Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Serilebiblice.ro.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Serilebiblice.ro."— Transcriere de prezentare:

1 serilebiblice.ro

2 Marți, 18 iunie 2019 – Biserica. Sf. Ap. Andrei Galați
Marea cuvântare a Sfântului Apostol Petru la Ierusalim în ziua Pogorârii Duhului Sfânt Ziua de naștere a Bisericii lui Hristos 3000 de suflete s-au botezat în acea zi

3 Cuprins Iisus Hristos și lucrarea de mântuire a omului
Ziua Pogorârii Duhului Sfânt. Duminica Mare. Cuvântarea Sf. Ap. Petru. Ziua de naștere a Bisericii lui Hristos. Duhul Sfânt – Dumnezeu și lucrarea Lui în lume

4 Răstignirea și Învierea Domnului Înălțarea Domnului Cincizecimea
De ce moare Iisus Hristos? De ce înviază? Ce face după înviere? De ce se înalță la ceruri? De ce nu rămâne pe pământ permanent? De ce trimite Iisus Hristos pe Duhul Sfânt? Cine este Duhul Sfânt?

5 IISUS HRISTOS – DUMNEZEU ȘI OMUL

6

7

8 Dumnezeu va fi toate în toți
“După aceea, sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va desfiinţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere. Căci El trebuie să împărăţească până ce va pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea. “Căci toate le-a supus sub picioarele Lui”. Dar când zice: “Că toate I-au fost supuse Lui” – învederat este că afară de Cel care I-a supus Lui toate. Iar când toate vor fi supuse Lui, atunci şi Fiul însuşi Se va supune Celui ce I-a supus Lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toţi. (1 Cor. 15, 24-28)

9

10

11 DUMEZEU, SFÂNTA TREIME:
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt Fiul lui Dumnezeu se pogoară pe pământ și se face om Iisus Hristos rămâne om în veșnicie. Întruparea Sa nu a fost una temporară, ci veșnică. Dumnezeu hotărăște întruparea Fiului înainte de facerea lumii. Scopul întrupării: Îndumnezeirea firii umane Iubirea Tatălui către Fiul este Duhul Sfânt. Aceeaşi iubire vrea să Domnul să fie şi între noi.

12 Răstignirea Domnului Tâșnește din coasta Sa sânge și apă (simbolul Botezului și a Sfintei Liturghii) Astfel, avem dovada că moartea lui Iisus Hristos este reală, și deasemenea și Învierea va fi o adevărată ridicare din moarte.

13 “Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a
“Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul. (In. 19, 30)

14 Trupul lui Iisus în mormânt și Duhul lui este peste tot
La încheierea Proscomidiei, precum şi la intrarea cu Cinstitele Daruri, în Sfântul Altar preotul rosteşte, în taină, rugăciunea: „În mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe tron împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându‑le, Cel ce eşti necuprins”.

15 De ce Paștile se sărbătoresc Sâmbăta la Sfântul Mormânt din Ierusalim?

16 Sâmbăta mare în inima pământului este ascuns Soarele nostru care luminează toate, inclusiv iadul.
În iad acum are deja loc Învierea lui Hristos! Hristos se coboară la iad plin de lumină, ca un biruitor… De aceea cântăm la prohod așa: O, ce bucurie, Ce dulceaţă multă, A fost ceea ce-a umplut pe toţi cei din iad, Strălucind lumina Ta-n adâncul lui. Sub pământ apui, Cel ce eşti Luceafăr al dreptăţii, Şi pe morţi i-ai ridicat, ca dintr-un somn greu, Alungând din iad tot întunericul.

17 Iisus Hristos este de acum înainte NOUL TEMPLU, noua BISERICĂ a lui Dumnezeu
Iisus Hristos este locașul deplin al Dumnezeirii Iisus Hristos este locul unirii maxime a omului cu Dumnezeu Altar al îndumnezeirii firii umane Profeția dărămârii templului. Anul 70, Împăratul roman Titus intră în Ierusalim și-l distruge. Dispare astfel templul, preoții și jertfa cea veche, ca să rămână noul templu, noua preoție și noua jertfă.

18 Iisus își dă Duhul pe cruce, Duh care S-a odihnit peste El de la întrupare și până-n acest moment, trimițându-l înapoi la Tatăl. Acest Duh îl va trimite apoi peste apostolii și ucenicii Săi. “De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor (Ajutător, Avocat) vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi.” (In. 14, 15-18) “Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le purtaţi. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti.” (In. 16,12-14)

19 Înălțarea Domnului De ce se înalță Domnul la cer?
De ce nu rămâne permanent pe pământ cu noi oamenii până la sfârșitul veacurilor De ce nu instaurează împărăția Lui chiar din acel moment?

