Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

“FINANŢE INTERNAŢIONALE”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "“FINANŢE INTERNAŢIONALE”"— Transcriere de prezentare:

1 “FINANŢE INTERNAŢIONALE”
UNIVERSITATEA ROMÂNO - AMERICANĂ “FINANŢE INTERNAŢIONALE” CURSUL 6: “Componentele sistemului financiar internaţional” Conf. dr Cristian PĂUN

2 Structura Sistemului Financiar
Tranzacţii financiare Companii private Guvernul Instituţii financiare Tranzacţii financiare Tranzacţii financiare Populaţia Pieţe financiare

3 Pieţele financiare - caracteristici
PIEŢE FINANCIARE Pieţe monetare (scadenţă < 1 an): foarte lichide; tranzacţii cu instrumente de credit; fluctuaţii reduse ale preţurilor activelor => risc redus Pieţe de capital (scadenţă > 1 year): tranzacţii cu instrumente de împrumut şi acţiuni (bonds, equities) fluctuaţii mai mari de preţ Piaţa internaţională a creditului, Euromarkets şi FX Markets Piaţa primară Piaţa secundară Exchange offices (NYSE, CBOT) OTC Markets

4 Pieţele financiare - caracteristici
Pieţe monetare Pieţe de capital Scadenţă Sub un an Peste 1 an Riscuri Mai mic Mai mare Instrumente Instrumente de credit Instr. de împrumut + acţiuni Lichiditate Volumul tranzacţiilor Instrumente de credit Instrumente de împrumut şi acţiuni - Titluri de stat; - Acţiuni obişnuite - Hârtii comerciale; - Acţiuni preferenţiale - Certificate de depozit; - Obligaţiuni - Forward; - Participaţii la fondurile de investiţii - Credits; - Poliţe de asigurare - REPO - Participaţii la fondurile de pensii

5 Resursele de finanţare pentru o companie
Decizia de finanţare Resurse interne Resurse atrase - Reinvestirea profiturilor; - Majorări de capital; Conversia datoriilor în acţiuni; Amortizarea mijloacelor fixe. - Credite; - Obligaţiuni; - Acţiuni.

6 Când se recomandă utilizarea surselor interne ?
Avantaje ale utilizării surselor interne de finanţare: Creşterea valorii companiei; Autonomie mai mare faţă de instituţiile financiare; Cost de tranzacţionare mai redus (comisioane bancare şi taxe mai mici); Avantaje fiscale aplicate profitului reinvestit; Companii mici sau companii aflate la început; Companii îndatorate puternic (high debt). Dezavantaje: Costul total al surselor proprii este cel mai mare datorită impozitării (tax shield) şi datorită costului de oportunitate) Resursele proprii costă cel mai mult !!!

7 Când se recomandă utilizarea surselor atrase ?
Avantaje: afaceri mature – “cash-flow cows”; sunt mai puţin costisitoare decât sursele proprii; posibilitatea de obţinere a unor resurse de capital importante; scadenţe mai mari; deducerea cheltuielilor cu dobânda; Dezavantaje: Costuri adiţionale (taxes, commissions applied); Dependenţa de instituţiile financiare; Existenţa unui calendar precis de rambursare; Necesitatea unei bune proiecţii a dezvoltării viitoare a afacerii.

8 Finanţare directă vs. Finanţare indirectă
Debitor (beneficiar) Investitor Finanţare directă Intermediarii financiari Finanţare indirectă

9 Finanţare directă vs. Finanţare indirectă
Avantajele intermedierii financiare: o mai bună informare cu privire la excedentul de resurse financiare; risc mai redus (unele instituţii financiare pot prelua din riscuri); consultanţa financiară; facilităţile de finanţare; o multitudine de tehnici de financiare; condiţiile impuse de intermediarii financiari; cost de tranzacţionare mai scăzut. Dezavantajele intermedierii financiare: costuri operaţionale mai mari; inexistenţa unui contact direct cu piaţa; impunerea unui istoric al relaţiilor cu piaţa.

10 Serviciile furnizate de intermediarii financiari
Vânzarea şi cumpărarea de active financiare; Derularea fluxurilor de încasări şi plăţi; Finanţarea afacerilor (incl. export financing); Consultanţa financiară; Monitorizarea pieţelor financiare internaţionale (rating agencies); Asigurarea împotriva riscurilor financiare; Garantarea riscurilor financiare; Expertiza managerială; Monitorizarea companiilor (competitors, clients); Management de portofoliu; Administrarea fondurilor de investiţii.

