Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

STAGII DE PRACTICÃ 2015 – 2016 Departamentul de Relații Internaționale

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "STAGII DE PRACTICÃ 2015 – 2016 Departamentul de Relații Internaționale"— Transcriere de prezentare:

1 STAGII DE PRACTICÃ 2015 – 2016 Departamentul de Relații Internaționale
Biroul ERASMUS+ Petronela SPIRIDON

2 Program de schimburi educaționale finanțat de Comisia Europeanã
Ce este Erasmus+? O poartă deschisă către: perfecţionare academicã, perspectivã profesionalã, dezvoltare personalã. Program de schimburi educaționale finanțat de Comisia Europeanã

3 ȚĂRI PARTICIPANTE Statele Membre UE Islanda Turcia FRI Macedonia
Liechtenstein Norvegia

4 Tipuri de stagii pentru studenți
Stagii de practică Stagii de studiu

5 Stagii de practică

6 CINE? STUDENȚII: Înmatriculați la zi la UAIC în anii I-III licenţă, I-II master, I-III doctorat sau proaspăt absolvenţi Fără restanţe până în ultima sesiune inclusiv (studenţii din anul I licență trebuie să aibă media de admitere min.8) Care promovează proba interviului cu nota min. 7 la selecția organizată de facultatea la care sunt înmatriculați Care atestă cunoaşterea limbii de lucru la instituţiile-gazdă din ţările partenere Care nu cumulează mai mult de12 luni de stagii de practică și/sau studiu ERASMUS într-un singur ciclu de studii (master, licență, doctorat) Acelaşi student poate primi granturi pentru practică şi/sau studiu pentru cel mult 12 luni per ciclu de studiu. Nu pot participa studenţii care sunt beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (de exemplu POSDRU).

7 ORICÂND pe durata studiilor!!!
Selecţii ORICÂND pe durata studiilor!!!

8 UNDE? o fundație organizație asociație non-profit ONG
la universități care au primit Carta Erasmus (ECHE) la orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului (cu excepția instituțiilor U.E.) o fundație organizație asociație non-profit ONG o companie publică sau privată un centru de orientare în carieră camere de comerț asociații profesionale sindicate un institut de cercetare o scoală, un institut/ centru educațional INSTITUȚII NEELIGIBILE intituțiile UE (pentru detalii consultați lista de la următorul link:  organizațiile care gestionează programele UE, precum Agențiile Naționale.

9 NOU!!! STUDENTUL POATE EFECTUA SINGUR DEMERSURI PENTRU IDENTIFICAREA UNUI LOC DE PRACTICĂ

10 CE PERIOADĂ? Minimum 2 luni !!!

11 Sprijin financiar pentru cheltuieli de transport, cazare și masă.
Cât? Sprijin financiar pentru cheltuieli de transport, cazare și masă. nanțare: 700 de Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia; 650 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia.

12 CE DOCUMENTE? Curriculum Vitae Scrisoare de motivație
Atestat de limbă/foaie matricolă din liceu Extras din foaia matricolă la zi Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelele de studiu deja promovate Declaraţie-tip de stagiu Erasmus+

13 Documente suplimentare Pentru studenţii care
nu au cetăţenia unui stat membru UE copia permisului de şedere; adeverinţa de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi); dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip); Documente facultative Solicitate de către comisia de selecţie la nivel de facultate proiect de practică, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate; recomandare din partea unui cadru didactic; atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

14 PRECIZĂRI Studentul Erasmus are dreptul la plata bursei MECS în ţară pe toată perioada stagiului. Dacă este plătitor de taxă, studentul va continua să plătească taxa pe toată durata stagiului Erasmus+ în străinătate. Studentul titular de stagiu care are, la plecare, dreptul la un loc de cazare în căminele UAIC, îşi păstrează acest drept şi la întoarcerea din mobilitate (cerere înregistrată depusă la administratorul facultăţii).