20 Ziua a 50-a după Paștile evreilor, și după Învierea Domnului
Praznic la poporul Iudeu După 50 de zile de la ieșirea din Egipt, Moise urcă pe Muntele Sinai și primește Legea. Legea înseamnă încheirea unui legământ între Dumnezeu și popor. A 50-a zi după Paști, toți bărbații erau obligați să se arate în fața Domnului. De 3 ori pe ani trebuiau să facă acest lucru: Paști, Cincizecime, sărbătoarea Corturilor. Era sărbătoarea în care se începea secerișul orzului, și primul snop secerat era adus la templu în prima duminică care venea după primul sabat după Paști, și era legănat deasupra altarului de către preoți. Apoi începea marele seceriș.

21 Apostolii primesc pe Duhul Sfânt în foișorul unde erau ascunși
Nu este prima pogorâre a Duhului Sfânt. După Înviere Domnul le-a zis: “Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. (In. 20, 22-23) Acum, în ziua Cincizecimii pogorârea are un înțeles special. Era zi de pelerinaj. Atunci veneau evreii din tot Imperiul Roman, și profitând de ocazia că Israelul cel vechi era adunat la templu, Duhul Sfânt se pogoară peste apostoli și peste cei aflați în casa de pe colina Sionului. Încăpeau 120 de oameni la etaj în acea casă.  Aici se întâmplă vuietul năprasnic, puternic și un foc arătându-se împărțit prin limbi peste apostoli.

22 “Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc
“Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta? Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. (Faptele Apostolilor 2, 1-13)

23 Apostolii ies afară și străbat tot drumul care desparte Sionul de colina templului.
Vedere a Ierusalimului din Muntele Sionului spre Domul Pietrei, locul unde se află esplanada unde a existat vechiul templu.

24 Muntele Sion astăzi

25 Cuvântarea Sf. Apostol Petru pe esplanada templului

26 Esplanadă templului putea cuprinde 80.000 de oameni.
Miracolul Pogorârii Duhului Sfânt îi face pe toți aposprofeți. Toți încep să vorbească despre Iisus și lucrarea lui. Petru - stâncă, temelia Bisericii. El, acum este purtătorul de cuvânt al apostolilor, toți apostolii împrejurul lui. Petru nu mai este fricos. Consecința venirii Duhului Sfânt este acest curaj extraordinar al apostolilor.

27 Citat din Faptele Apostolilor, cap. 2
“Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele; că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi; Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil: “Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa. Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strălucită. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui”. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi, pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât, pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea.

28 Căci David zice despre El: “Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie”. Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoşul David, că a murit şi s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta. Deci el, fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe tronu-i din rodul coapselor lui, mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori. Deci, înălţându-Se prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis: “Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”.

29 Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-aţi răstignit, L-a făcut Domn şi Hristos. Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.” Faptele Apostolilor 2,15-40

30 Ioil profețește dezastrul poporului Israel, calculat și anticipat
Ioil profețește dezastrul poporului Israel, calculat și anticipat. Profețește distrugerea Ierusalimului de către babilonieni. O profeție scurtă: o invazie de lăcuste care prefigurează o invazie masivă în Iudeea. Iar dacă oamenii nu se vor pocăi vine judecata Domnului... În acest dezastru, numai cel care chema numele Domnului se va salva / mântui. Acum s-au împlinit toate lucrurile acestea. Apostolul Petru face procesul liderilor iudei și a întregului Ierusalim. În ziua cincizecimii Sf. Petru face exegeză pe 2 psalmi 15 și 109. Pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut Domn (Iahve). Acest Iisus șade de-a dreapta Tatălui. Acest Iisus este rege, El va conduce întregul popor, și întreaga lume. Iisus vine în mijlocul acestui popor în puterea Duhului Sfânt prin apostoli. Este o proclamare tranșantă, de un curaj nebun. Era o provocare maximă adresată liderilor.

31 Israelul în frunte cu liderii lui au făcut cel mai urât lucru cu putință. O crimă îngrozitoare, și un act de sfidare a lucrării lui Dumnezeu. Curajul e să recunoști că faci parte dintr-o generație care a răstignit pe Domnul - Iahve. Mare parte au primit cuvântul apostolului și au întrebat ce să facă? Israel l-a ucis pe Mesia, iar acum trebuie să se căiască și să se întoarcă înapoi la El. Să se căiască și să se boteze în numele Lui Iisus Hristos... Chemând numele Domnului se va salva și se va mântui. Pentru respingerea lui Mesia, zilele templului sunt numărate. Dacă nu vreți să aveți destinul pe care Iisus L-a spus, să dispăreți într-o generație, într-o distrugere generalizată, întoarceți-vă la Dumnezeu, schimbați-vă viața, și deveniți poporul lui Iisus, al lui Dumnezeu. Actul botezului era pentru iudei un act umilitor, căci și ei botezau dar doar pe păgânii care vroiau să vină la credința cea adevărată. Ca să se boteze, iudeii trebuiau să se comporte ca niște păgâni, cum au și fost ucigându-L pe Mesia, și să devină fii noului Israel, a unui popor sfânt.

