Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Comisia Naţională a Pieţei Financiare"— Transcriere de prezentare:

1 Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Organizaţiile de microfinanţare – realizări, oportunităţi şi provocări Raportor : Alina Cebotariov Chişinău, 6 mai 2011

2 Studiul de fezabilitate privind supravegherea organizaţiilor de microfinanţare
Asistenţa Băncii Mondiale Obiectivul: identificarea necesităţii supravegherii activităţii desfăşurate de organizaţiile de microfinanţare în contextul extinderii semnificative a pieţei acestora, inclusiv acceptării împrumuturilor din partea unui număr mare de persoane fizice, cu caracter de ”quasi depozite” , drept o sursă ulterioară de creditare a populaţiei, inclusiv a IMM-lor.

3 Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP)
Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP) Reglementări neprudenţiale: Permisiunea de a credita Prevenirea fraudelor şi crimelor financiare Limitarea ratelor de dobîndă Taxarea Protecţia consumatorilor

4 Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP)
Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP) Protecţia consumatorilor 6 Principii de Protecţie a Clienţilor în Microfinanţare: Evitarea supra-înadatorării clienţilor Preţuri transparente Practici adecvate de colectare Comportamentul etic al angajaţilor Mecanisme pentru soluţionarea pretenţiilor Protecţia datelor cu caracter personal

5 Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP)
Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP) Reglementări prudenţiale: protejarea sistemului financiar al ţării prin prevenirea falimentării unei instituţii care ar condiţiona falimentarea altora protejarea micilor depunători de economii care deţin informaţii limitate pentru monitorizarea performanţelor financiare ale instituţiei.

6 Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancară:
Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancară: Recomandări expuse în publicaţia din mai 2010 „Activităţile de microfinanţare şi principiile de bază pentru supravegherea bancară efectivă” Principiul 6 – Suficienţa capitalului Principiul 7 – Procesul de administrare a riscului Principiul 8 – Riscul de creditare Principiul 9 – Activele problematice, provizioanele şi rezervele Principiul 18 – Abuzul serviciilor financiare Principiul 21 – Raportarea de supraveghere

7 Profilurile de risc Riscul de creditare Riscul ratei dobînzii
Riscul de lichiditate Riscul de administrare Riscul de sector nou Riscul de proprietate Riscul de dependenţă faţă de furnizorul de surse financiare

8 Analiza evoluţiei sectorului de microfinanţare în Republica Moldova
Indicatori 2006 2007 2008 2009 2007/ 2006 % 2008/2 007 % 2009/2008 % 2009/ Nr OM 11 13 24 35 118,2 184,6 145,8 318,2 Capitalul propriu, mil. lei 99,1 184 405,3 491,1 185,7 220,3 121,2 495,6 Total active, mil. lei 1266,5 1917,3 2454,9 1933,8 151,4 128 78,8 152,7 Împrumuturi primite, mil. lei 856,4 1176,3 1458,1 1380,1 137,4 124 94,7 161,2 Împrumuturi acordate, mil.lei 772,1 1024,2 1467,8 1360,9 132,7 143,3 92,7 176,3 Profit net, mil. lei 22,3 26,2 73,8 77,1 117,5 281,7 104.5 345,7

9 Constatări suplimentare privind dezvoltarea sectorului organizaţiilor de microfinanţare
PAR = 21,5 % (2009) Marja la dobîndă valută naţională – 14%, valută străină – 9% Valoarea maximă a unui împrumut acordat unei persoane Valoarea medie a unui împrumut acordat unei persoane garantat negarantat Persoană fizică Persoană juridică

10 Analiza cadrului legal existent, identificarea lacunelor şi riscurilor
Legea nr. 280-XV din „Cu privire la organizaţiile de microfinanţare” Neajunsurile legislative: definirea insuficient de exactă a „activităţii de microfinanţare” lipsa unei valori absolute sau relative maxime a unui împrumut micro existenţa dreptului de atragere a mijloacelor băneşti de la persoane fizice (populaţie) lipsa unor prevederi unice comune pentru constituirea provizioanelor lipsa cerinţelor de informare şi evidenţă lipsa cerinţelor minime prudenţiale lipsa cerinţelor neprudenţiale

11 Analiza comparativă a cerinţelor de supraveghere aferente activităţii de microfinanţare
Examinat cadrul legislativ la 8 ţări din regiune Criteriile: Identificarea legii primare care defineşte aspectele conceptuale Definirea organizaţiei de microfinanţare / a activităţii de microfinanţare Valoarea maximă a împrumutului Activităţile permise/interzise Valoarea minimă a capitalului Cerinţe privind forma organizatorico-juridică Licenţierea/autorizarea activităţii de microfinanţare Cerinţe faţă de fondatori Cerinţe minime privind suficienţa capitalului Cerinţe privind constituirea provizioanelor Limitarea împrumuturilor persoanelor afiliate şi concentrarea împrumuturilor Cerinţe faţă de calificarea adminsitratorilor Reglementări speciale privind rata dobînzii aplicată la acordarea împrumuturilor

12 Concluzii şi recomandări
Obţinerea autorizaţiei (permisului) deţinerea cerinţei minime de capital stabilite; respectarea cerinţelor stabilite faţă de administratori; stabilirea expresă a activităţilor permise Definirea exhaustivă şi univocă a activităţii de microfinanţare: stabilirea mărimii maxime a unui microîmprumut acordat beneficiarului; stabilirea ponderii microîmprumuturilor în totalul portofoliu de împrumuturi acordate; interzicerea expresă a acceptării de către organizaţiile de microfinanţare a mijloacelor financiare de la persoane fizice sub orice formă, cu excepţia persoanelor fizice care sînt fondatori; identificarea altor servicii care pot fi acordate de organizaţiile de microfinanţare Indicatori prudenţiali – constituirea provizioanelor pentru pierderi la împrumuturi potrivit cerinţelor unice Cerinţe neprudenţiale: Raportarea financiară trimestrială; Efectuarea auditului obligatoriu anual şi prezentarea raportului acestuia autorităţii de supraveghere competente; Dezvăluirea detaliată a ratei efective la împrumuturi; Adoptarea printr-o politică internă a mecanismelor de soluţionare a pretenţiilor clienţilor; Cerinţe privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.


Descărcați ppt "Comisia Naţională a Pieţei Financiare"

Prezentări similare


Publicitate de la Google