15 PROASPĂT ABSOLVENȚI Studenţii și doctoranzii din anii terminali pot deveni beneficiari de stagii de practică ERASMUS+ care au loc,  atât pe perioada ultimului an de studiu, cât și de stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urmă caz, aceștia trebuie să fie selectați cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal. Studenţii și doctoranzii astfel selectati vor avea statut de “Selectat condiționat” și vor deveni “titulari” ai unui stagiu de practică Erasmus+ după susținerea și  promovarea examenului de licență/dizertație, respectiv după confirmarea titlului de doctor.

16 Beneficiile programului Erasmus+ practicã
COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE DEZVOLTARE ACADEMICĂ RESPONSABILITATE DEZVOLTARE PERSONALĂ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CURIOZITATE CUNOAȘTERE COMUNICARE RELAȚIONARE TOLERANȚĂ INTERCULTURALITATE ADAPTABILITATE

17 Fii TU urmãtorul student ERASMUS+!

18 Fiecare facultate afişează Anunţul de selecţie
CONCURSUL DE SELECŢIE Fiecare facultate afişează Anunţul de selecţie la avizierele secretariatelor şi/sau în alte spaţii special destinate anunţurilor. ANUNŢUL DE SELECŢIE va cuprinde: numărul de stagii disponibile criteriile de eligibilitate documente necesare la dosarul de candidatură modalitatea de notare a dosarului modalitatea de contestație calendarul selecţiei (perioada de depunere a dosarelor de candidatură, data susţinerii interviului, afişarea rezultatelor etc.)

19 Tipuri de instituții gazdă în 2014-2015 pentru studenții ERASMUS+ ai UAIC
BIROURI DE AVOCATURĂ CENTRE DE RECUPERARE FUNCȚIONALĂ CENTRE INTERCULTURALE CLINICI DE FIZIOTERAPIE CLUBURI SPORTIVE COMPANII DE ASIGURĂRI HOTELURI INSTITUTE DE ARTĂ INSTITUTE DE CERCETARE (energie, fizică, biologie etc.) INSTITUTE TEHNOLOGICE PRIMĂRII SPITALE UNIVERSITĂȚI

20 CALENDARUL SELECȚIEI ÎN CAZUL ÎN CARE STUDENTUL EFECTUEAZĂ SINGUR DEMERSURI PENTRU IDENTIFICAREA UNUI LOC DE PRACTICĂ

21 CALCULUL MEDIEI ANILOR DE STUDIU
MODALITATEA DE NOTARE REZULTATE ACADEMICE - 50% din punctaj COMPETENȚE LINGVISTICE - 30% din punctaj INTERVIU % din punctaj CALCULUL MEDIEI ANILOR DE STUDIU NIVEL LICENȚĂ Media semestrelor încheiate până la momentul selecției (sau Media de Admitere pentru candidații din anul I, semestrul I) NIVEL MASTER [(Media Studiilor de Licență + Media Examenului de Licență)/2 + Media semestrelor de Master încheiate]/2 NIVEL DOCTORAT [(Media Studiilor de Licență + Media Examenului de Licență)/2 + (Media Studiilor de Master + Media Examenului de Disertație )/2 + Nota de admitere la Doctorat]/3

22 MODALITATEA DE CONTESTAȚIE
Etapa 1: La nivelul facultății, printr-o contestație scrisă adresată Comisiei De Selecție. Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul sa adreseze o a doua contestație Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC. In cazul în care contestația este acceptată de către facultate sau de către BECA, atunci candidatura intră în procesul de evaluare.

23 Informații suplimentare
Departamentul de Relații Internaționale Biroul ERASMUS+ Corp A, et. 2, Rectorat Petronela SPIRIDON Program cu publicul: Luni – Joi orele

24 Pentru mai multe informaţii, vã invitãm sã accesați:
- pagina Internațional de pe site-ul UAIC: Pagina de Facebook Stagii de practica ERASMUS+:

25 MULT SUCCES!!!


Descărcați ppt "STAGII DE PRACTICÃ 2015 – 2016 Departamentul de Relații Internaționale"

Prezentări similare


Publicitate de la Google