Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Desfrânata Babilonului mistic.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Desfrânata Babilonului mistic."— Transcriere de prezentare:

1 Desfrânata Babilonului mistic

2 Seminar de Apocalipsa

3 Studiul 21

4 Desfrânata Babilonului mistic

5 Simbolul apostaziei spirituale

6 1. Ce anunţa ultima parte a întreitei solii a lui Dumnezeu?
Apoc. 14:8 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!``

7 2. Care este porunca lui Dumnezeu privind Babilonul?
Apoc. 18:4 ,,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!

8 3. Care sunt argumentele lui Dumnezeu în susţinerea acestei chemări?
Apoc. 18:2-5 a ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;

9 3. Care sunt argumentele lui Dumnezeu în susţinerea acestei chemări?
Apoc. 18:2-5 pentrucă toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei....

10 3. Care sunt argumentele lui Dumnezeu în susţinerea acestei chemări?
Apoc. 18:2-5 Pentrucă păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.

11 Ce spune Biblia despre aceasta?
4. O interpretare identifică Babilonul cu cetatea Babilonului refăcută. Ce spune Biblia despre aceasta? Is. 13:19-21 Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe cari le-a nimicit Dumnezeu....

12 Ce spune Biblia despre aceasta?
4. O interpretare identifică Babilonul cu cetatea Babilonului refăcută. Ce spune Biblia despre aceasta? Is. 13:19-21 fiarele pustiei îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor umplea casele, struţii vor locui acolo, şi stafiile se vor juca acolo.

13 5. Cu ce simbolism descrie Dumnezeu Babilonul?
Apoc. 17:1-5 Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.

14 5. Cu ce simbolism descrie Dumnezeu Babilonul?
Apoc. 17:1-5 Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare.

15 5. Cu ce simbolism descrie Dumnezeu Babilonul?
Apoc. 17:1-5 Ţinea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: ,,Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.

16 6. Cum este numit în Apocalipsa "Babilonul cel Mare"?
mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.``

17 Un sistem religios universal

18 7. Care este sursa numelui "Babilon"?
Gen. 10:9.10 El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” El a domnit la început peste Babel

19 7. Care este sursa numelui "Babilon"?
Gen. 11:5-9 cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.

20 Intoxicaţi cu doctrine false

21 8. Ce a produs confuzia în Babilonul spiritual?
Apoc. 17:2-4 Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!

22 9. De ce va pedepsi Dumnezeu Babilonul?
Apoc. 14:8 ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!``

23 nu mai sunt obligatorii
10. Află unele dintre învăţăturile nescripturistice ale Babilonului: a. Cele Zece Porunci nu mai sunt obligatorii

24 10. Află unele dintre învăţăturile nescripturistice ale Babilonului:
Sfinţirea duminicii

25 10. Află unele dintre învăţăturile nescripturistice ale Babilonului:
A doua şansă

26 10. Află unele dintre învăţăturile nescripturistice ale Babilonului:
Răpirea secretă

27 10. Află unele dintre învăţăturile nescripturistice ale Babilonului:
Iadul veşnic

28 10. Află unele dintre învăţăturile nescripturistice ale Babilonului:
Nemurirea sufletului

29 Contrafacerea botezului
10. Află unele dintre învăţăturile nescripturistice ale Babilonului: g. Contrafacerea botezului

30 11. Cum descrie Dumnezeu fiara
Apoc. 17:8 Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la perzare. Dfghdfhdfgh dghdfghdfghdfh

31 11. Cum descrie Dumnezeu fiara
Apoc. 17:8 Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. Dfghdfhdfgh dghdfghdfghdfh

32 11. Cum descrie Dumnezeu fiara
Apoc. 17:8 era, nu mai este, şi va veni. Cinci sunt căzute: 1. Babilon 2. Medo-Persia 3. Grecia 4. Roma 5. Papalitatea (in cei 1260 de ani) Dfghdfhdfgh dghdfghdfghdfh

33 era, nu mai este, şi va veni. ERA
11. Cum descrie Dumnezeu fiara în Apoc. 17:8 era, nu mai este, şi va veni. ERA papalitatea în timpul celor 1260 de ani Dfghdfhdfgh dghdfghdfghdfh

34 şi va veni. 11. Cum descrie Dumnezeu fiara în Apoc. 17:8
era, nu mai este, şi va veni. NU MAI ESTE timpul de inactivitate al papalităţii "rana de moarte", Dfghdfhdfgh dghdfghdfghdfh

35 şi va veni. 11. Cum descrie Dumnezeu fiara în Apoc. 17:8
era, nu mai este, şi va veni. VA SĂ VINĂ timpul ultimelor zile când se reface în mod miraculos din "rana ei de moarte" Dfghdfhdfgh dghdfghdfghdfh

36 12. Ce puteri sunt reprezentate de cei şapte munţi?
Apoc. 17:9-11 Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe cari şade femeia. Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celalt n-a venit încă, şi când va veni, el va rămânea puţină vreme.

37 12. Ce puteri sunt reprezentate de cei şapte munţi?
Apoc. 17:9-11 Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăş este al optulea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare.

38 12. Ce puteri sunt reprezentate de cei şapte munţi?
Apoc. 17:9-11 UNA ESTE Papalitatea (de la "rana de moarte" până la refacere);

39 12. Ce puteri sunt reprezentate de cei şapte munţi?
Apoc. 17:9-11 N-A VENIT ÎNCĂ Papalitatea (dupa refacere până în momentul susţinerii ei de către cele 10 coarne);

40 12. Ce puteri sunt reprezentate de cei şapte munţi?
Apoc. 17:9-11 EA ESTE AL 8-lea ÎMPĂRAT Papalitatea (în timpul celor 10 coarne unite).

41 13. Pe cine reprezintă cele zece coarne?
Apoc. 17:12 Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sunt zece împăraţi, cari n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.

42 14. De ce spun mulţi: "Biserica mea este atât de rece şi lumească?"
Apoc. 14:8 ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!``

43 15. Ce spune Dumnezeu despre dorinţa oamenilor de a reforma bisericile?
Apoc. 18:4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!

44 16. Ce spune Isus despre oile Lui?
Ioan 10:16 Mai am şi alte oi, cari nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

45


Descărcați ppt "Desfrânata Babilonului mistic."

Prezentări similare


Publicitate de la Google