Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Simulare de examen Psihologie medicală

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Simulare de examen Psihologie medicală"— Transcriere de prezentare:

1 Simulare de examen Psihologie medicală
Lect. Univ. Dr. Florina Nechita

2 Pacientă, în vârsta de 26 de ani, necăsătorită, studentă la două facultăți și la un master, se prezintă la cabinet pentru investigaţii medicale în legătură cu o iritație pe o suprafață a pielii destul de mare. Iritația nu a cedat la automedicație, deși pacienta s-a documentat pe internet și a respectat cu strictețe toate indicațiile de pe forumuri și site-uri. Când medicul începe anamneza, pacienta inițial refuză să răspundă la întrebări pentru ca ea consideră că a stabilit corect diagnosticul de dermatită de contact și nu are nevoie de altă opinie, ci doar de un tratament eficient cât mai repede. Când medicul insistă să obțină permisiunea pacientei pentru a-și desfășura activitatea, pacienta cere să afle detalii despre alte cazuri asemănătoare pe care medicul le-a mai întâlnit.

3 Descrieţi modelul bio-psiho-social pentru reacțiile alergice cutanate în cazul pacientei voastre. Identificaţi cel puţin 2 elemente pentru fiecare factor. 1p Identificaţi şi descrieţi tipul comportamental al pacientei. 1p Identificaţi şi explicaţi două mecanisme de apărare manifestate de pacient (definiţia mecanismului + exemplul din caz). 2p Folosiţi una dintre teoriile stilului de viaţă pentru a explica pacientei importanța unui proces de diagnosticare corect (descrieţi teoria şi modul în care aţi aplica-o cu pacientul). 3p Explicaţi copingul centrat pe problemă. Descrieţi cum l-aţi folosi pentru a construi împreună cu pacienta un plan de diagnostic și tratament. 2p

4 Pacientă, în vârsta de 26 de ani, necăsătorită, studentă la două facultăți și la un master, se prezintă la cabinet pentru investigaţii medicale în legătură cu o iritație pe o suprafață a pielii destul de mare. Iritația nu a cedat la automedicație, deși pacienta s-a documentat pe internet și a respectat cu strictețe toate indicațiile de pe forumuri și site-uri. Când medicul începe anamneza, pacienta inițial refuză să răspundă la întrebări pentru ca ea consideră că a stabilit corect diagnosticul de dermatită de contact și nu are nevoie de altă opinie, ci doar de un tratament eficient cât mai repede. Când medicul insistă să obțină permisiunea pacientei pentru a-și desfășura activitatea, pacienta cere să afle detalii despre alte cazuri asemănătoare pe care medicul le-a mai întâlnit. a. Descrieţi modelul bio-psiho-social pentru reacțiile alergice cutanate în cazul pacientei voastre. Identificaţi cel puţin 2 elemente pentru fiecare factor. 1p

5 Modelul bio-psiho-social – 1p (0,25p pentru fiecare factor)
Factorii biologici – ereditatea, alimentația, program redus de odihnă = oboseală fizică, expunerea la alergeni; Factorii psihologici – vulnerabilități: stres psihic prelungit, agresivitatea/ostilitatea + oricare dintre caracteristicile tipului A comportamental; resurse: curiozitate și interes, determinare, dorința de a fi sănătoasă. Factorii sociali – presiunea socială care vine din competitivitate și nevoia de afirmare/validare, suport social scăzut (nu acceptă ajutor pentru că își impune să se descurce singură); Factorii ecologici – dorința de succes/afirmare, convingerea că munca e singurul mod de a reuși în viață, agitatația care vine din presiunea timpului, atitudinea ostilă față de orice sarcină și orice obstacol perceput.

6 Pacientă, în vârsta de 26 de ani, necăsătorită, studentă la două facultăți și la un master, se prezintă la cabinet pentru investigaţii medicale în legătură cu o iritație pe o suprafață a pielii destul de mare. Iritația nu a cedat la automedicație, deși pacienta s-a documentat pe internet și a respectat cu strictețe toate indicațiile de pe forumuri și site-uri. Când medicul începe anamneza, pacienta inițial refuză să răspundă la întrebări pentru ca ea consideră că a stabilit corect diagnosticul de dermatită de contact și nu are nevoie de altă opinie, ci doar de un tratament eficient cât mai repede. Când medicul insistă să obțină permisiunea pacientei pentru a-și desfășura activitatea, pacienta cere să afle detalii despre alte cazuri asemănătoare pe care medicul le-a mai întâlnit. b. Identificaţi şi descrieţi tipul comportamental al pacientei. 1p

7 Tipul A comportamental - 1p
Se punctează 0,10p pentru fiecare dintre următoarele trăsături: ambiţie maximă nevoia de timp nelinişte nerăbdare competitivitate ostilitate: cognitivă (gânduri duşmănoase, dispreţ, supărare); comportamentală (agresivitate verbală sau fizică) implicare profesională majoră(„workaholic") veleităţi de şefi sindromul AHA (nucleul toxic)

