Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Estimarea Cheltuielilor

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Estimarea Cheltuielilor"— Transcriere de prezentare:

1 Estimarea Cheltuielilor
MACRO TRAINING Solutii practice in sprijinul proiectelor tale

2 Modul 6: Estimarea cheltuielilor
2 Tematică: Categorii de cheltuieli. Macro Training 2

3 Categorii de cheltuieli
Salarii și contribuții sociale Amortizări Impozite Categorii de cheltuieli Materii prime și materiale Utilități Terți Alte tipuri de cheltuieli Macro Training

4 Cheltuielile cu personalul
În această categorie vor fi însumate cheltuielile cu personalul existent în societate la momentul realizării proiectului dar și a personalului ce va fi atras ca urmare a realizării proiectului. Salariul net. Personalul existent Contribuții sociale angajat și angajator. Salariul net. Noi locuri de muncă Contribuții sociale angajat și angajator. Macro Training

5 Cheltuielile cu personalul
Sursa: ștatul de plată lunar. Personalul existent Nu contează durata contractului de muncă. Sunt permise doar salarii peste minimul pe economie. Noi locuri de muncă Sunt acceptate doar contracte pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Macro Training

6 Salariul net și contribuțiile angajatului
Salariul minim net pe economie este de 925 lei lei, pentru o deducere personală funcție de bază de 300 de lei. Șomaj: 0,5% Contribuții sociale ale angajatului CAS: 10,5% Deducere personală Impozit pe salarii: 16% CASS: 5,5% Macro Training

7 Salariul brut și contribuțiile angajatului
Salariul complet (costul total al angajatorului), pentru un venit minim brut pe țară, este de de lei. Contribuții sociale ale angajatorului Șomaj: 0,5% CAS: 5,2% Concedii: 0,85% CASS: 5,2% Garantare: 0,85% Accidente muncă În funcție de codul CAEN Macro Training

8 Cheltuieli cu amorizarea
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe Este estimată conform devizului pe obiect. La achiziția efectivă, valoarea va fi preluată din factura fiscală. Durata normală de funcționare a mijloacelor fixe Hotarare nr din 30 noiembrie 2004 Macro Training

9 Metode de amortizare Metode de amortizare
Amortizare liniară. Este impusă în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. Metode de amortizare Amortizare degresivă Amortizare accelerată Macro Training

10 Cheltuieli cu taxele și impozitele locale
Baza legislativă Codul fiscal Macro Training

11 Cheltuieli cu taxele și impozitele locale
Impozit pe teren Impozit pe clădiri Impozitele locale Impozit pe mijloacele de transport Alte impozite: Reclamă, Spectacole Macro Training

12 Cheltuieli cu materiile prime și materiale
Informațiile privind cheltuielile cu materiile prime și materiale vor fi solicitate inginerului tehnolog, sau unui specialist din partea beneficiarului. Consumul specific pe unitatea produsă Informații necesare Prețul de achiziție al meteriei prime Procentul pierderilor tehnologice în fluxul de producție Macro Training

13 Cheltuieli cu utilitățile
Informațiile privind cheltuielile cu utilitățile vor fi solicitate inginerului tehnolog, sau unui specialist din partea beneficiarului. Alte surse: fișele tehnice ale echipamentelor. Energie electrică Combustibil Consumuri specifice Apă Gaz Macro Training

14 Cheltuieli cu terții Balanța contabilă, pentru cheltuielile perioadelor precedente Sursa de informare Beneficiarul investiției, pentru estimări și prognoze. Fișele tehnologice ale utilajelor, oferte bancare, ale companiilor de asigurare Macro Training

15 Cheltuieli cu terții Terți Macro Training www.macro-training.ro
Întreținerea și reparațiile echipamentelor Redevențe Chirii și locații de gestiune Studii și cercetări Prime de asigurare Terți Protocol Reclamă și publicitate Transport de bunuri și personal Deplasări, detașări și transferări Poștă și telecomunicații, servicii bancare Macro Training

16 Alte cheltuieli din exploatare
Balanța contabilă, pentru cheltuielile perioadelor precedente Sursa de informare Beneficiarul investiției, pentru estimări și prognoze. Macro Training

17 Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli efectuate în avans Despăgubiri, amenzi, penalități Categorii Donații acordate Valoarea neamortizată a imobilizărilor scoase din activ Sume prescrise Macro Training


Descărcați ppt "Estimarea Cheltuielilor"

Prezentări similare


Publicitate de la Google