Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Reînvie Speranța 2 Iubire și protecție Ierarhia în Familie. Roluri SET

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Reînvie Speranța 2 Iubire și protecție Ierarhia în Familie. Roluri SET"— Transcriere de prezentare:

1 Reînvie Speranța 2 Iubire și protecție Ierarhia în Familie. Roluri SET
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) SET 2 SERIA Iubire și protecție SUBIECT Ierarhia în Familie. Roluri

2 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
Definiție IERARHIE >>> un aranjament de lucruri (obiecte, nume, valori, categorii, etc.) în care acestea sunt reprezentate ca fiind „deasupra," „sub," sau „la același nivel" unul față de altul IERARHIA FAMILIEI gradul de delimitare între generații ce reflectă structura puterii în familie

3 1 2 3 4 TATĂL FIUL TATĂL FIUL SPIRITUL SFÂNT SPIRITUL SFÂNT TATĂL FIUL
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) CONCEPȚIA NOASTRĂ DESPRE DUMNEZEU TATĂL FIUL TATĂL FIUL 1 2 SPIRITUL SFÂNT SPIRITUL SFÂNT TATĂL FIUL TATĂL FIUL 3 4 SPIRITUL SFÂNT SPIRITUL SFÂNT

4 4 TATĂL FIUL SPIRITUL SFÂNT Relațiile Divinității...
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) TATĂL FIUL 4 Relațiile Divinității... SPIRITUL SFÂNT Din Evanghelia lui Ioan... Demnezeu Tatăl Ioan 8:54; 20:17; ... Dumnezeu Isus Ioan 1:1; 4:26 5:18; 8:19; 14:7.20; 20:28.29; ... Dumnezeu Spiritul Sfânt… Ioan 1:32; 14:26; 15:26; ... Iubire perfectă Ioan 14:31; 15:9.10; ... Unitate perfectă Ioan 10:30; 14:9; 17: Supunere perfectă Ioan 14:28; 6:57; 10:18; 4:34; 5:30; ... Înalță pe celălalt Ioan 8:49; 8:54; 10:29 15:26; 16:13.14; Fără o relație ierarhică Ioan 5:17; 14:9; ... Se consultă Ioan 5:20; ... Cooperează Ioan 1.32; 5:6.22; 14:10.24; ... Nu lucrează independent..... Ioan 5:22; 7:16; 8:25.28; 12:49.50; 6:38; ... Împart autoritatea Ioan 3:35; 8:54; 13:3; 14:9; ... Schimbă rolurile Ioan 3:34; 5:22; 6:57; 13:3; 14:16.17; ... Iau decizii Ioan 1:1.2.18; 8:16; ... Beatrice Neall Adventist Review Ian 1995

5 TATĂL FIUL SPIRITUL SFÂNT
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) TATĂL FIUL SPIRITUL SFÂNT Iubirea este forța care leagă împreună Trinitatea. Orice fisură în această unitate va conduce la trei factori ameninţători ce sunt în competiție pentru putere și teritoriu. Din fericire, iubirea este întreaga esență în Univers. Tatăl iubește pe Fiul și Fiul iubește pe Tatăl. Iubirea care leagă Trinitatea garantează siguranța Universului. Conducerea este ca un fluid care trece de la unul la altul și cei trei membrii ai Trinității iau decizii împreună și lucrează împreună pentru împlinirea lor. Fiecare confirmă și înalță pe ceilalți. Iubirea este secretul unității lor .... Beatrice Neall Adventist Review Ian 1995

6 1 2 3 4 a b a b c d Concepte umane privind ierarhia familiei
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) Concepte umane privind ierarhia familiei 1 a b 2 a b c d 3 4

7 4 Dumnezeu Mama și Tata Nivelul 1 Nivelul 2 Copiii Nivelul 3 Bunicii
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) Concept 4 Dumnezeu Mama și Tata Nivelul 1 Nivelul 2 Copiii Nivelul 3 Bunicii Alte rude Nivelul 4

8 4 Mama și Tata Nivelul 1 DIFERENȚIEREA /Maturizarea Emoţională
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) 4 Mama și Tata Nivelul 1 DIFERENȚIEREA /Maturizarea Emoţională este “abilitatea de a menține conștiența de tine însuți când ești emoțional și/or fizic apropiat de alții, în special când aceștia devin din ce în ce mai importanți pentru tine”. Individualitatea este ”capabilitatea de a fi tu însuți, de a urma propriile direcții, de a-ți creia o identitate unică și a trăi independent”. Comuniunea (unitatea) este capabilitatea de ”a fi parte dintr-un grup și trăi inter-dependent”. Fuziunea (simbioza) emoțională este ”un fel diferit de conectare” în care persoana nu are individualitate și se înstrăinează de cei pe care îi iubește.

