Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Neprihănire, credință și faptele Legii Galateni 2:15-21

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Neprihănire, credință și faptele Legii Galateni 2:15-21"— Transcriere de prezentare:

1 Neprihănire, credință și faptele Legii Galateni 2:15-21

2 De ce ne-ar interesa o astfel de temă astăzi?

3 TOȚI sunt sub păcat Romani 3:9

4 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. (Romani 1:18)

5 De ce ne-ar interesa o astfel de temă astăzi?

6 felul în care răspund și trăiesc răspunsul îmi decide veșnicia

7 Ca să înțelegem și să apreciem Evanghelia harului trebuie să recunoaștem gravitatea păcatului

8 omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos (Galateni 2:16)

9 Ce este neprihănirea. Ce sunt faptele Legii
Ce este neprihănirea? Ce sunt faptele Legii? Ce este credința în Cristos?

10 Neprihănirea: O stare după voia lui Dumnezeu

11 Neprihănirea: de la vinovație la acceptare prin jertfa lui Isus Cristos

12 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi (Galateni 3:13)

13 Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege
Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege... şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. (Romani 3:21-22)

14 faptele Legii: împlinirea tuturor cerințelor Legii

15 Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” (Galateni 3:10)

16 credința în Cristos: Recunoașterea că mâinele ne sunt goale + agățarea permanentă de Ell

17 omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos (Galateni 2:16)

18 Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii
„Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. Galateni 2:15-21

19 Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii
Persoana Domnului Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ocupă locul central în mântuirea nostră. De aceea, mântuirea este intrarea și rămânerea în relație cu Mântuitorul. Galateni 2:15-21

20 Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii
Păcatele nu pot fi compensate prin fapte bune, ele trebuie ispășite prin jertfă. „El este jertfa pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:2) Galateni 2:15-21

21 Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii
Noi, nu doar comitem păcate, noi suntem păcătoși. „Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Cor. 5:17) Galateni 2:15-21

22 Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii
Nu doar transformat ci unit cu Cristos încă de acum. „Am fost răstignit împreună cu Cristos și trăiesc ... dar nu mai trăiesc eu ci Cristos trăiește în mine.” (Gal. 2:20a) Galateni 2:15-21

23 „... care m-a iubit, și S-a dat pe sine pentru mine.” (Gal. 2:20b)
Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii Marca înregistrată a unui creștin autentic este iubirea jertfitoare, modelul e Domnul Isus Cristos Însuși. „... care m-a iubit, și S-a dat pe sine pentru mine.” (Gal. 2:20b) Galateni 2:15-21

24 Iubirea după modelul Domnului Isus este o forță care
Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii Iubirea după modelul Domnului Isus este o forță care ... transformă întreaga ființă ... neutralizează orgoliul eului Mike Mason, Taina căsătoriei Galateni 2:15-21

25 Iubirea după modelul Domnului Isus este o forță care
Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii Iubirea după modelul Domnului Isus este o forță care ... nu are nimic de pierdut atunci când se risipește ... satură oamenii flămânzi după iubire. Mike Mason, Taina căsătoriei Galateni 2:15-21

26 Neprihănit prin Cristos, nu prin faptele Legii
„Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n- a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:7-8) Galateni 2:15-21


Descărcați ppt "Neprihănire, credință și faptele Legii Galateni 2:15-21"

Prezentări similare


Publicitate de la Google