează la atelierul de multiplicare al universităţii, sau la alte tipografii, de obicei într-un tiraj redus (în medie 100 exemplare), care acoperă obligaţiile pentru Depozitul legal de tipărituri, necesarul bibliotecii noastre şi eventualele schimburi interuniversitare. Difuzarea lucrărilor nu face parte din obiectul de activitate al editurii, aceasta fiind asigurată de către autori, care, de altfel, asigură integral cheltuielile de editare şi tipărire din surse financiare din afara universităţii, cum sunt programe internaţionale sau similare, sponsorizare, sau surse proprii.

5 ACTIVITATEA EDITORIALÃ
În anul 2001 editura noastră a fost evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), în urma căreia Editura Universităţii "Petru Maior" Tg.-Mureş a fost recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare pentru ca lucrările publicate să fie luate în considerare de Centrul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Scientometrie în programele sale strategice. Editura Universităţii « Petru Maior » Tg.-Mureş este inclusă în Catalogul editorilor şi distribuitorilor de carte din România – 2003, al Asociaţiei Editorilor din România.

6 ACTIVITATEA EDITORIALÃ
Editura Universităţii « Petru Maior » Tg.-Mureş a expus standuri la Caravana Gaudeamus 2003 Tg.-Mureş 6-10 mai 2003 (ocazie cu care a luat un premiu pentru prima participare), precum şi la Caravana Gaudeamus 2004 Tg.-Mureş 30 martie – 3 aprilie 2004 (ocazie cu care a luat premiul Educaţia).

7 str. Nicolae Iorga nr.1 , 540088 Târgu-Mureş ROMÂNIA
Tel./Fax ; EDITURA UNIVERSITĂŢII "PETRU MAIOR" propune publicului 141 titluri

8 O UNIVERSITATE PENTRU COMUNITATE

9 str. Nicolae Iorga nr.1 , 540088 Târgu-Mureş ROMÂNIA
Tel./Fax ; Instituţie de stat pentru instrucţie superioară şi cercetare, acreditată de MEC, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, Guvernul României

10 str. Nicolae Iorga nr.1 , 540088 Târgu-Mureş ROMÂNIA
Tel./Fax ; EVOLUŢIA INSTITUŢIONALĂ INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI din Târgu Mureş INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR din Târgu–Mureş INSTITUTUL DE SUBINGINERI INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Târgu – Mureş UNIVERSITATEA DIN TÂRGU – MUREŞ UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” din Târgu – Mureş

11 HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 676 / 1996
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 676 / 1996

12 STRUCTURA UNIVERSITĂŢII 2004-2005
1.060 FACULTATEA DE INGINERIE 768 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE 1.202 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE 429 COLEGIUL UNIVERSITAR 1.879 DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSA ŞI LA DISTANŢĂ 1.875 DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 1.879 STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI DE MASTERAT 5.982 TOTAL STUDENŢI

13 STRUCTURA UNIVERSITĂŢII 2005-2006
FACULTATEA DE INGINERIE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE

14 FACULTATEA DE INGINERIE 4 ani / zi ; 240 credite transferabile
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Buget 62 Taxă 38 Ingineria energetică / Inginerie electrică Buget 43 Taxă 7 Inginerie industrială Buget 45 Taxă 5 Ingineria mediului / Mecatronică şi robotică Buget 30 Taxă 20 Inginerie şi management Buget 30 Taxă 20

15 3 ani / zi ; 180 credite transferabile
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE 3 ani / zi ; 180 credite transferabile Matematică Buget 17 Taxă 33 Informatică Buget 40 Taxă 10 Limba şi literatura – română / engleză / franceză Buget 47 Taxă 103 Istorie Buget 26 Taxă 24 Relaţii internaţionale Buget 10 Taxă 40

16 Ştiinţe administrative
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE 4 ani / zi ; 180 credite transferabile Management Buget 15 Taxă 60 Economie Buget 15 Taxă 60 Contabilitate Buget 15 Taxă 60 Finanţe Buget 15 Taxă 60 Ştiinţe administrative Buget 15 Taxă 60 Drept (4 ani / zi ; 240 credite transferabile) Buget 15 Taxă 60

17 ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
3 ani / IFR ; 180 credite transferabile FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE Matematică Management Taxă 50 Taxă 90 Informatică Contabilitate Taxă 50 Taxă 90 Limba şi literatura – română / engleză / franceză Ştiinţe administrative Taxă 90 Taxă 150 Drept (4 ani / zi ; 240 credite transferabile) Istorie Taxă 50 Taxă 90

18 PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC - pregătirea iniţială şi continuă a personalului didactic - Cursuri postuniversitare Modul psihopedagogic D.P.P.D.

19 Construcţia şi tehnologia angrenajelor;
CERCETAREA CENTRE DE CERCETARE Construcţia şi tehnologia angrenajelor; Tehnologii neconvenţionale de deformare plastică la rece, respectiv prelucrãri cu jet de plasmã şi electroeroziune; Roboticã; Optimizãri în electroenergeticã; Maşini electrice neconvenţionale; Aparaturã electronicã pentru tehnologii neconvenţionale; Prelucrãri moderne cu ajutorul fasciculului de electroni; Cercetãri în domeniul algebrei (latici, algebre topologice şi inele); Reţele neuronale; Metode numerice; Cercetare psihopedagogicã; Probleme de sociologie; Istoria veche universalã; Economie politicã şi politici economice; Asigurãri comerciale; Contabilitate financiarã; Literaturã englezã.

20 CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI PERFECŢIONARE
PROGRAM PHARE EDUCAŢIA ADULŢILOR FORMARE CONTINUĂ CIP furnizează servicii de consultanţă, programe de formare continuă şi perfecţionare a viitorilor şi actualilor întreprinzători şi a personalului şi managerilor din IMM-uri

21 European Computer Driving Licence ECDL
Servicii de instruire şi certificare Centrul de instruire AutoCAD European Computer Driving Licence ECDL Certificare lingvistică

22 organizează şi monitorizează proiectele şi acordurile de cooperare internaţională, mobilităţile studenţeşti şi de formatori, bursele de studiu în străinătate, promovează imaginea universităţii, participă activ la programele: Leonardo, CEEPUS şi Jean Monnet, SOCRATES. OFICIUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

23 str. Nicolae Iorga nr.1 , 540088 Târgu-Mureş ROMÂNIA
Tel./Fax ; CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PRIVIND CARIERA activităţi specifice consilierii şi orientării pentru carieră, activităţi cu caracter instituţional şi servicii de specialitate în domeniul asistenţei psihologice, activităţi cu caracter sociologic, de marketing educaţional şi relaţii publice.

24 Nod zonal al reţelei naţionale RoEduNet
CENTRUL INTERNET Site propriu: Nod zonal al reţelei naţionale RoEduNet

25 BIBLIOTECA cărţi 8.575 periodice 4.768 utilizatori

26 PERSONAL didactic 142 administrativ 118

27 SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

28 UN NOU SEDIU AL UNIVERSITĂŢII

29 ... O NOUĂ PERSPECTIVĂ

30 ASOCIAŢII ALUMNI LIGA STUDENŢILOR AIESEC

31


Descărcați ppt "str. Nicolae Iorga nr.1 , Târgu-Mureş ROMÂNIA"

Prezentări similare


Publicitate de la Google