Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE"— Transcriere de prezentare:

1 COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
Conferinţa internaţională cu prilejul jubileului de 20 ani de dezvoltare ai pieţei asigurărilor din Republica Moldova ASIGURĂM VIITORUL ÎMPREUNĂ. TENDINŢE DE DEZVOLTARE ŞI PROTECŢIE A SOCIETĂŢII 17 iunie 2011 Chişinău, Republica Moldova

2 Procesul de reformă. Impactul de reglementare
Cadrul legislativ ajustat la acquis-ul comunitar şi practica internaţională Dezvoltarea infrastructurii pieţei asigurărilor Consolidarea stabilităţii financiare a Companiilor de asigurări Cerinţe faţă de capitalul social minim al asigurătorului: - pentru activitatea de asigurări generale 15 mil. lei - pentru activitatea de asigurări de viaţă 22,5 mil. lei - pentru activitatea de reasigurare 30,0 mil. lei Protecţia adecvată a consumatorului Stabilirea cerinţelor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/ reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, Cerinţe faţă de acţionarii semnificativi ai companiilor de asigurare Sistem informaţional de raportare financiară Activitatea participanţilor profesionişti bazată pe principii de transparenţă Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Aplicarea sistemului “bonus-malus” la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Crearea Fondului de protecţie a victimelor străzii (în 2010 pentru 52 cazuri a fost achitat 1,6 mil. lei) Crearea Fondului de compensare Sistem informaţional automatizat în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Exigenţe privind dezvoltarea profesiei de actuariat Certificarea auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor

3 Participanţi profesionişti la piaţa asigurărilor
24 companii de asigurări 64 brokeri de asigurări şi/sau reasigurări peste 975 intermediari în asigurări 2 actuari certificaţi 5 auditori certificaţi 33 companii de asigurări 35 brokeri de asigurări şi/sau reasigurări

4 Dimensiunea asigurătorilor autorizaţi în Republica Moldova
Faţă de 2007 207,7 mil. lei sau % 46,2 mil. lei sau % 1014,6 mil lei sau % Capital statutar achitat = 420,1 mil. lei (26,1 mil. Euro) - capital străin = 140,5 mil. lei (8,7 mil. Euro) - pondere capital străin = 33,45% Total active = 1886,4 mil. lei (117,1 mil. Euro) - procent din PIB = 2,6%

5 Capital şi active (milioane lei)
Investitori străini (% din capitalul statutar la ) Federaţia Rusă – 11,5% Austria – 9,9% Marea Britanie – 5,4% Liechtenstein -4,3% Olanda - 1,1% Italia – 0,6% Israel – 0,6% Ucraina – 0,1% (117,1 mil. Euro) (26,1 mil. Euro)

6 Stabilitatea pieţei se menţine
Profitul net creşte în 2010 = 162,1 mil. lei (10,1 mil. Euro) (faţă de 145,7 mil. lei în 2009 şi descreşte faţă de 179,5 mil. lei în 2008) Rezultată din: - Profit = 167,4 mil. lei (10,4 mil. Euro) - Pierdere = 5,3 mil. lei (0,3 mil. Euro)

7 Prime brute subscrise, despăgubiri achitate şi rezerve tehnice
2010 Prime brute subscrise =913,5 mil. lei (56,7 mil. Euro) grad de penetrare în PIB = 1,27 Despăgubiri achitate =320,4 mil. lei (19,9 mil. Euro) Rezerve tehnice = 515,6 mil. lei (32,0 mil. Euro) Faţă de ,2 mil. lei sau 12,3% 1,36 300,0 mil. lei sau 6,8% 487,5 mil. lei sau 5,8% Faţă de ,2 mil. lei sau 9,6% 1,34 269,4 mil. lei sau 18,9% 437,1 mil. lei sau 18,0%

8 2007 – 2010 (mil. lei) NOTĂ: Prime brute subscrise = 56,7 mil. Euro
Despăgubiri achitate = 19,9 mil. Euro Rezerve tehnice = 32,0 mil. Euro

9 Asigurări generale 2010 Faţă de 2009 762,7 mil. lei sau 12,7%
Prime brute subscrise = 859,7 mil. Lei (53,4 mil. Euro) Despăgubiri achitate = 308,2 mil. lei (19,1 mil. Euro) Rezerve tehnice = 362,8 mil. lei (22,5 mil. Euro) - rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate şi rezerva daunelor întîmplate, dar nedeclarate = 119,1 mil. lei (7,4 mil. Euro) Faţă de 2009 762,7 mil. lei sau 12,7% 285,7 mil. lei sau 7,9% 358,3 mil. lei sau 1,3% 85,9 mil. lei sau ,6% Faţă de 2008 785,3 mil. lei sau 9,5% 255,5 mil. lei sau 20,6% 333,0 mil. lei sau 8,9% 70,9 mil. lei sau ,1%

10 Asigurări de viaţă Faţă de ,5 mil. lei sau 6,6% 14,3 mil. lei sau 15,0% 129,2 mil. lei sau 18,3% Faţă de 2008 47,9 mil. lei sau 12,3% 13,9 mil. lei sau 12,7% 108,7 mil. lei sau 40,5% 2010 Prime brute subscrise = 53,8 mil. lei (3,3 mil. Euro) Despăgubiri achitate = 12,1 mil. lei (0,8 mil. Euro) Rezerve matematice = 152,8 mil. lei (9,5 mil. Euro)

11 Activitatea de brokeraj
2010 Prime brute subscrise intermediate = 214,3 mil. lei (13,3 mil. Euro) Venituri din activitatea de intermediere = 70,9 mil. lei (4,4 mil. Euro) din care venituri din negocierea contractelor de asigurări = 68,4 mil. lei (4,2 mil. Euro) Grad de intermediere = 23,5% Faţă de 2009 135,9 mil. lei sau 57,7% 48,7 mil. lei sau ,7% 42,7 mil. Lei sau ,1% 16,3%

12 TENDINŢE DE DEZVOLTARE
Creşterea gradului de penetrare a asigurărilor în economia naţională Consolidarea pieţei asigurărilor, dezvoltarea infrastructurii acesteia (guvernare corporativă, actuari şi auditori certificaţi, funcţionarea controlului intern şi auditului intern, managementul adecvat al riscurilor) Cerinţe de capitalizare şi stabilitatea financiară a asigurătorilor Exigenţe faţă participanţii profesionişti privind pregătirea profesională în domeniu Raportarea conform cerinţelor SIRF Implementarea sistemului automatizat în cadrul AORCA Supravegherea bazată pe estimarea gradului de risc Dezvoltarea parteneriatelor publice private în domeniul asigurărilor Promovarea facilităţilor fiscale (inclusiv pentru serviciile de asigurare de viaţă) Sporirea gradului de încredere a cetăţenilor faţă de serviciile de asigurare

13 MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare,77


Descărcați ppt "COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google