11 Instituţiile financiare de pe piaţa internaţională
Instituţii financiare publice Instituţii financiare private I. Instituţiile financiare internaţionale: International Monetary Fund; World Bank (IBRD, IDA, IFC, IMGA); EBRD; European Investment Bank; Bank for International Settlements; II. Agenţiile guvernamentale: Agenţii de creditare a exporturilor; Agenţii de garantare a creditelor de export; Agenţii de asigurare a creditelor de export; III. Instituţiile depozitare: Băncile comerciale; Casele de economii; Băncile mutuale de economii; Uniunile de credit. IV. Instituţiile non-depozitare: Băncile de investiţii; Fondurile mutuale; Fondurile de pensii; Companiile de asigurări; Companiile de finanţare; Fondurile cu capital de risc; Societăţile de valori mobiliare.

12 Activele şi pasivele intermediarilor financiari
Tipul intermediarului Sursa fondurilor (pasivele) Utilizarea fondurilor (activele) 1. Instituţii depozitare: - Bănci comerciale Depozite Credite de consum, credite de afaceri, credite ipotecare, obligaţiuni de stat - Asociaţii de credite şi de economii Credite ipotecare - Bănci mutuale de economii - Uniuni de credit Credite de consum 2. Instituţii de economisire pe baze contractuale - Companii de asigurări de viaţă Prime din poliţe de asigurare Obligaţiuni corporative, credite ipotecare - Companii de asigurare împotriva accidentelor Prime din poliţele de asigurare Obligaţiuni municipale, obligaţiuni corporative, titluri de stat - Fonduri de pensii Contribuţii din salariile angajaţilor Acţiuni şi obligaţiuni corporative 3. Instituţii de investiţii - Companii de finanţare Hărtii comerciale, acţiuni, obligaţiuni Credite de consum şi de afaceri - Fonduri mutuale Acţiuni Acţiuni, Obligaţiuni - Fonduri monetare Instrumente ale pieţei monetare Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa de plăţi externe

13 Structura intermediarilor financiari pe piaţa SUA

14 Instrumentele financiare
Un instrument financiar este un contract între împrumutător şi împrumutat; Acest contract stabileşte: Mecanismul de finanţare; Rolul fiecărui participant în mecanismul de finanţare; Suma; Scadenţa; Moneda; Costul finanţării şi modalitatea sa de plată; Alocarea riscurilor între participanţi; Rambursarea împrumutului; Alte aspecte.

15 Instrumentele financiare
Instrumente de investiţie directă Instrumente de investiţie indirectă - Investment Funds Participations; - Insurance Policies; - Pension Funds Participations. Pieţele monetare: Treasury Bills; Negotiable bank certificates of deposit; Commercial papers; Banker’s acceptances; Repurchase Agreements; Government Funds. Pieţele de capital Derivate: Futures; Options; Swaps; Caps; Floors; Collars. Instrumente cu venit fix: T-bonds; Municipal Bonds. Corporate Bonds. Acţiuni: Common stocks; Preferred Stocks; GDR. Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa de plăţi externe

16 Instrumentele pieţelor monetare
Titluri de stat; Certificate de depozit negociabile; Hârtii comerciale; Accepte bancare; Acorduri de răscumpărare; Fonduri monetare federale. Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa de plăţi externe

17 Instrumentele pieţelor de capital
Acţiuni (common stocks, preferred stock); Credite ipotecare; Obligaţiuni de stat; Obligaţiuni municipale; Obligaţiuni corporative Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa de plăţi externe

18 Clasificarea instrumentelor financiare în funcţie de risc
Nivelul 4: Instrumente foarte riscante Derivatives, junk bonds Nivelul 3: Instrumente cu potenţial de creştere: Blue chips, Mutual Funds Participations, Convertible Bonds. Nivelul 2: Instrumente cu venit sigur: T-Bills, Municipal Bonds / T-Bonds. Nivelul 1: Instrumente fără risc: Cash, Deposit Certificates, Insurance Policies.


Descărcați ppt "“FINANŢE INTERNAŢIONALE”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google