Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

EXOD 15:22 – 18:27 TESTUL ÎNCREDERII ÎN DUMNEZEU

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "EXOD 15:22 – 18:27 TESTUL ÎNCREDERII ÎN DUMNEZEU"— Transcriere de prezentare:

1 EXOD 15:22 – 18:27 TESTUL ÎNCREDERII ÎN DUMNEZEU
DE LA MAREA ROȘIE LA MUNTELE SINAI

2 DE LA MAREA ROȘIE LA MUNTELE SINAI
MAREA ROȘIE – MARA – ELIM – PUSTIA SIN – REFIDIM - SINAI

3

4

5 EXOD 15:22-26; MARA Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie.(22) N-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. (23) Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: ”Ce avem să bem?” (24) Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci, și acolo l-a pus la încercare. (25)

6 EXOD 16:1-36; PUSTIA SIN Toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aaron.(2) Copiii lui Israel le-au zis: ”Cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam?” (3) „Astă-seară, veți înțelege că Domnul este Acela care v-a scos din țara Egiptului.”(6)

7 EXOD 16:1-36; PUSTIA SIN Seara carne – prepelițele Dimineața pâine – mana Cerințe: - să strângă cât le trebuia zilnic; un omer de cap - în ziua a șasea să strângă îndoit - sabatul - să se păstreze un omer plin cu mană pt. urmași Au mâncat mană 40 de ani până la sosirea lor la hotarele țării Canaanului.

8 EXOD 17:1-7; REFIDIM Refidim - acolo poporul n-a găsit apă de băut. (1) Poporul a căutat ceartă cu Moise: ”Dă-ne apă să bem!” (2) Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. (3) Moise a strigat către Domnul și a zis: ”Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre.” (4) ”Vei lovi stânca, și va țâșni apă din ea, și poporul va bea.” (6) Moise a numit locul acela ispită și ceartă căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând: ”Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?” (7)

9 EXOD 17:8-16; RĂZBOIUL CU AMALEC
Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. (v. 8) ”Alege niște bărbați și ieși și luptă…” (v. 9) Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel; și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. (v. 11) Iosua a biruit pe Amalec … (v.13) ”Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.” (v. 14) Moise a zidit un altar și i-a pus numele: ”Domnul este steagul meu.” (v. 15)

10 EXOD 18:1-12; IETRO LA MOISE Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum, și cum îi izbăvise Domnul din ele. (v.8) ”… cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii …” (v.11)

11 EXOD 18:13-27; SFATUL LUI IETRO
Acum ascultă glasul meu; am să-ți dau un sfat… (19) Pune căpetenii - peste o mie - peste o sută - peste cinci zeci - peste zece (v. 21)

12 EXOD 18:13-27; SFATUL LUI IETRO
Alege oameni - destoinici - temători de Dumnezeu - de încredere - vrăjmași ai lăcomiei (v. 21)

13 EXOD 18:13-27; SFATUL LUI IETRO
Te istovești singur, și vei istovi și poporul acesta. (18) Dacă vei face lucrul acesta, și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor, și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. (23) Moise a ascultat sfatul socrului său. (24)

14 Ce învățăm noi din aceste lucruri?
Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră… 1 Corinteni 10:11

15 Observații aplicative:
După trecerea Mării Roșii, poporul a cântat! După doar trei zile poporul a cârtit! CÂND NE MERGE BINE – CÂNTĂM CÂND NE MERGE RĂU – CÂRTIM

16 Observații și întrebări aplicative:
După trecerea Mării Roșii, poporul a cântat! După doar trei zile poporul a cârtit! CÂND NE MERGE BINE – CÂNTĂM CÂND NE MERGE RĂU – CÂRTIM Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă Corinteni 10:12

17 Observații și întrebări aplicative:
2. ”Pustia” nu este opțională pentru credincios! Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci, și acolo l-a pus la încercare Exod 15:25 Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să- ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui (Deuteronomul 8:2)

18 Observații și întrebări aplicative:
3. Domnul măsoară încercarea prin care ne trece. Exod 13:17; După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu i-a dus pe drumul care dă în fața Filistenilor, măcar că era mai aproape; căci a zis Dumnezeu: ”S-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul, și să se întoarcă în Egipt.”

19 Observații și întrebări aplicative:
3. Domnul măsoară încercarea prin care ne trece. 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda (1 Corinteni 10:13)

20 Observații și întrebări aplicative:
4. Efectul cârtirii în timp. Exod 15:24; ”Poporul a cârtit…” Exod 16:2; ”Toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit…” Exod 17:3; ”Poporul stătea acolo, chinuit de sete și cârtea…” ……………. Numeri 14:1-4; ”Toți copiii lui Israel au cârtit … și au zis…” Numeri 14:11; Și Domnul a zis lui Moise: ”Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?”

21 20. Și Domnul a spus: „Iert, cum ai cerut. 21
20. Și Domnul a spus: „Iert, cum ai cerut Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, 22. atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși M- au ispitit de zece ori acum și n-au ascultat glasul Meu, 23. toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le- o voi da, și anume toți cei ce M-au nesocotit n-o vor vedea (Numeri 14:20-23) 4. Există un moment, când datorită cârtirilor noastre, Domnul renunță la planurile Lui cu privire la viața noastră!?

22 Observații și întrebări aplicative:
5. Încrederea în Domnul ne este testată la fel de tare, și atunci când avem parte de binecuvântări! Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea.” (Exodul 16:4)

23 Observații și întrebări aplicative:
6. Nu împlinirea nevoilor noastre demonstrează prezența Domnului în mijlocul nostru! Exod 17:7; ”Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”

24 Observații și întrebări aplicative:
7. Războiul cu Amalec. Ce putem învăța din acest episod?

25 Observații și întrebări aplicative:
7. Războiul cu Amalec. Victoria este asigurată de prezența Domnului în mijlocul nostru!

26 Observații și întrebări aplicative:
7. Războiul cu Amalec. Victoria este asigurată de prezența Domnului în mijlocul nostru! Domnul ne vrea conlucrători cu El în împlinirea planurilor Lui!

27 Observații și întrebări aplicative:
7. Războiul cu Amalec. Victoria este asigurată de prezența Domnului în mijlocul nostru! Domnul ne vrea conlucrători cu El! În această conlucrare, e nevoie și de acțiune dar e nevoie și de mijlocire!

28 Observații și întrebări aplicative:
”Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele.” Exod 18:8 8. Noi ce istorisim altora (copiilor noștri, prietenilor noștri, colegilor noștri)?

29 Observații și întrebări aplicative:
Ce putem învăța din sfatul lui Ietro? 9. Să punem căpetenii, oameni care sunt: - destoinici - temători de Dumnezeu - de încredere - vrăjmași ai lăcomiei - în societate - în biserică

30 BINECUVÂNTARE FAMILIA POP RADU, NICOLETA ȘI ALEXANDRU

31 RADU ȘI NICOLETA OAMENI: - DESTOINICI - TEMĂTORI DE DUMNEZEU - DE ÎNCREDERE - VRĂJMAȘI AI LĂCOMIEI

32 NUMERI 6 Domnul să te binecuvânteze și să te păzească – Alexandru. Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine, și să se îndure de tine – Alexandru! Domnul să-Și înalțe Fața peste tine și să-ți dea pacea – Alexandru! Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvânta.


Descărcați ppt "EXOD 15:22 – 18:27 TESTUL ÎNCREDERII ÎN DUMNEZEU"

Prezentări similare


Publicitate de la Google