Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Propunere dezbateri la nivelul sistemului de învățământ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Propunere dezbateri la nivelul sistemului de învățământ"— Transcriere de prezentare:

1

2 Propunere dezbateri la nivelul sistemului de învățământ
ISJ prelucrează cu toți inspectorii documentul de viziune sistemică Educația ne unește ISJ prelucrează cu toți directorii documentul Directorii organizează la nivelul fiecărei școli cel puțin o dezbatere internă a documentului din perspectiva locală (inclusiv cu participarea CA și a sindicatelor) Școala organizează la nivelul comunității locale cel puțin o prezentare și dezbatere a documentului pe baza unui șablon furnizat de MEN implică toți actorii interesați si menționați în viziune (elevi, părinți, agenți economici, ONG-uri, grupuri de interes din comunitate) colectează si transmite concluziile si recomandările într-un document ce va avea caracter public

3 Propunere dezbateri la nivelul sistemului de învățământ
Inspectorii de specialitate organizează cu profesorii de specialitate una sau mai multe dezbateri Pentru fiecare dezbatere se colectează si transmit concluziile si recomandările pe baza baza unui șablon furnizat de MEN, într- un document ce va avea caracter public lista de prezență conform modelului transmis (se păstrează în unitate) 4-5 fotografii (postate pe paginile de internet sau Facebook ale unităților de învățământ si vor fi transmise la adresa Raport sintetic, după modelul inclus (se va trimite cel târziu în ziua lucrătoare următoare dezbaterii la adresa

4 Lista de prezență la dezbaterea viziunii „Educația ne unește”
Data:_____________ Locația: __________ Subsemnatul declar că sunt de acord ca fotografii si alte materiale care includ imaginea si numele meu să fie folosite de Ministerul Educației Naționale în scopuri de informare cu respectarea Regulamentului privind protecția datelor personale (GDPR). Nume si prenume Semnătura Directorul unității păstrează lista de prezență pentru a se putea verifica respectarea regulilor privind protecția datelor private (GDPR). În cazul în care unul sau mai mulți participanți refuză să semneze lista, vă rugam să vă asigurați că aceștia nu apar în fotografiile ce urmează a fi publicate.

5 Directorul unității de învățământ sau persoana desemnată va trimite cel târziu în ziua lucrătoare următoare dezbaterii formularul de mai jos completat cu concluziile dezbaterii la adresa Acest formular va fi publicat pe site-ul Ministerului Educației Naționale, in secțiunea despre dezbaterea viziunii. Unitatea de învățământ:   Data organizării dezbaterii:    Coordonator dezbatere: Date de contact: Aspecte pozitive semnalate: Aspecte care îngrijorează, limite ale propunerii de viziune: Recomandări si scenarii de implementare: Note generale despre dezbatere:

6 Activități de promovare a viziunii
De la toate evenimentele se vor publica fotografii în rețele sociale cu hashtagul #EducatiaNeUneste Inspectorii și directorii vor participa la evenimente organizate de parteneri de dialog social pentru a explica viziunea Este încurajată participarea la emisiuni radio-tv din teritoriu pentru a dezbate viziunea Este încurajată publicarea de articole de presa și interviuri despre beneficiile viziunii

7 Calendar Pana la 19 aprilie – programul evenimentelor trimis la MEN
Pana la 7 iunie toate evenimentele derulate și raportate

8 Programe de studii liceale și de formare profesională
Evaluarea Națională Evaluarea nivelului funcțional al competențelor-cheie An suplimentar Clasele VII - IX – Profesori + Consilier Carieră Vârsta 6-15 ani Evaluarea nivelului elementar al competențelor Clasele IV - VI – Profesori pentru învățământ primar + Profesori Educația de Bază / Școala Generală Evaluarea cognitivă și socio – emoțională Clasele I - III – Profesori pentru învățământ primar EDUCAȚIE TIMPURIE Vârsta 3-6 ani

9 Studii post-doctorale
Formare continuă Studii post-doctorale Studii doctorale Formare profesională continuă Masterat De aprofundare Interdisciplinar Complementar Formare profesională continuă Studii postliceale Studii Universitare Științe și Științe Aplicate Studii Universitare Socio-Umaniste Studii Universitare Vocaționale Certificat de competențe profesionale Lb. Română Lb. Străină Probă Practică Bac T - Competențe profesionale Lb. Română Lb. Străină Științe Bac A1 Lb. Română Lb. Străină Matematică Fizică/Chimie/ Biologie Probă de creativitate, cunoștințe, abilități, aptitudini și atitudini Bac A2 Lb. Română Lb. Străină Istorie Filozofie/Logică/Sociologie Probă de creativitate, cunoștințe, abilități, aptitudini și atitudini Bac V Lb. Română Lb. Străină Probă specifică Probă de creativitate, cunoștințe, abilități, aptitudini și atitudini Studii profesionale Nivel 3 (3 ani) Studii Liceale Nivel 4 (4 ani) Programe de formare profesională Programe de studii liceale de științe (4 ani) Programe de studii liceale socio-umaniste (4 ani) Programe de studii liceale vocaționale (4 ani)

10 Vă mulțumesc pentru atenție!


Descărcați ppt "Propunere dezbateri la nivelul sistemului de învățământ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google