Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală"— Transcriere de prezentare:

1 Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
Reuniunea Grupului de Lucru LEADER Constanța 25-26 septembrie 2017

2 Ce este o Reţea Rurală Naţională?
Fiecare stat UE creează o Reţea Naţională Rurală (RNR), care grupează organizaţiile şi administraţiile implicate în dezvoltarea rurală. RNR constituie o legătură importantă la nivelul statelor membre între administraţiile şi organizaţiile implicate în implementarea Programului de Dezvoltare Rurală (PDR) Majoritatea RNR fac parte dintr-o Autoritate de Management. În unele state activitatea RNR a fost delegată către agenții/instituții guvernamentale sau către o entitate privată.

3 Ce este o Reţea Rurală Naţională?
Rolurile RNR se concentrează pe promovarea colaborării în reţea şi a schimbului de informaţii privind activitatea de dezvoltare rurală la nivel regional, naţional şi al UE. Aceste activități includ şi organizarea de evenimente sau elaborarea de materiale de comunicare, cu un rol important în diseminarea de bune practici.  RNR fac parte din Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (REDR) şi participă regulat la evenimente organizate la nivel european cu scopul împărtăşirii de experienţe şi informaţii. RNDR din România este reglementată în PNDR la cap. 17.

4 Obiective strategice ale RNDR
Art. 54 (2) – Reg. (UE) 1305/2013 Creșterea implicării părților interesate în domeniul dezvoltării rurale Îmbunătățirea implementării programelor de dezvoltare rurală Informarea publicului larg şi a potenţialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală şi oportunităţile de finanţare Susținerea inovării în agricultură, producţia alimentară, silvicultură şi zonele rurale

5 Atribuții ale RNDR Art. 54 (3) din Reg. (UE) 1305/2013
furnizare formare şi interconectare destinate GAL, în special asistenţă tehnică pentru cooperarea interteritorială şi transnaţională, facilitarea cooperării între GAL şi căutarea de parteneri pentru cooperare PEI colectare exemple de proiecte care să acopere priorităţile programelor de dezvoltare rurală facilitare schimburi tematice între părţile interesate din domeniul dezvoltării rurale, partajare şi diseminare rezultate furnizare interconectare destinată consultanţilor şi serviciilor de sprijinire a inovării punere în comun şi diseminare rezultate monitorizare şi evaluare activităţi de informare şi comunicare destinate publicului larg participare şi contribuţie la activităţile Reţelei Europene de Dezvoltare Rurală

6 Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
PLAN MULTIANUAL DE ACȚIUNE Evenimente Publicații Materiale promovare - Comitetul Național de Coordonare România Rurală Info Grupuri de Lucru Leader Bune practici Promo Grupuri de Lucru Tematice Publicații Tematice Online Reuniuni Experți, Seminarii ad-hoc Flyere Conferințe Tematice Pliante Grupuri de Lucru pt.Cooperare/Inovare Afișe, postere, Roll-up GAL Ro-EU etc.

7 Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
Acord Cadru de Servicii pentru organizarea a 24 de reuniuni ale GLL, semnat între MADR și: Asocierea condusă de SC Waldorf Tours SRL SC Smart Integration SRL SC Libro Events SRL Contract Subsecvent 1 de Servicii pentru organizarea a 12 reuniuni ale GLL, semnat între MADR și Asocierea condusă de SC Waldorf Tours SRL S-au stabilit locațiile primelor 10 reuniuni, astfel: SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE Botosani 17-18 – Timișoara 7-8 – Brașov 21-22 – Constanța 19-20 – Turnu Severin 9-10 – Alba Iulia 25-26 – Cluj 23-24 – Rm.Vâlcea Hunedoara 25-26 – Buc.(INDAGRA)

8 Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
MADR AM PNDR USR regional CDRJ 1 USR regionalCDRJ- 17 USR central

9 Atribuțiile USR la nivel central
USR central Atribuții Reprezintă RNDR prin participarea la evenimente internaționale organizate de Rețeaua Rurală Europeană Sprijin tehnic privind implementarea Planului Multianual de Acțiune al RNDR Facilitează schimbul de informații între părţile interesate din domeniul dezvoltării rurale și diseminează rezultatele Coordonează și implementează activitățile RNDR Colectează exemple de proiecte care să acopere priorităţile PNDR

10 Atribuțiile USR la nivel regional
RNDR regional Atribuții Participă la evenimente promovând și distribuind publicațiile RNDR Sprijin tehnic privind implementarea Planului Multianual de Acțiune al RNDR Facilitează schimbul de informații între părţile interesate din domeniul dezvoltării rurale și diseminează rezultatele Participă la implementarea activităților RNDR Promovează PNDR și informează potențialii beneficiari din mediul rural cu privire la măsurile din PNDR

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 i = Compartimente județene RNDR

21 C = Coordonatorii unităților regionale
i = Compartimente județene RNDR

22 Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
Vă mulțumim! Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Web: Tel.: Adresa: Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod


Descărcați ppt "Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală"

Prezentări similare


Publicitate de la Google