Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Conținut Matrice.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Conținut Matrice."— Transcriere de prezentare:

1 Conținut Matrice

2 Continut Cum vad eu matricea Exemplu Declarare Citirea matricei
Afișarea matricei Matricea pătratica Problema Bibliografie

3 Cum vad eu matricea Matricea poate fi privita ca o tabla de șah, in care elementele sunt așezate la intersecția dintre o linie cu o coloana.

4 Cum vad eu matricea În matematică, o matrice este un tabel dreptunghiular sau şi patrat de numere. Prin generalizare pot fi definite matrici care au mai mult decât 2 dimensiuni, ele numindu-se atunci masive n-dimensionale.

5 Exemplu Realizarea unui program pentru un orar pentru elevii din clasele I-IV. Se construiește o matrice care pe coloane va avea zilele saptamanii, iar pe linii orele de lucru. Drept elemente constitutive vor fi niște șiruri de caractere, reprezentând disciplinele de invatamant. LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI 1 Citirea Caligrafia Matematica 2 Desen Cunoașterea mediului 3 Ed. fizica Abilitați practice Religie 4 Lb. engleza Muzica

6 Declarare type matrice = array[1..100,1..100] of tip; unde:
tip=integer, real, boolean, string etc. var a:matrice i,j,n, m:integer; i, j: indicii de linie, respectiv coloana; n, m: numărul de linii si numărul de coloane (maxim 100 din definire); Matricele mai pot fi declarate si altfel: var a:array[1..100,1..100] of tip; i, j, n, m:integer;

7 Citirea matricei Se defineste tipul matrice si apoi se declara o variabila de tip matrice; Se citesc mai intai numarul de linii si numarul de coloane; Se citesc apoi elementele matricei in doua structuri repetitive cu numar cunoscut de pasi; write(‘numarul de lini:’); readln(n); write(‘numarul de coloane:’); readln(m); for i:=1 to n do for j:=1 to m do begin write(‘a[‘,i,’,’,j,’:’);readln(a[i,j]) end; Tot pentru citirea matricei se poate construi o procedura de citire a acesteia: procedure citire(a:matrice);

8 Afisarea matricei Se afiseaza elementele matricei in doua structuri repetitive cu numar cunoscut de pasi, parcurgandu-se pe linii si pe coloane: for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do write(a[i,j],’ ‘); writeln end; Tot pentru afisarea matricei se poate construi o procedura de afisare a acesteia: procedure afisare(a:matrice);

9 Matricea patrata Este un caz particular de matrice pentru care numărul de linii este egal cu numărul de coloane. Elemente de baza: diagonala principala si diagonala secundara:

10 Problema Sa se scrie un program care citește de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane si care conține elemente întregi. Sa se calculeze si sa se afișeze media aritmetica a elementelor pozitive din matrice. type matrice=array[1..100,1..100] of integer; Var a:matrice; i,j,n,m:integer; procedure citire(a:matrice); begin write(‘numarul de lini:’); readln(n); write(‘numarul de coloane:’); readln(m); for i:=1 to n do for j:=1 to m do write(‘a[‘,i,’,’,j,’:’);readln(a[i,j]) end; procedure medie; var nr,s:integer; ma:real; nr:=0;s:=0; if a[i,j]>0 then s:=s+a[i,j]; nr:=nr+1; ma:=s/nr; writeln(‘media:’,ma:5:2); citire(a); medie; readln end.


Descărcați ppt "Conținut Matrice."

Prezentări similare


Publicitate de la Google