Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Cortul Întâlnirii mijloceşte relaţia cu Dumnezeu

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Cortul Întâlnirii mijloceşte relaţia cu Dumnezeu"— Transcriere de prezentare:

1 Cortul Întâlnirii mijloceşte relaţia cu Dumnezeu
lighean chivot sfeşnic altar masa.ppî

2 Ca să nu repetăm istoria, relaţia trebuie:
Refocalizată Cine iubeşte pe… mai mult decât pe Mine Demonstrată De ce-mi ziceţi Doamne, Doamne, dacă … Testată Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă

3 11:1‑15:33 Cum se trăieşte în poporul lui Dumnezeu
16:1‑17:16 Cum se intră în prezenţa lui Dumnezeu 18:1‑20:27 mecanismele înstrăinării de Dumnezeu şi implicaţiile ei 21:1‑22:33 Ce se întâmplă atunci când cade chiar şi ultimul bastion al curăţiei: Templul?

4 11:1‑15:33 Curăţie trupească 16:1‑17:16 Curăţie spirituală lăuntrică 18:1‑20:27 Curăţie morală şi sănătate socială 21:1‑22:33 Curăţie religioasă.

5 Levitic 18 Levitic 19

6 18:1-5 –Atenţionare 18:24-30 – Atenţionare
Levitic 18 18:1-5 –Atenţionare 18:6-23 – Păcate sexuale 18:24-30 – Atenţionare

7 Atenţionare Păcatele sexuale Atenţionare

8 Sinai Canaan Egipt

9 Levitic 18:6 Ce se făcea în Egipt şi Caanaan
6. Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul.

10 1. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 2. Să nu-ţi faci chip cioplit
3. Să nu iei în deşert Numele Domnului, 4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 5.Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, 6. Să nu ucizi. 7. Să nu preacurveşti. 8. Să nu furi. 9 Să nu mărturiseşti strâmb 10. Să nu pofteşti

11 Revelarea ADEVĂRULUI sau revelarea Sine a lui Dumnezeu,

12 Ignorarea lui Dumnezeu
Pasul 1 Ignorarea lui Dumnezeu

13 Pasul 2 Imitarea lui Dumnezeu

14 Înlocuirea lui Dumnezeu cu un substitut
Pasul 3 Înlocuirea lui Dumnezeu cu un substitut

15 Rezultatul înstrăinării de Dumnezeu în societatea umană

16 Etapele dezintegrării morale
Imoralitate sexuală generalizată Perversiuni sexuale Dezintegrare morală şi socială

17 Dumnezeu ni S-a revelat! Adevărul a fost făcut cunoscut!
Romani 1:19-20 Dumnezeu ni S-a revelat! Adevărul a fost făcut cunoscut!

18 Trei paşi în înăbuşirea adevărului
Ignorarea lui Dumnezeu Imitarea lui Dumnezeu Înlocuirea lui Dumnezeu sau idolatria

19 Etapele dezintegrării unei civilizaţii
Imoralitate sexuală generalizată Perversiuni sexuale Dezintegrare spirituală şi socială

20 Fraţilor ce să facem?

21 De ce? Levitic 18 Levitic 19

22 Ce-ar fi făptura-mi fără Tine, Mântuitorul meu slăvit
Ce-ar fi făptura-mi fără Tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-aş fi de n-ai fi tu în mine cu harul Tău nemărginit? Aş fi un bulgăre de gheaţă un chip de humă fără viaţă, O stâncă-nvăluită-n ceaţă şi-o noapte fără dimineaţă. 3

23 Aş fi un far fără lumină, pustie pe nisipuri plină, Cu vânturi fără de hodină, cu şerpi şi scorpii ce-nvenină; Aş fi o albie uscată pe unde-a fost un râu odată, O frunză smulsă şi purtată fără de scop, prin lumea toată.

24 Aşa aş fi dar slavă Ţie! Tu-mi eşti a vieţii bogăţie, Comoara harurilor vie ce mă inundă pe vecie; Eu n-aş şti azi ce-i strălucirea vieţii-n mii si mii de feţe Şi n-aş fi cunoscut iubirea cu- nfiorări de frumuseţe.

25 De n-ai fi fost Tu Bunătate, Începătorule-a-toate, Cu taine adânci şi minunate, ce totul vrea şi totul poate; Tu m-ai suit în slăvi divine din locu-ntunecatei tine, Isuse, sunt ce sunt prin Tine, şi- acum, şi-n veacul care vine!


Descărcați ppt "Cortul Întâlnirii mijloceşte relaţia cu Dumnezeu"

Prezentări similare


Publicitate de la Google