8 Pacientă, în vârsta de 26 de ani, necăsătorită, studentă la două facultăți și la un master, se prezintă la cabinet pentru investigaţii medicale în legătură cu o iritație pe o suprafață a pielii destul de mare. Iritația nu a cedat la automedicație, deși pacienta s-a documentat pe internet și a respectat cu strictețe toate indicațiile de pe forumuri și site-uri. Când medicul începe anamneza, pacienta inițial refuză să răspundă la întrebări pentru ca ea consideră că a stabilit corect diagnosticul de dermatită de contact și nu are nevoie de altă opinie, ci doar de un tratament eficient cât mai repede. Când medicul insistă să obțină permisiunea pacientei pentru a-și desfășura activitatea, pacienta cere să afle detalii despre alte cazuri asemănătoare pe care medicul le-a mai întâlnit. c. Identificaţi şi explicaţi două mecanisme de apărare manifestate de pacient (definiţia mecanismului + exemplul din caz). 2p

9 Regresie (refuză anamneza pentru că ea știe mai bine – comportament infantil) – 1p (0,5p definiția + 0,5p explicația) Comutare (comută furia din relația cu medical și o exprimă în relația cu asistentul medical) – 1p (0,5p definiția + 0,5p explicația)

10 Pacientă, în vârsta de 26 de ani, necăsătorită, studentă la două facultăți și la un master, se prezintă la cabinet pentru investigaţii medicale în legătură cu o iritație pe o suprafață a pielii destul de mare. Iritația nu a cedat la automedicație, deși pacienta s-a documentat pe internet și a respectat cu strictețe toate indicațiile de pe forumuri și site-uri. Când medicul începe anamneza, pacienta inițial refuză să răspundă la întrebări pentru ca ea consideră că a stabilit corect diagnosticul de dermatită de contact și nu are nevoie de altă opinie, ci doar de un tratament eficient cât mai repede. Când medicul insistă să obțină permisiunea pacientei pentru a-și desfășura activitatea, pacienta cere să afle detalii despre alte cazuri asemănătoare pe care medicul le-a mai întâlnit. d. Folosiţi una dintre teoriile stilului de viaţă a explica pacientei importanța unui proces de diagnosticare corect (descrieţi teoria şi modul în care aţi aplica-o cu pacientul). 3p

11 Descrierea teoriei şi a componentelor – 1p Folosirea ei în practică (pe componente) – 2p

12 Pacientă, în vârsta de 26 de ani, necăsătorită, studentă la două facultăți și la un master, se prezintă la cabinet pentru investigaţii medicale în legătură cu o iritație pe o suprafață a pielii destul de mare. Iritația nu a cedat la automedicație, deși pacienta s-a documentat pe internet și a respectat cu strictețe toate indicațiile de pe forumuri și site-uri. Când medicul începe anamneza, pacienta inițial refuză să răspundă la întrebări pentru ca ea consideră că a stabilit corect diagnosticul de dermatită de contact și nu are nevoie de altă opinie, ci doar de un tratament eficient cât mai repede. Când medicul insistă să obțină permisiunea pacientei pentru a-și desfășura activitatea, pacienta cere să afle detalii despre alte cazuri asemănătoare pe care medicul le-a mai întâlnit. e. Explicaţi copingul centrat pe problemă. Descrieţi cum l-aţi folosi pentru a construi împreună cu pacienta un plan de diagnostic și tratament. 2p

13 Copingul centrat pe problemă:
explicarea mecanismului de coping– 1p descrierea situaţiei cu elementele din copingul centrat pe emoţii – 1p

14 Pacientă, în vârstă de 26 de ani, studentă, căsătorită, se prezintă la cabinet la indicațiile medicului de familie pentru investigații legate de un posibil diagnostic de diabet. Pacienta insistă să intre în cabinet acompaniată de soț întrucât el știe cel mai bine să explice stările ei. La confirmarea diagnosticului și prezentarea opțiunilor de tratament, pacienta afirmă că a ajuns așa din cauza tuturor supărărilor de acasă și de la serviciu, apoi manifestă simptomele unui atac de panică.

15 Descrieţi modelul bio-psiho-social pentru diabet bolile de nutriție în cazul pacientei voastre. Identificaţi cel puţin 2 elemente pentru fiecare factor. 1p Identificaţi şi explicaţi tipul comportamental al pacientului. 1p Identificaţi şi explicaţi două mecanisme de apărare manifestate de pacient (definiţia mecanismului + exemplul din caz). 2p Explicaţi mecanismul de coping centrat pe emoții. Identificați ce emoții exprimă sau nu pacienta. 2p Folosiţi una dintre teoriile stilului de viaţă pentru a explica pacientei planul de tratament (descrieţi teoria şi modul în care aţi aplica-o cu pacientul). 3p

