Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Studiul berzelor albe (Ciconia ciconia)

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Studiul berzelor albe (Ciconia ciconia)"— Transcriere de prezentare:

1 Studiul berzelor albe (Ciconia ciconia)
și importanța monitorizării acestora prin intermediul sistemelor electronice de localizare Adrian MESTECĂNEANU, Muzeul Județean Argeș

2 Barza albă (Ciconia ciconia) este una dintre cele mai cunoscute specii de păsări migratoare din România, cuibărind aproape în toate localitățile, cu excepția celor montane. În țara noastră, a fost destul de bine studiată, însă accentul a fost pus aproape exclusiv pe răspândirea sa în sezonul de cuibărire. Deși la nivel european au fost derulate mai multe programe prin care păsările au fost echipate cu transmițătoare satelitare, la noi s-a desfășurat o singură acțiune de acest tip, de către Societatea Ornitologică Română (SOR/BirdLife Romania) și Grupul Milvus. Barza albă a fost subiect în ultimii ani și al cercetărilor personale. În 2013, a fost realizat recensământul berzelor albe din ROSPA0073 Măcin-Niculițel (contract între Administrația Parcului Național Munții Măcinului și S.C. Multidimension Research and Development S.R.L. și S.C. Geosystems Romania S.R.L), iar, în 2014, a fost realizat recensământul berzelor albe din județul Argeș, coordonat la nivel național de Societatea Ornitologică Română (SOR/BirdLife Romania) și Grupul Milvus. S-a urmărit, îndeosebi, distribuția speciei, determinarea numărului de perechi cuibăritoare, dar și obținerea de alte informații privitoare la cuibărit. De asemenea, printr-un alt studiu am avut în vedere migrația berzelor albe prin zona Argeșului.

3 1. Recensământul berzelor albe din ROSPA0073 Măcin-Niculiţel şi zona învecinată
5 10 km ROSPA0073 Măcin-Niculiţel este plasată în nord-vestul Dobrogei, în judeţul Tulcea. Suprafaţă: ha. Conţine Munţii Măcin, cu două culmi principale: Pricopan-Megina şi Măcin. Vârful Ţuţuinanu este cel mai înalt punct (467 m). Clima este excesiv temperat-continentală. Vegetaţia este specifică stepei şi silvo-stepei. Harta ROSPA0073 Măcin-Niculiţel

4 Principalele rezultate
: Nest Space of feeding Limit of SPA Măcin-Niculiţel Locality Luncaviţa Rachelu Văcăreni Gărvan Carcaliu Revărsarea Isaccea Turcoaia Cerna Hamcearca Principalele rezultate Au fost identificate 23 de cuiburi în 10 localităţi (55.5% din total). Turcoaia a fost localitatea cu cele mai multe cuiburi (7, 30,43% din total). Estul ariei – absență cuiburi (hrană puțină, pâraie care seacă). Cuib din localitatea Turcoaia Harta de distribuţie a cuiburilor

5 10-19 m Repartiţia cuiburilor după altitudine
Principalii parametri statistici ai altitudinii înregistrată la baza cuiburilor (m) Parametru Valoare Media 19.43 Minimum 7 Maximum 105 Cuib din localitatea Isaccea

6 Diagrama de distribuţie după numărul de pui/pereche
Principalii parametrii statistici ai numărului de juvenili/cuib 3 pui/pereche Diagrama de distribuţie după numărul de pui/pereche Parametru Valoare Media 2.95 Minimum 1 Maximum 5 Cuib cu 5 pui din localitatea Turcoaia

7 Parametrii caracteristici ai populaţiei de Ciconia ciconia din ROSPA0073 Măcin-Niculiţel şi zona învecinată. Parametru Valoare Numărul de cuiburi neocupate (uH) 1 Numărul de cuiburi fără pui (HPo) Numărul de cuiburi cu pui (HPm) 22 Numărul de cuiburi cu pereche (HPa) Numărul de cuiburi (H) 23 Numărul de pui (JZG) 65 Media numărului de pui zburători/pereche raportată la numărul total de perechi (JZa) 2.95 Media numărului de pui zburători/pereche raportată la numărul total de cuiburi cu pui (JZm) Numărul de perechi raportat la 100 km2 (StD) ~ 2.75 Toate cuiburile identificate au fost plasate pe stâlpi electrici (86,9% dintre ele, pe suport metalic).

