Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Duhul Sfânt și darurile Lui

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Duhul Sfânt și darurile Lui"— Transcriere de prezentare:

1 Duhul Sfânt și darurile Lui
Aletheia, 20 mai 2010

2 Repetitio mater studiorum est

3 Natura Duhului Sfânt 1 Dumnezeu
Recunoaștere și identificare divină (Fapte 5) Atribute divine (omnisciența, omniprezența, omnipotența, etc) Lucrări divine 2 Persoană pronume personale caracteristici personale (inteligență, sentimente, voință) relații personale 3 Distinct neamestecat și neîmpărțit (crezul niceo-constantinopolitan)

4 Titluri Duhul adevărului (Ioan 14:16-17) Duhul sfințeniei (Rom. 1:4)
Duhul vieții (Rom. 8:2) Duhul înfierii (Rom. 8:15) Duhul harului (Evr. 10:29) Duhul slavei (1 Petru 4:14) Duhul veșnic (Evr. 9:14)

5 Simboluri Vânt (Ioan 3:8) Foc (Mat. 3:11) Apă (Ioan 7:37-39)
Porumbel (Luca 3:22) Sigiliu (Efes. 1:13-14) Untdelemn - ulei (1 Sam. 16:12-13)

6 Duhul Sfânt și creștinul
Fiecare creștin ARE Duhul Sfânt Ioan 14:15-17: Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi. Ioan 14:26: Dar Apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe Care Tatăl Îl va trimite în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va reaminti tot ce v-am spus. Ioan 15:26: Când va veni Apărătorul pe Care vi-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, Care iese de la Tatăl, El va depune mărturie despre Mine. Ioan 16:7-8: Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi.Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată.

7 Darul Duhului Sfânt Luca 11
11 Cine este tatăl acela dintre voi care, atunci când fiul său îi cere un peşte, să-i dea în schimb un şarpe? 12 Sau care, atunci când acesta îi cere un ou, să-i dea un scorpion? 13 Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl Care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! Context: prietenul care are nevoie de un ajutor Context mai larg: „Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi!” Duhul Sfânt apare in contextul rugăciunii lui Isus și a rugăciunii pe care El ne învață s-o facem

8 Diferite daruri, același Duh
Daruri de manifestare (fanerosis) – 1 Cor. 12 Înțelepciune, cunoștință, credința, vindecarea, minuni, profeția, discernerea duhurilor, vorbirea în limbi, interpretarea limbilor Daruri de lucrare (domata) – Efeseni 4 Apostol, profet, evanghelist, păstor, învățător Daruri motivaționale (charismata) – Romania 12 Discernământ (prooroc), slujire, învățare, încurajare, dărnicie, administrare, compasiune

9 Unic, unică Dumnezeu ne-a creat făpturi unice. El are un plan unic pentru fiecare. Dumnezeu ne-a făcut să fim o parte unică din trupul lui Cristos şi fiecare dintre noi are de adus o contribuţie unică şi specială la edificarea bisericii Sale (Psalmul 139:13-17).

10 CE ESTE UN DAR SPIRITUAL?
Un dar este un cadou, ceva ce se primeşte gratuit. (O înzestrare supranaturală). Ce faci când primeşti un dar? Se presupune să-l primeşti, să-l deschizi, să te bucuri, să mulţumeşti Darul vine din inima celui ce ţi l-a dat. Cu ce scop primeşti un dar? Să-l foloseşti. Numai aceasta îi dă sens!

11 Ce NU este un dar spiritual?
talent natural (talant = talent + dar, sau numai „dar”). roada Duhului slujbă sau poziţie în biserică

12 Definiție Darul spiritual este înzestrarea divină a unui membru al trupului lui Cristos cu o aptitudine specială de slujire; capacitatea de a funcţiona eficient şi semnificativ într-o anumită lucrare de slujire, ca membru al trupului lui Cristos, Biserica.

13 Metafora Trupului UNITATE cu capul Cristos mădularele între ele
DIVERSITATE felurite daruri dar acelaşi Duh un singur trup dar mai multe mădulare diferite INTERDEPENDENŢĂ avem nevoie unii de alţii depindem unul de celălalt

14 Scopul darurilor – Efeseni 4
v. 12 a – pregătirea sfinţilor, echiparea - scop imediat. v. 12 b – pentru zidirea trupului, pentru a deveni matur - scop final. v. 13 a – să aducă unitate. v să aducă maturitate: să atingem plinătatea lui Cristos (v. 13);să nu mai fim copii (v. 14); să învăţăm să vorbim adevărul în dragoste (v. 15 a); să creştem în toate privinţele prin exersare (v. 15 b); v ca fiecare să-şi înţeleagă rolul în trupul lui Cristos, căci trupul creşte numai în măsura în care fiecare îşi aduce contribuţia.

15 Proces de descoperire a darurilor
1. RUGĂCIUNEA 2. STUDIUL ATENT al Cuvântului 3. ANALIZA DORINŢELOR 4. ANALIZA ABILITĂŢILOR 5. EVALUAREA

16 Cum antrenăm darul Exersare Evaluare Educare


Descărcați ppt "Duhul Sfânt și darurile Lui"

Prezentări similare


Publicitate de la Google