Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

STADIUL IMPLEMENTĂRII PNDR 2020 LA NIVEL NAȚIONAL

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "STADIUL IMPLEMENTĂRII PNDR 2020 LA NIVEL NAȚIONAL"— Transcriere de prezentare:

1

2 STADIUL IMPLEMENTĂRII PNDR 2020 LA NIVEL NAȚIONAL
4,75 miliarde euro plăți efectuate prin PNDR pentru fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice locale 53% grad de absorbție al fondurilor acordate de Comisia Europeană 9,44 Mld. € 9,4 Mld. € 5,1 Mld. € 4,8 Mld. € 64.174 Proiecte de investiții 55.457 Proiecte de investiții 37.889 Proiecte de investiții Alocare PNDR Proiecte depuse Proiecte selectate Proiecte contractate (includ proiecte din tranziție)

3 STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE
DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE INVESTIȚII Alocări – 4,4 mld. € Contractări – 4 mld. € sM 4.1 – 844,6 mil. € sM 4.1 – 846 mil. € sM 4.1a – 284,3 mil. € sM 4.1a – 217,8 mil. € sM ,8 mil. € sM ,3 mil. € sM 4.2a – 34,6 mil. € sM 4.2a – 6,9 mil. € sM 4.3 – 663,6 mil. € sM 4.3 – 461,1 mil. €

4 STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE
DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE INVESTIȚII sM 6.1 – 426,7 mil. € sM ,8 mil. € sM 6.2 – 106,5 mil. € sM 6.2 – 109 mil. € sM ,5 mil. € sM 6.3 – 201,2 mil. € sM ,5 mil. € sM 6.4 – 161 mil. € sM 7.2 – 1,05 mld. € sM 7.2 – 1,18 mld. € sM 7.6 – 188 mil. € sM 7.6 – 207,5 mil. € sM 9.1, 9.1a - 20 mil. € sM 9.1, 9.1a – 7,5 mil. € sM 16.4, 16.4a - 18,7 mil. € sM 16.4, 16.4a – 6,7 mil. €

5 INDICATORI DE REZULTAT CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PNDR 2020
-zona națională- Investiţii în exploataţii agricole și pomicole 1.296 Ferme culturi de câmp 437 Ferme pomicole 78 Ferme creștere bovine lapte sM 4.1 63 Ferme horticultură 95 Ferme mixte 65 Ferme păsări 76 Ferme bovine carne 32 Ferme porcine 6 Ferme apicole 5 Ferme ovine si caprine 118 Proiecte cereale 6 Proiecte Procesare vin 38 Proiecte Procesare carne și ouă Sprijin pentru investiţii în prelucrarea, comercializarea şi/sau dezvoltarea de produse agricole și pomicole 30 Proiecte Procesare lapte 33 proiecte procesare legume/ fructe 8 proiecte procesare seminte oleaginoase 2 sM 4.2 Proiecte procesare miere Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice sM 4.3 814 km drumuri agricole ha Irigații 748 km Drumuri forestiere 3.449 km drumuri comunale 4.742 km Rețele apă/ apă uzată 257 înființare/modernizare grădinițe 41 Înființare/ modernizare creșe și after-school 22 Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică a şcolilor profesionale Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică sM 7.2 609 cămine culturale 57 monumente din patrimoniul cultural de interes local Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural sM 7.6

6 15.257 de tineri fermieri sprijiniți financiar prin PNDR 2020,
din care de tinerii fermieri din zona montană 11.339 2.656 663 61 TINERI fermieri au beneficiat de TINERI fermieri au beneficiat de TINERI fermieri au beneficiat de TINERI fermieri au beneficiat de 433,9 mil. € 39,8 mil. € 208,6 mil. € 25 mil. € pentru dezvoltarea exploatațiilor pomicole prin sM 4.1a pentru instalarea ca șefi de exploatație prin sM 6.1 pentru dezvoltarea fermelor mici prin sM 6.3 pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole prin sM 4.1 538 19,8 mil. € TINERI au beneficiat de pentru dezvoltarea investițiilor în mediul rural prin sM 19.2

7 747 de tineri antreprenori sprijiniți financiar prin PNDR 2020,
cu fonduri nerambursabile de 66 de milioane de euro 563 184 TINERI antreprenori au beneficiat de TINERI antreprenori au beneficiat de 32,4 mil. € 33,6 mil. € pentru înființarea activităților neagricole prin sM 6.2 pentru dezvoltarea activităților neagricole prin sM 6.4

8 INDICATORI DE REALIZARE PRIN PNDR 2020
pentru investițiile agricole AFIR a efectuat plăți de peste 1,18 miliarde euro prin PNDR pentru beneficiarii măsurilor agricole Ha Fermieri 329 Unități suprafața exploatațiilor agricole finanțate prin PNDR 2020 sprijiniți financiar prin PNDR 2020 de procesare produse agricole și pomicole Plățile includ măsurile dedicate zonei ITI-DD

