Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Vechiul Testament în Noul Testament

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Vechiul Testament în Noul Testament"— Transcriere de prezentare:

1 Vechiul Testament în Noul Testament
Conexiuni

2 Tipuri de conexiuni Tematic: răscumpărare, legământ
Ideologic / dogmatic: Monoteism, iconoclasm, moralitate Tipologie: arhetip - tip - antitip Predicţie / promisiune - împlinire Alegorizare: metafore multiple dezvoltate ca naraţiune. Simbolul: obiect / eveniment care posedă o semnificaţie atemporală. Tipologie: Israel este tipul poporului lui Dumnezeu, al cărui antitip este Biserica; Moise şi Iosua sunt tipuri ale liderului al cărui antitip este Isus. Alegorizare: Israel este via Domnului (Deut. 32:32; Is. 3:14-15; 5:1-7; 27:2-6; Ier. 6:9; 12:10; Ps. 80; Ez. 17). Israel mai este vazut şi ca un măslin (Ier. 11:16-17). Zaharia 4 vorbeşte despre măslini ca despre doi lideri. Smochinul nu apare in acelaşi fel cu privire la Israel. Chivotul Legământului semnifică prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Tronul este scaunul de maximă autoritatea, asociaat stăpânirii absolute a unui despot. Marele Preot este slujitorul lui Dumnezeu care repară relaţia dintre om şi Dumnezeu prin sacrificii. Profetul este slujitorul lui Dumnezeu care intermediază relaţia dintre popor şi Dumnezeu. Regele este coregentul lui Dumnezeu la Ierusalim. Vezi Dicţionarul de simbolistică.

3 Adam - Crearea omului „După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Gen. 1:27-28). Isus - al doilea Adam, „duh dătător de viaţă” (Rom. 5:14-21; 1 Cor. 15:44b-49).

4 Protoevangelium „Sămânţa femeii” va zdrobi capul Şarpelui (Gen. 3:15). „El va zdrobi ţie capul şi tu îi vei zdrobi lui călcâiul”. Revelaţia lui Ioan 20:2.

5 Malki-Ţedek Preot al Celui Preaînalt şi rege al Salemului (Gen. 14:17-20). Preot după rânduiala lui Melhisedek (Ev. 4:14-5:10; 7:1-8:13).

6 Avraam Akeda - Sacrificiul lui Isaac de pe muntele Moria (Gen. 22).
2 Cronici 3:1 - muntele Templului de la Ierusalim. Isus a pătimit pe muntele Templului, în curtea garnizoanei romane din preajma Templului.

7 Iosif Vândut de fraţii săi şi făcând un mare bine poporului său (Gen ). Isus este antitipul lui Iosif.

8 Descendentul lui Iuda Deşi Iosif era fiul lui Iosif cu drept de întâi-născut, lui Iuda i se promite o dinastie (Geneza 49:10). Similar „steaua din Iacov” (Num. 24:17). Vezi 1 Samuel 7 şi profeţiile de mai târziu.

9 Exodul Mielul pascal (Ex. 12).
„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (In 1:29, 36). Isus este mielul pascal şi creştinii sunt Pasca (1 Cor. 5:6-8) „Am scos pe fiul Meu din Egipt” (Osea 11:1).

10 Darea Legii la Sinai Darea Legii pe munte.
Noul legiuitor îşi dă legea de pe munte (Predica de pe Muntele Fericirilor). Legământ încheiat prin sânge. „Acesta este legământul cel nou în sângele Meu!” (Mt. 26:26-30; Mc. 14:22-25; Luca 22:14-23).

11 Călătoria prin pustie Mana / pâinea din cer
Trupul lui Isus ca pâine (In 6:22-71). Apa din stâncă Stânca duhovnicească (1 Cor. 10:3).

12 Şarpele de aramă Credinţa în şarpele ridicat pe o prăjină (Num. 21:4-9). Isus este atârnat pe lemn (In 3:14-15).

13 Profetul ca Moise „de El să ascultaţi!” (Deut. 18:15).
Referent în Lege Taumaturg Mijlocitor (devoţiune exemplară) Experienţă extatică

14 Iosua Comandantul armatei israelite care le-a dat stăpânire în Canaan.
Promisiunea intrării în odihna lui Dumnezeu (Ev. 4:1-13).

15 Ruda răscumpărătoare Ruda apropiată care răscumpără numele şi moştenirea (Rut). Boaz este tipul al cărui antitip este Cristos. Răscumpărătorul cel viu (Iov 19:25).

16 Regele din Betleem Dinastia iudeului David (legământ veşnic - 2 Samuel 7). Rege veşnic (F. ap. 2:36; 1 Cor. 15:20-28; Flp. 2:6-11).

17 Liderul pasionat de restaurare
Regii reformatori. Ezra - cărturarul pasionat de Scripturi. Neemia - liderul restaurator al Ierusalimului.

18 Înţelepciunea lui Dumnezeu
Iov 28: Înţelepciunea este un mod de viaţă, o cale „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (In 14:6) Proverbe 8-9: Înţelepciunea personificată „La început a fost Cuvântul” (In 1:1-5).

19 Psalmii Domnia Fiului (Ps. 2, cf. 1 Sam. 2:10)
F. ap. 4:25-28; 13:33; Ev. 1:5; 5:5. Tron veşnic (Ps. 45:6-7; 72:6-17) Ev. 1:8-9 Veşnicia (Ps. 102:25-27; 89:3-4, 28-29, 34-36) Ev. 1:10-12; F. ap. 2:30. Preoţia (Ps. 110:1-7) Mt. 22:43-45; F. ap.2:33-35; Ev. 1:13; 5:6-10; 6:20; 7:24

20 Psalmii „neputrezirea” (Ps. 16:10) F. ap. 2:24-31; 13:35-37.
Pătimirea (Ps. 22:1-31) Întruparea (Ps. 40:6-8) Ev. 10:5-10 Blestemul lui Iuda (Ps. 69:25; 109:6-19). F. ap. 1:16-20

21 Prea-iubitul meu Cântarea-cântărilor

22 Emanuel Naşterea din fecioară (Is. 7:13-15).
Lucrarea în Galileea, responsabil cu judecata Domnlui (Is. 9:1, 4, 7). Descendentul lui David va face dreptate (Is. 11:1-5). Robul Domnului va avea o lucrare de predicare şi slujire (Is. 42:1-6). Robul Domnului va suferi (Is. 52:13-53:12).

23 Domnul, dreptatea noastră
Împăratul cel înţelept (Ier. 23:5-6; 30:21)

24 Fiul omului Venind pe norii cerului (Dan. 7:13)
Lucrarea lui va marca sfârşitul sacrificiilor la Templu (Dan. 9:24, 27).

25 Descendentul lui David
Născut în Betleem (Mica 5:2), menit să conducă lumea (5:5).

26 Vlăstarul lui David Robul şi Vlăstarul va aduce iertarea de păcate (Zah. 3:8-9). Vlăstarul va zidi Templul (Zah. 6:12-13). Domnul va locui din nou la Ierusalim (Zah. 2:5; 8:3). Domnul va intra triumfător în Ierusalim (Zah. 9:9-10). Plata celor 30 de arginţi (Zah. 11:12). Domnul cel străpuns ca obiect al bocetului evreilor (Zah. 12:10). Împrăştierea lui Israel (Zah. 13:7) şi revenirea Domnului (Zah. 14:4-5).

27 Ilie, premergătorul Său
Sosirea Lui va fi anunţată (Maleahi 3:1).


Descărcați ppt "Vechiul Testament în Noul Testament"

Prezentări similare


Publicitate de la Google