9 4 Mama și Tata Nivelul 1 PSEUDO DIFERENȚIERE/ FALSĂ MATURIZARE
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) 4 Mama și Tata Nivelul 1 PSEUDO DIFERENȚIERE/ FALSĂ MATURIZARE este caracteristică oamenilor puțin diferențiați care încearcă să se simtă mai bine mărind distanța fizică și emoțională când simt presiunea fuziunii emoționale. Funcționare din împrumut (borowed functioning) înseamnă a diminua gradul de funcționare al partenerului în timp ce îți „mărești” gradul de funcționare personală. Sens de sine reflectat (Reflected Sense of Self) sau sens de sine dependent de relație este identitatea care se dezvoltă când ai nevoie să păstrezi un contact permanent cu cineva, să ai confimarea și consensul altora.

10 Reprezintă demarcația dintre membri din generații diferite.
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) LIMITA ÎNTRE GENERAȚII Reprezintă demarcația dintre membri din generații diferite. Familiile care funcționează bine au limite clare între generațiile care separă părinți și copii, în acord cu rolurile și regulile care guvernează comportamentul în familie. Studiind ierarhiile, cea mai mare atenție s-a acordat structurii puterii dintre părinți și copii. Limite clare între generații: sunt fundamentale în organizarea familiei, în mod particular la începutul și la mijlocul copilăriei, înainte ca structura puterii să devină reciprocă și marcată de o înțelegere mai mare în timpul adolescenței. Limite neclare între generații: copiii își asumă rolul de a lua decizii și a îndeplini acțiuni care în mod normal aparțin părinților.

11 Dezvoltarea lor depinde de factori ca:
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) LIMITE ÎNTRE GENERAȚII Dezvoltarea lor depinde de factori ca: - funcționarea individuală a părintelui; - funcționarea sub-sistemului parental; - atitudinile părinților față de limitele între generații; - factori socio-economici. Se consideră că acești factori afectează comportamentul copilului și calitatea îngrijirii, care, la rândul ei afectează nivelul conflictual părinte-copil la începerea școlii și dezvoltarea ierarhică la vârsta școlară.

12 O persoană afectează şi este afectată de interacțiunile cu alții,
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) COALIȚIA ÎNTRE GENERAȚII Membrii ai diferitelor generații, ca mama și fata, lucrând împreună, împotriva tatălui contribuie la o mai mare dependență emoţională a mamei faţă de copil. Diferențele individuale în adaptarea părintelui pot fi o provocare în formarea limitelor între generații, afectând indirect adaptarea primară a copilului, calitatea îngrijirii și conflictele ulterioare în relațiile părinte-copil. O persoană afectează şi este afectată de interacțiunile cu alții, ex: părinte și copil-țintă. O persoană influenţează comportamentul altor membri ai familiei, ex: copil-țintă si ceilalți frați/ surori. În familiile cu un singur părinte unde povara aparține unei singure persoane, bunăstarea părintelui este în mod special influenţată

13 Indiferent de formă, sănătatea familiei variază pe durata vieții.
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) FAMILII SĂNĂTOASE ȘI DISFUNCȚIONALE Viața de familie este în continuă schimbare și ceea ce este considerat funcțional și sănătos într-o epocă nu este neapărat văzut la fel mai târziu. Indiferent de formă, sănătatea familiei variază pe durata vieții. Atingerea și menținerea sănătății necesită o muncă constantă pentru fiecare membru al familiei, precum și pentru familie ca întreg. Numeroase evenimente pot arunca familii în modalități noi și neașteptate de funcționare. Familiile sănătoase își reorganizează structura și relațiile lor pentru a se adapta noilor circumstanțe.