9 INDICATORI DE REALIZARE PRIN PNDR 2020
pentru investițiile neagricole AFIR a efectuat plăți de peste 162 milioane euro prin PNDR pentru beneficiarii măsurilor neagricole 2.840 IMM 914 agropensiuni 140 1.452 cu investiții nonagricole în mediul rural înființate sau modernizate investiții pentru activități meșteșugărești activităţi legate de furnizarea de servicii Plățile includ măsurile dedicate zonei ITI-DD

10 392.030 Ha 3.449 Km 748 Km INDICATORI DE REALIZARE PRIN PNDR 2020
pentru investițiile de utilitate publică AFIR a efectuat plăți de peste 964 milioane euro prin PNDR pentru beneficiarii măsurilor de utilitate publică Ha 3.449 Km 748 Km În curs de modernizare și reabilitare pentru irigații drumuri comunale În curs de modernizare drumuri forestiere În curs de modernizare Plățile includ măsurile dedicate zonei ITI-DD

11 1.753 Km 2.989 Km 814 Km 4,3 milioane locuitori
INDICATORI DE REALIZARE PRIN PNDR 2020 pentru investițiile de utilitate publică 1.753 Km 2.989 Km de rețea de alimentare cu apă în mediul rural de rețea de canalizare în mediul rural 814 Km 4,3 milioane locuitori de drumuri agricole în curs de înființare sau modernizare beneficiază de infrastructură rurală și patrimoniu cultural reabilitate

12 8.829 Angajați 3.784 noi locuri de muncă 1. 590 noi locuri de muncă
INDICATORI DE REALIZARE PRIN PNDR 2020 locuri de muncă înființate cu sprijinul PNDR 8.829 Angajați 3.784 noi locuri de muncă noi locuri de muncă în noi locuri de muncă create la investițiile finanțate prin PNDR în sectorul neagricol pentru femei în sectorul neagricol

13 STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE
DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE INVESTIȚII din ZONA MONTANĂ Alocări – 720,7 mil. € Contractări – 557,2 mil. € sM ,8 mil. € sM ,3 mil. € sM ,4 mil. € sM 6.1 – 81 mil. € sM ,8 mil. € sM 6.3 – 34 mil. € sM ,8 mil. € sM 7.2 – 285,3 mil. € sM ,9 mil. € sM 7.6 – 65,6 mil. €

14 INDICATORI DE REZULTAT CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PNDR 2020
- zona montană - Investiţii în exploataţii agricole și pomicole 72 Ferme culturi de câmp 38 Ferme creștere Bovine lapte 25 Ferme mixte 26 Ferme bovine carne 46 9 Ferme horticole 4 4 Ferme apicole 3 Ferme porcine sM 4.1 Ferme pomicole Ferme păsări Sprijin pentru investiţii în prelucrarea, comercializarea şi/sau dezvoltarea de produse agricole și pomicole 7 Proiecte procesare lapte 4 Proiecte procesare carne 3 sM 4.2 proiecte cereale sM 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice 645 km drumuri forestiere 130km drumuri agricole Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 1.271 km Rețele apă/apă uzată 880 km drumuri comunale 74 4 8 sM 7.2 Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică a şcolilor profesionale înființare/modernizare grădinițe inființare/ modernizare creșe și after-school 18 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural sM 7.6 187 cămine culturale monumente din patrimoniul cultural de interes local

15 FINANȚAREA PROIECTELOR DE INVESTIȚII prin PNDR 2020
– ZONA ITI – DELTA DUNĂRII – Alocări – 154,3 mil. € Contractări – 114,4 mil.€ sM 4.1 ITI – 33 mil. € sM 4.1 ITI - 21,7 mil. € sM 4.1a ITI – 5 mil. € sM 4.1a ITI - 3,8 mil. € sM 4.2 ITI - 10,6 mil. € sM 4.2 ITI - 11 mil. € sM 4.3 ITI - 11,7 mil. € sM 4.3 ITI - 11,6 mil. € sM 6.1 ITI – 10 mil. € sM 6.1 ITI - 8,2 mil. € sM 6.2 ITI – 5 mil. € sM 6.2 ITI - 4,8 mil. € sM 6.3 ITI – 5 mil. € sM 6.3 ITI - 2,8 mil. € sM 6.4 ITI - 10 mil. € sM 6.4 ITI - 8,3 mil. € sM 7.2 ITI – 55 mil. € sM 7.2 ITI - 38,2 mil. € sM 7.6 ITI - 9 mil. € sM 7.6 ITI - 4 mil. €

16


Descărcați ppt "STADIUL IMPLEMENTĂRII PNDR 2020 LA NIVEL NAȚIONAL"

Prezentări similare


Publicitate de la Google