Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Trâmbiţele vestesc distrugerea Romei.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Trâmbiţele vestesc distrugerea Romei."— Transcriere de prezentare:

1 Trâmbiţele vestesc distrugerea Romei

2 Seminar de Apocalipsa

3 Studiul 23

4 Trâmbiţele vestesc distrugerea Romei

5 Punctul culminant al istoriei lumii

6 1. "Liniştea în cer" are loc la venirea lui Isus (studiul 9)
1. "Liniştea în cer" are loc la venirea lui Isus (studiul 9).Unde au loc scene similare? Apoc. 8:1-5 Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.

7 1. "Liniştea în cer" are loc la venirea lui Isus (studiul 9)
1. "Liniştea în cer" are loc la venirea lui Isus (studiul 9).Unde au loc scene similare? Apoc. 8:1-5 Şi am văzut pe cei şapte îngeri, cari stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe.

8 2. Unde a vărsat îngerul cădelniţa cu foc?
Apoc. 8:5 Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar, şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.

9 Dispute militare distrug Roma

10 3. Ce anume a fost aruncat pe pământ la sunetul primei trâmbiţe?
Apoc. 8:7 Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, cari au fost aruncate pe pământ:

11 4. Copacii reprezintă oamenii. Ce li se întâmplă acestora?
Apoc. 8:7 şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.

12 5. În timpul celei de-a doua trâmbiţe un munte a fost aruncat în mare.
Ce s-a întâmplat? Apoc. 8:8 Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; şi a treia parte din mare s-a făcut sânge;

13 6. Câte corăbii romane şi marinari au fost distruşi de către vandali?
Apoc. 8:9 şi a treia parte din făpturile, cari erau în mare şi aveau viaţă, au murit; şi a treia parte din corăbii au pierit.

14 7. Ce anume a căzut din ceruri la sunetul celei de-a treia trâmbiţe?
Apoc. 8:10 Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.

15 8. Cum a fost numită steaua?
Apoc. 8:11 Steaua se chema ,,Pelin”; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentrucă fuseseră făcute amare.

16 9. Ce s-a întâmplat la sunetul celei de-a patra trâmbiţe?
Apoc. 8:12 Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele

17 10. Cine a întunecat soarele, luna şi stelele?
În timpul celei de-a patra trâmbiţe herulii conduşi de Odoacru, regele lor, au destituit pe Romulus, împăratul roman, şi au abolit Imperiul Roman de Apus. Roma a fost încercuită de el în anul 476DHr.

18 10. Cine a întunecat soarele, luna şi stelele?
Oficialităţile guvernamentale (soarele, luna şi stelele) au fost înlăturate.

19 Războiul sângeros al mahomedanismului

20 11. Ce cheie a fost dată atunci când a sunat cea de-a cincea trâmbiţă?
Apoc. 9:1 Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului,

21 12. Cum sunt reprezentaţi aceşti luptători?
Apoc. 14:6-14 Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentruca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.

22 12. Cum sunt reprezentaţi aceşti luptători?
Apoc. 14:6-14 El zicea cu glas tare: ,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor

23 12. Cum sunt reprezentaţi aceşti luptători?
Apoc. 14:6-14 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!``

24 12. Cum sunt reprezentaţi aceşti luptători?
Apoc. 14:6-14 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu

25 13. Cine sunt eliberaţi la a şasea trâmbiţă ?
Apoc. 9:14 Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.

26 14. Cât li s-a dat putere să chinuiască pe oameni ?
Apoc. 9:5-10 Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; 5 luni x 30 zile = 150 zile / ani Formarea Imperiului Otoman 27 iulie 1299 dH – 27 iulie 1449 dH

27 15. Cât de mult avea să dureze Imperiul Otoman ?
Apoc. 9:15 Şi cei patru îngeri, cari stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost deslegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.

28 Perioada de existenţă a Imperiului Otoman
1 an prof. = 12 luni x 30 zile = 360 zile/prof. 1 lună prof. = zile/prof. 1 zi prof.= zi/prof. 391 ani + 1 ceas prof. = 360 : = 15 zile nat. Perioada de existenţă a Imperiului Otoman 27 iulie 1449 – 11 august 1840

29 1 an prof. = 12 luni x 30 zile = 360 zile/prof.
1 lună prof. = zile/prof. 1 zi prof.= zi/prof. 391 ani + 1 ceas prof. = 360 : = 15 zile nat. 1840 – 1449 391 27 iulie – 11 august = 15 zile

30 Apare adevărata Biserică a lui Dumnezeu

31 16. Ce se vede în Apoc. 11:19 Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ, şi o grindină mare.

32 17. Apoc 11: 18 descrie patru evenimente finale !
Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!

33 17. Apoc 11: 18 descrie patru evenimente finale !
Neamurile se mâniasera - condiţiile de astăzi din lume -

34 17. Apoc 11: 18 descrie patru evenimente finale !
b. Mânia lui Dumnezeu - 7 plăgi venind curând -

35 c. Judecata morţilor 17. Apoc 11: 18 descrie patru evenimente finale !
- înainte de revenirea lui Isus -

36 17. Apoc 11: 18 descrie patru evenimente finale !
d. Răsplata este dată - când Isus revine -

37 18. Ţi-ai asigurat tu mântuirea ? Amânarea cel mai periculos duşman
Vrei să-I spui “DA” lui Isus chiar acum ?

38

39


Descărcați ppt "Trâmbiţele vestesc distrugerea Romei."

Prezentări similare


Publicitate de la Google