16 Pacientă, în vârstă de 26 de ani, studentă, căsătorită, se prezintă la cabinet la indicațiile medicului de familie pentru investigații legate de un posibil diagnostic de diabet. Pacienta insistă să intre în cabinet acompaniată de soț întrucât el știe cel mai bine să explice stările ei. La confirmarea diagnosticului și prezentarea opțiunilor de tratament, pacienta afirmă că a ajuns așa din cauza tuturor supărărilor de acasă și de la serviciu, apoi manifestă simptomele unui atac de panică. a. Descrieţi modelul bio-psiho-social pentru diabet și bolile de nutriție în cazul pacientei voastre. Identificaţi cel puţin 2 elemente pentru fiecare factor. 1p

17 Modelul bio-psiho-social – 1p (0,25p pentru fiecare factor)
Factorii biologici – ereditatea, alimentația, absența sportului, program redus de odihnă și de relaxare; Factorii psihologici – vulnerabilități: incapacitatea de a gestiona stresul psihic, copleșirea, caracteristicile tipului C comportamental, dependența relațională; resurse: capacitatea de a accepta ajutor, capacitatea de a urma indicații. Factorii sociali – presiunea socială a responsabilității din relații (dorința de armonie) și din sarcinile și rolurile multiple, suport social (sprijinul soțului și al medicului de familie); Factorii ecologici – presiunea aşteptărilor din relaţiile cu ceilalţi, presiunea pe care o pune pe propria persoană pentru a se ridica la nivelul așteptărilor percepute, sacrificiul de sine ca strategie de viață, credința că armonia este singurul lucru important.

18 Pacientă, în vârstă de 26 de ani, studentă, căsătorită, se prezintă la cabinet la indicațiile medicului de familie pentru investigații legate de un posibil diagnostic de diabet. Pacienta insistă să intre în cabinet acompaniată de soț întrucât el știe cel mai bine să explice stările ei. La confirmarea diagnosticului și prezentarea opțiunilor de tratament, pacienta afirmă că a ajuns așa din cauza tuturor supărărilor de acasă și de la serviciu, apoi manifestă simptomele unui atac de panică. b. Identificaţi şi explicaţi tipul comportamental al pacientului. 1p

19 Tipul C comportamental - 1p
Se punctează 0,10p pentru fiecare dintre următoarele trăsături: incapacitatea de a verbaliza şi de a recunoaşte emoţiile, mai ales pe cele negative (0,20p) incapacitatea de a savura emoţiile pozitive obişnuite nevoia de armonie în relaţii lipsa de iniţiativă influenţabilitate crescută inconstanţă în conduită dificultatea de a decide complex de reacţii negative secundare (subiacente) precum autodepreciere, sentimente de neputinţă şi de pierdere a controlului (0,20p)

20 Pacientă, în vârstă de 26 de ani, studentă, căsătorită, se prezintă la cabinet la indicațiile medicului de familie pentru investigații legate de un posibil diagnostic de diabet. Pacienta insistă să intre în cabinet acompaniată de soț întrucât el știe cel mai bine să explice stările ei. La confirmarea diagnosticului și prezentarea opțiunilor de tratament, pacienta afirmă că a ajuns așa din cauza tuturor supărărilor de acasă și de la serviciu, apoi manifestă simptomele unui atac de panică. c. Identificaţi şi explicaţi două mecanisme de apărare manifestate de pacientă (definiţia mecanismului + exemplul din caz). 2p

21 Proiecție (cauza bolii ei o reprezintă supărările) – 1p (definiția 0,5 + exemplul 0,5)
Refulare (atac de panică) – 1p (definiția 0,5 + exemplul 0,5)

22 Pacientă, în vârstă de 26 de ani, studentă, căsătorită, se prezintă la cabinet la indicațiile medicului de familie pentru investigații legate de un posibil diagnostic de diabet. Pacienta insistă să intre în cabinet acompaniată de soț întrucât el știe cel mai bine să explice stările ei. La confirmarea diagnosticului și prezentarea opțiunilor de tratament, pacienta afirmă că a ajuns așa din cauza tuturor supărărilor de acasă și de la serviciu, apoi manifestă simptomele unui atac de panică. e. Explicaţi mecanismul de coping centrat pe emoții. Identificați ce emoții exprimă sau nu pacienta. 2p

23 Copingul centrat pe emoții:
explicarea mecanismului de coping – 1p formularea unui plan de tratament – 1p

24 Pacientă, în vârstă de 26 de ani, studentă, căsătorită, se prezintă la cabinet la indicațiile medicului de familie pentru investigații legate de un posibil diagnostic de diabet. Pacienta insistă să intre în cabinet acompaniată de soț întrucât el știe cel mai bine să explice stările ei. La confirmarea diagnosticului și prezentarea opțiunilor de tratament, pacienta afirmă că a ajuns așa din cauza tuturor supărărilor de acasă și de la serviciu, apoi manifestă simptomele unui atac de panică. d. Folosiţi una dintre teoriile stilului de viaţă pentru a explica pacientei planul de tratament (descrieţi teoria şi modul în care aţi aplica-o cu pacientul). 3p

25 Descrierea teoriei şi a componentelor– 1p
Folosirea ei în practică (pe componente) – 2p


Descărcați ppt "Simulare de examen Psihologie medicală"

Prezentări similare


Publicitate de la Google