Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

DELTA DUNĂRII.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "DELTA DUNĂRII."— Transcriere de prezentare:

1 DELTA DUNĂRII

2 Generalități Fluviul Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră ( Germania), străbate zece țări și patru capitale europene, parcurge un traseu de 2858 km, din care 1050 km pe teritoriu României. Se varsă în Marea Neagră. Înainte de vărasare, Dunărea își desparte apele în brațele Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe, formând Delta Dunării.

3

4

5

6 Delta Dunării : *deltă – formă de relief rezultată ca urmare a depunerii de mâl și nisip la gura de vărsare a unui fluviu în mare formarea Deltei a început acum de ani este cel mai întins complex de ecosisteme acvatice și terestre din România, fiind cel mai tânar teritoriu din țara noastră, aflându-se în continuă evoluție a fost declarată Rezervație a Biosferei și o ‘’ comoară a întregii umanități’’

7 În Delta Dunării întâlnim ecosisteme diverse :
1.Ecosisteme naturale acvatice : gârle, lacuri, bălți, brațele Dunării 2. Ecosisteme naturale terestre : păduri de stejar, salcie, plop, mlaștini cu stuf, dune de nisip – Pădurea Caraorman, Pădurea Letea 3. Ecosisteme artificiale : localitățile din Delta Dunării.

8

9 Biodiversitatea cuprinde de tipuri de viețuitoare din toate grupele, care se datoreză diversității biotopurilor. BIOTOPUL apa: curgătoare și stătătoare, mlăștini,grinduri clima : climat temperat caracteristic stepelor pontice temperatura : ridicată, peste 10 C precipitații : puține vanturi : puternice

10 BIOCENOZA Vegetația – bogată ,specifică locului în care se dezvoltă
•în apă - plante submerse :ciuma apelor -plante natante : nufărul ciuma apelor nufăr

11 în zone mlăștinoase : stuful, papura, trestia
stuf papură

12 • plante de uscat : ierboase si lemnoase : plopi, stejari, salcii stejar salcie

13 Fauna – se manifestă în mediu acvatic și pe uscat
Pești – se întâlnesc pești care trăiesc atât în apele curgătoare cat și stătătoare ale Dunării știucă : pește răpitor -crap - -șalău -scrumbia de Dunăre : vine in Dunăre doar pentru reproducere

14 Reptile : -vipera de stepă -șopârla cenușie -țestoasa dobrogeană

15 Păsările : sunt cele care au creat faima Deltei Dunării ;
-au corpul acoperit cu pene , membrele anterioare s-au transformat în aripi –adaptare la viața aeriană - unele sunt oaspeți ai Deltei doar în anotimpurile calde ,atunci cand iși găsesc hrană, altele locuiesc permanent în Deltă.

16 În apă -bune înotătoare, cu penajul impermeabil
-rața sălbatică -pelicanul - lebăda

17

18 Pe mal : păsări cu cioc lung și picioare lungi :
-barza stârcul -egreta

19 Mamiferele – atât în mediu acvatic, dar preponderent în cel terestru
-șobolanul de apă - vidra - căprioara

20 -porcul mistreț -lupul -câinele enot – pe cale de dispariție

21 Alte specii– reprezintă hrana pentru alte animale
-bacterii -alge -protozoare -insecte

22 Importanță : cuprinde plante și animele protejate de mediu prezintă habitate pentru diverese specii de animale valoare științifică, cinegetică și turistică

23 Să exersăm! 1.Observă imaginile de mai jos. Numește grupa din care face parte fiecare organism ilustrat și precizează mediu lui de viață .

24 Bibliografie : • Programa școlară de bilogie pentru gimnaziu actualizată • Teodora B., Nicoleta-Adriana G., Mădalina N., Manual de biologie clasa a V-a, Editura Aramis, București,2017 • Silvia O,Ștefania G.,Iuliana T., Camelia M., Teodora L, Manual de biologie clasa a V-a, Editura Corint, București,2017


Descărcați ppt "DELTA DUNĂRII."

Prezentări similare


Publicitate de la Google