8 Harta administrativă și fizică a județului Argeş
2. Recensământul berzelor albe din județul Argeș Harta administrativă și fizică a județului Argeş Munții Carpați Piemontul și Subcarpații Getici - Câmpia Română Râul Argeş Râul Târgului Topolog Dâmbovnic Teleorman Cotmeana Dâmboviţa Munţii Făgăraş Leaota Podişul Getic Câmpia Română Județul Argeş – sudul României; 6,826 kmp; Relief: câmpie, deal, munte; sistem hidrografic bogat; Climă temperat-continentală; Vegetatie diversă; 7 orașe, 95 comune.

9 Distribuția cuiburilor
Residence of county Municipalities Cities Villages 1 – 3 nests 4 – 6 nests 7 – 9 nests Principalele rezultate 74 cuiburi 40 localități - Trei zone vaste (marcate cu contur albastru) sunt lipsite de cuiburi, din cauza resurselor deficitare de hrană. Distribuția cuiburilor

10 Distribuția cuiburilor (%) după numărul de pui pe cuib (n=74).
Parametrii statistici ai numărului de pui/cuib Parametri Observații Media 3.12 Minimum 1 Pietroşani Maximum 5 Mihăeşti, Bărla, Ştefan cel Mare, Slobozia Număr de pui 172

11 Stâlpi de curent electric Stâlpi de curent electric cu suport
Parametrii statistici ai altitudinii de la baza cuiburilor Altitudine(m) Observații Media 306.89 Minimum 131 Popeşti Maximum 664 Dragoslavele Tipul de suport al cuiburilor Tip de suport Stâlpi de curent electric Stâlpi de curent electric cu suport Coș Șură Acoperiș Copac Nr. cuiburi 55 13 1 5 % 74.32 17.56 1.35 6.75

12 Parametrii de cuibărire pe zone, altitudine și amplasamentul cuiburilor (n=74).
Parametru Nr. cuiburi (H) Nr. cuiburi (H) (%) Perechi cu pui (HPm) Perechi fără pui (HPo) Nr. perechi (HPa) Barză solitară Cuiburi neocupate (uH) JZG JZa JZm Cuiburi pe stâlpi electrici simpli Cuiburi pe stâlpi cu suport Cuiburi pe coșuri Cuiburi pe copaci Forme de relief Regiunea montană 1 1.35 - Regiunea submont. 15 20.27 12 3 34 2.83 9 5 Podișul Getic 16 21.62 13 14 2 44 3.14 3.38 4 Câmpia Română 42 56.75 30 39 94 2.41 3.13 33 Bazin hidrografic Topolog 2.70 2.5 Vedea 22.97 40 2.66 3.07 11 Argeş 56 75.67 49 7 127 2.59 3.17 10 Neajlov 19 25.67 6 41 2.15 3.15 Râul Doamnei 21 28.37 17 51 3.18 8 Altitudine m 2.85 3.33 m 27 36.49 25 57 2.28 m 16.22 29 2.63 3.22 m 17.57 31 3.1 m 5.41 3.25 m 4.05

13 1. Migrația berzelor albe prin bazinul Râului Doamnei
20 km 5 10 Râul Doamnei – afluent al Râului Argeș Relief deluros și montan, pe versantul sudic al Munților Făgăraș Climă temperat continentală Observații realizate la Dârmănești, în bazinul hidrografic inferior Harta bazinului hidrografic Râul Doamnei

14 Decada Nr. exemplare Nr. observaţii Distribuţia pe decade a observaţiilor şi a indivizilor observaţi în perioada 1998–2010.

15 Spring Autumn Distribuţia ponderilor exemplarelor observate după direcţia de deplasare în migraţia de primăvară şi de toamnă, precum şi direcţia rezultantei de deplasare

16 în migraţia de primăvară din perioada 1998 – 2010.
Număr de exemplare Orar Număr de observaţii Distribuţia numărului de observaţii şi a numărului de exemplare observate în migraţia de primăvară din perioada 1998 – 2010.

17 Cercetările pot fi continuate prin echiparea unor păsări cu sisteme electronice de localizare.
Pot fi determinate: particularități ale populațiilor legate de preferințele pentru anumite habitate de hrănire în fiecare din etapele sezonului de reproducere; modul de folosire a teritoriul ocupat; suprafața și conformația teritoriului de cuibărire; influența activităților umane și a vremii asupra deplasărilor diurne din arealul de cuibărire; modificările induse de schimbările climatice asupra desfășurării migrației; locurile de popas de pe traseul migrației; cartierele de iernare etc. Datele colectate vor contribui la luarea celor mai bune măsuri de protecție a speciei.

18 Mulțumesc pentru atenție!


Descărcați ppt "Studiul berzelor albe (Ciconia ciconia)"

Prezentări similare


Publicitate de la Google