Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Mediile temperate.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Mediile temperate."— Transcriere de prezentare:

1 Mediile temperate

2 Desfășurare: între 40 și 60 grade latitudine – mai ales în emisfera nordică;
Caracteristicile factorilor de mediu: - întindere mare a continentelor, - întinse lanțuri muntoase, - regiuni cu condiții climatice diferite, - vegetație variată, - concentrare mare a așezărilor, - industrie diversificată – poluare accentuată, - întinse spații nelocuite.

3

4 Tipuri de medii temperate
Mediul temperat – oceanic - la latit grade – în apropierea oceanelor (Europa de Vest, E – SUA, E – Asiei) - clima: veri răcoroase, ierni blânde, pp 800 – 1000 mm/an; - vegetația – păduri de foioase; - soluri fertile; - râurile – debite mari iarna și primăvara; - mediu profund transformat – culturi agricole, zone portuare, industriale, așezări.

5 Păduri de foioase

6 - râurile – debite mari iarna și primăvara; - mediu profund transformat – culturi agricole, zone portuare, industriale, așezări.

7 - Râurile – debite mari iarna și primăvara; - Mediu profund transformat – culturi agricole, zone portuare, industriale, așezări. Loara Sena

8 Medii temperat continentale
– în părțile centrale ale continentelor, - încadrate de sisteme de munți: Carpați, Caucaz, Himalaya (opresc pătrunderea maselor de aer oceanic) Desfășurare: din estul României până în vestul Chinei, podișurile din centrul SUA și Canadei, în Argentina. Clima – influențată de mase de aer continental, polar și arctic; - secete frecvente.

9 Subtipuri: Mediul semiarid de stepă și silvostepă - precipitaţii mm/an, secete frecvente, temperaturi mari vara, scăzute iarna; - vegetație ierboasă + arbuști; - stepa euroasiatică, preria nord-americană, pampasul argentinian; - soluri foarte fertile (cernoziomuri); - principalele zone cerealiere de pe glob; - orașe, sate, căi de comunicație.

10 Stepa mongolă Stepa - Patagonia

11 Dropia Potârnichea

12 2. Mediul arid temperat - deșerturile din Asia Centrală (Kara Kum, Kâzâlkum), din China, Mongolia și Marele Bazin din SUA; - clima: ierni reci, veri lungi, calde și uscate, pp reduse (sub 100 mmm/an); - vegetația: plante xerofite (rogoz, ierburi țepoase, saxaulul alb și negru); - peisaj: câmpuri de nisip cu dune, versanți dezgoliți și văi seci; - așezări: pe văi cu scurgere permanentă și la contactul deșerturilor cu munții.

13 Deșertul Gobi

14 Marele Bazin (SUA) Marele Lac Sărat

15 3. Mediul temperat rece – desfășurare: 50 – 60 grade latitudine N, în N Americii de Nord, din Scandinavia pâna în Siberia; - clima: mase de aer arctic și polar, ierni lungi cu temp de -30 grade C (Oimeakon -77,8 grade), veri scurte +20 de grade (maximele), ploi rare; - vegetația: păduri de conifere – molid, pin, brad, zâmbru, zadă, tuia, - așezări: de-a lungul drumurilor transconti-nentale, se exploatează lemnul, combustibili și minereuri; pășuni și terenuri agricole.

16 Taigaua siberiană canadiană

17 Elan (Canada) Tigru (Siberia)

18 Oimeakon – cel mai rece oraș

19 Bibliografie: Silviu Neguţ, Mihai Ielenicz, Dan Bălteanu, Geografie – manual pentru clasa a XI-a, Editura Humanitas Educaţional, 2012 Surse web: › wiki › 


Descărcați ppt "Mediile temperate."

Prezentări similare


Publicitate de la Google