32 La fel le-a propus și Sf. Ioan Botezătorul să se boteze
La fel le-a propus și Sf. Ioan Botezătorul să se boteze... ca să vină la pocăință. Dumnezeu nu vrea să vă distrugă pentru faptul că l-ați omorât pe Mesia, dar cu o condiție, să treceți prin moartea de bună voie a botezului, smerindu-vă. S-au botezat 3000 de iudei. Ziua de naștere a Bisericii, ca un popor al lui Dumnezeu care trece prin apele umilitoare dar salvatoare ale botezului, și care primește Duhul Sfânt și devine un nou popor de profeți, și martori ai lui Iisus Hristos.

33 Cum se termină acest episod din Faptele Apostolilor?
“Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Şi tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi. Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia inimii. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.” (FA 2, 42-47)

34 Arată care este viața cea nouă a Noului Israel!
Cele 4 însușiri ale noului popor al lui Israel Stăruiau în fiecare zi în: Învățătura apostolilor Rugăciune Frângerea Pâinii Comuniune (puneau în comun toate bunurile lor) Primirea Duhului Sfânt este o judecată, o binecuvântare dar și o condamnare, în funcție de cum primim acest duh și dar profestic. Cum reușește Biserica azi să facă acest exercițiu de viață comunitară? Cum reușește biserica să facă o comuniune de viață / o familie în jurul Duhului Sfânt, nu în jurul restaurantului, a mâncării și băuturii.

35 Duhul Tatălui, Duhul lui Iisus, Duhul lui Dumnezeu
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Tatălui, Duhul lui Iisus, Duhul lui Dumnezeu

36 Duhul Sfânt este a 3-a persoană a Sfintei Treimi.
EGAL cu Tatăl și cu Fiul, deoființă cu ei, împărtășind aceeași fire Dumnezeiască. Duhul Adevărului, Duhul lui Hristos. Duhul de iubire al Tatălui către Fiul Duhul Sfânt este dătătorul de viață a întregii Creații, văzute sau nevăzute. Duhul Sfânt este apa cea vie, Râul nesecat al harului. Duhul Sfânt este însăși viața Creației. Duhul Sfânt este sfințitorul. Duhul Sfânt izvorăște proorocii. Duhul Sfânt însuflețeste pe mucenici, sfințește preoții, încununează pe cei drepți, face din pâine și din vin Însuși Dumnezeiescul Trup și Sânge al lui Hristos Duhul Sfânt este Vistiernicul smereniei și Veselia celor blânzi. Duhul Sfânt este viața Sfintei Treimi

37 Pe Acesta (pe Duhul), Fiul Îl cere de la Tatăl ca Duh al Adevărului și al Înțelepciunii, și al Cuvântului… (și prin El) Se bucură împreună cu Tatăl, Care Se bucură de El (de Fiul)… Căci Duhul Sfânt este această bucurie dinainte de veci a Tatălui și a Fiului, fiind comun Lor în ce privește folosirea, fapt pentru care e și trimis de Amândoi la cei vrednici, dar e numai al Tatălui în ce privește existența; de aceea, numai din El purcede.” Sfântul Grigorie Palama zice:

38 Duhul Sfânt prilejuiește în mod special „comuniunea” (2 Cor
Duhul Sfânt prilejuiește în mod special „comuniunea” (2 Cor. 13, 13; Filip. 2, 1). Duhul ne ferește de singurătatea ucigătoare. De aceea e Mângâietorul. Totdeauna El îți oferă o comuniune. În El, găsește oricine o mângăiere. El ne asistă totdeauna. El ne înviorează bucuria noastră de Dumnezeu. El e „de-viață-Făcătorul”. În Duhul, cunoaștem și mărim pe Dumnezeu, și ne bucurăm de El. El dă mărturie conștiinței noastre despre Dumnezeu (I Cor. 12, 3-9).

39 Noi fără duhul suntem străini și depărtați de Dumnezeu
Noi fără duhul suntem străini și depărtați de Dumnezeu. Iar prin împărtășirea de Duhul, ne unim cu Dumnezeirea. Deci a fi în Dumnezeu nu e un lucru al nostru, ci al Duhului Care este în noi și rămâne în noi atâta timp cât Îl păstrăm în noi prin mărturisire.” Sfântul Atanasie cel Mare

40 Duhul e Sfântul și Sfințitorul, prin fidelitatea cu care asistă pe ceilalți, prin fidelitatea pe care o întreține în ceilalți față de Dumnezeu și întreolaltă. Ține de Duhul să participe și să Se facă participat ca Persoană. El e expresia generozității lui Dumnezeu, a uitării lui Dumnezeu de Sine în „ieșirea” Lui la creaturi. El e bucuria lui Dumnezeu de ele și a lor de Dumnezeu.

41 serilebiblice.ro


Descărcați ppt "Serilebiblice.ro."

Prezentări similare


Publicitate de la Google