14 CARACTERISTICILE UNEI FAMILII
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) CARACTERISTICILE UNEI FAMILII SĂNĂTOASE Partenerii sunt dedicaţi unul altuia şi față de membrii familiei Partenerii exprimă apreciere unul pentru altul (conexiune socială) Doresc de a petrece timp împreună Folosesc moduri de comunicare eficiente Au un nivel ridicat de orientarea religioasă / spirituală Dezvoltă abilitatea de a face față crizelor într-un mod pozitiv (adaptabilitate) Încurajază pe ceilalți membri ai familiei Stabilesc roluri clare Au o structură și organizare corespunzătoare

15 Rezultatul este adesea infidelitatea.
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) DEDICARE Aceasta implică a rămâne loial familiei și membrilor ei prin diferite situații de viață, pozitive sau negative. Ea se bazează atât pe emoții cât și pe intenții. Cuplurile și persoanele care nu sunt dedicate una alteia sau care sunt ambivalente cu privire la gradul de dedicare personală au probleme în a rămâne într-o căsătorie și de a lucra împreună cu celălalt partener. Rezultatul este adesea infidelitatea.

16 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
APPRECIERE Membrii familiei își exprimă verbal și fizic aprecierea lor. Ei vor evita luptele care iau forma unor atacuri personale sau violență. DORINȚA DE A PETRECE TIMP ÎMPREUNĂ, calitativ și cantitativ Ideea care îi motivează este împărtăşirea de gânduri, sentimente și emoţii. În acest proces, membrii familiei gândesc la ei înșiși ca o unitate specială și nu doar ca la un grup obișnuit de persoane.

17 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
MODELE EFICIENTE DE COMUNICARE Un mod eficient de comunicare constă în mesaje clare și congruente. O gamă largă de subiecte și mesaje pot fi trimise și primite într-un mod sensibil si atent. Membrii de familie îşi exprimă emoţiile, dorinţele, plăcerile şi neplăcerile unul altuia. Există sprijin, înțelegere și empatie. Comunicarea este substanţială şi presupune căutarea și împărtăşirea de idei.

18 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
ORIENTARE RELIGIOASĂ / SPIRITUALĂ Spiritualitatea apare ca o parte integrantă în modul în care cuplurile răspund la situații de viață stresante. Partenerii care împărtășesc o credință comună sau o orientare spre temele religioase și care sunt motivați intrinsec în viața lor religioasă /spirituală/ raportează o mai mare satisfacție în relațiile lor decât cei care sunt în opoziție cu privire la acest subiect.

19 DE A FACE FAȚĂ CRIZELOR ÎNTR-O MANIERĂ
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) CAPACITATEA DE A FACE FAȚĂ CRIZELOR ÎNTR-O MANIERĂ POZITIVĂ Evenimente așteptate: tinerii părăsesc familia de origine, găsesc locuri de muncă, se căsătoresc Evenimente neașteptate: incapacitatea de a avea copii sănătoși, sau de a ajunge la un standard financiar în viață Pierderile neclare: atunci când o persoană este absentă fizic, însă psihic prezentă - un copil dat spre adopție, tatăl divorțat care nu mai locuiește cu copiii săi; sau atunci când o persoană este prezentă fizic, însă psihic absentă, o mamă care se deterioreaza cu boala Alzheimer, un frate alcoolic sau drogat, un tată care lucrează continuu O familie sănătoasă recunoaște și definește aceste pierderi, recunoaște că nu are control asupra lor și caută resurse disponibile pentru a le rezolva pe căi inteligente. v v v

20 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
ÎNCURAJARE INDIVIDUALĂ Cele mai critice momente privind încurajarea sunt: Cu copii de vârstă școlară, deoarece ei sunt implicați în procesul educațional; Cu adolescenți ca aceștia să facă față schimbărilor fizice și presiunii grupului lor; Cu tinerii adulți când se mută din casa părintească în propriile lor spații psihologice și fizice, pline de vise și posibilități...

21 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
ROLURI CLARE Rolurile trebuie să fie clare, adecvate, alocate potrivit și de comun acord. Familiile sănătoase depun eforturi pentru a face rolurile interschimbabile și cât mai flexibile cu putință.

22 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
STRUCTURI POTRIVITE ȘI ORGANIZARE Familiile sănătoase sunt organizate într-un mod clar, adecvat, ce promovează creșterea. Nu există coaliții între generații (membri din generații diferite, cum ar fi mama si fiica, care complotează ca o echipă); Nu există triunghiuri conflictuale (două persoane, cum ar fi mama si tata sunt în dispută şi conflict cu privire la o a treia persoană, cum ar fi un fiu rebel, în loc de a corecta relația lor).

23 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
SUBSISTEME Sunt compuse din membrii familiei logic grupate împreună pe criteriul vârstei și a funcției (ex: părinții), pentru îndeplinirea sarcinilor necesare (de a fi părinți). Deoarece structura este clară, deci sunt limite (liniile fizice și psihologice de demarcare), atunci și creșterea poate avea loc. Când un membru al familiei iese din limitele sistemului presiunea familiei îl poate aduce înapoi (homeostazia = tendința să reziste unei schimbări și să păstreze lucrurile așa cum sunt).

24 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
VIAȚĂ DE FAMILIE FACTORII DE STRES Stresul este o parte a vieții de familie. Stresori verticali - legaţi de trecut și prezent, moșteniţi de la generațiile anterioare, de la diferite niveluri de sistem: individual (bagaj genetic, abilități și handicapuri), familia imediată (violență, dependență, ignoranță, depresie, lipsa de exprimare a valorilor spirituale, speranță), familia extinsă (modele emoționale, mituri, triunghiuri, secrete), comunitate (dispariția comunității, mai mult lucru, mai puțin timp liber, inflexibilitate la locul de muncă, fără timp pentru prieteni), societatea largă (rasism, sexism, discriminare faţă de cei în vârstă, homosexuali, sărăcie).

25 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
VIAȚĂ DE FAMILIE FACTORII DE STRES Stresori orizontali – legați de prezent Stresorii aşteptaţi sunt previzibili şi includ perioadele de tranziţie din timpul vieții. Ei marchează etapele de dezvoltare a persoanei. Alţii sunt legaţi de diverse situaţii legate de: economie, copii, timp, și probleme de comportament. Stresorii neșteptați sunt imprevizibili, dincolo de controlul familiei și includ traume fizice / psihice, moartea prematură, boala cronică, pierderea locului de muncă și succese / pierderi. Coordonarea resurselor şi un context potrivit sunt factori cruciali în a gestiona stresul neașteptat. Comportamente caracteristice familiei disfuncționale se dezvolta atunci când crize neprevăzute dezechilibrează balanța sistemului dincolo de capacitatea naturală de a se reface.

26 DIN PARTEA UNUI AUTOR CLASIC
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) DIN PARTEA UNUI AUTOR CLASIC "Tatăl și mama trebuie să lucreze împreună în armonie deplină unul cu celălalt. Ei trebuie să se facă ei înşiși însoțitori ai copiilor lor” EGW AH 190.2 "Părinții ar trebui să studieze cele mai bune și cele mai de succes metode de a câștiga iubirea și încrederea copiilor lor, pentru ca ei să-i conducă pe calea cea dreaptă. Ei ar trebui să reflecte lumina soarelui iubirii în căminul lor". EGW AH 190.3

27 Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T)
REFLECȚIA TA   Ce mod de comunicare a fost cel mai folosit în familia unde ai crescut și cea unde ești în prezent? Cum te-a afectat? Pierderile ambivalente nu sunt in mod clar recunoscute de cele mai multe familii, dar ele sunt puternice. Ai văzut astfel de pierderi în familie sau în alte familii pe care le cunoști? Care au fost rezultatele? Ce strategii de adaptare au fost utilizate de către cei implicați? Cât de eficiente au fost? Examinând viața ta, cât de multe tipuri din ambii stresori poți identifica? Care a fost impactul lor asupra vieții în interiorul și în afara familiei tale?

28 Development and Psychopathology 16 ~2004, 483–500
Dr MargiAnne Isaia, MD MPH PCC (T) REFERINȚE SHAW, D.S., CRISS, M.M., SCHONBERG, M.A., and JOY E. BECK, J.E., The development of family hierarchies and their relation to children’s conduct problems Development and Psychopathology 16 ~2004, 483–500 Gladding S. T., Family Therapy, History, Theory and Practice, 5th edition (2011) White, E.G., The Adventist Home


Descărcați ppt "Reînvie Speranța 2 Iubire și protecție Ierarhia în Familie. Roluri SET"

Prezentări similare


Publicitate de la Google