Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

ZIUA PORŢILOR DESCHISE,

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "ZIUA PORŢILOR DESCHISE,"— Transcriere de prezentare:

1 ZIUA PORŢILOR DESCHISE, 28.02.2019

2 Vom umple împreună paginile acestei cărţi incepând din septembrie 2019
ÎNCEPUT LA DE DRUM… CLASA PREGĂTITOARE Şcoala Gimnazială Drăgăneşti Vom umple împreună paginile acestei cărţi incepând din septembrie 2019

3 Şcoala Gimnazială Drăgăneşti, Jud. Prahova
În anul şcolar , la Şcoala Gimnazială Drăgăneşti, vor funcţiona patru clase pregătitoare: două în incinta G.P.N. Drăgăneşti, una în incinta Şcolii Primare Meri şi una în incinta Şcolii Primare Bărăitaru.

4 Ce este Clasa Pregătitoare?
Clasa pregătitoare reprezintă etapa care face trecerea de la grădiniţă la şcoală. Prin această tranziţie au loc schimbări importante, unele care sunt caracteristice trecerii de la grădiniţă la şcoală în general (schimbări generale), iar altele care sunt proprii acestei etape (schimbări specifice).

5 De ce Clasa Pregătitoare?
Clasa pregătitoare reprezintă un câstig pentru copii, o trecere uşoară de la gradiniţă la şcoală. Elevii au timp să se acomodeze cu mediul şcolar, cu noul colectiv, cu cadrul didactic, cu reguli mai stricte decât la grădiniţă, etc.

6 Ce vor învăţa elevii la Clasa Pregătitoare?
Activităţile de învăţare cuprinse în programa şcolară sunt diverse si interactive, adaptate la vârsta copiilor, astfel că învăţarea se va realiza printr-o serie de jocuri și activităţi extracurriculare care vor dezvolta abilităţile copiiilor de integrare în societate.

7 CLASA PREGĂTITOARE Comunicare in limba romana Educaţie fizică
Matematica si explorarea mediului CLASA PREGĂTITOARE Religie Dezvoltare personala Muzica si miscare, Comunicare in limba engleză Arte vizuale si lucru manual

8 Cum se realizeză evaluarea la Clasa Pregătitoare?
La Clasa Pregătitoare, nu se pun note sau calificative, însă elevii sunt evaluaţi în permanenţă de către cadrul didactic de la clasă. La sfârşitul anului şcolar învăţătoarea completează un raport de evaluare a elevilor, pentru fiecare materie în parte

9 Ce este raportul de evaluare de la sfârsitul anului şcolar?
Raportul este un document-tip, în care învăţătorii scriu care este nivelul realizarii competentelor asociate fiecarei materii.  Acesta se completează în luna mai, în urma observării şi evaluării fiecărui elev de – a lungul întregului an şcolar.

10 Care sunt competenţele generale la Clasa Pregătitoare?
C.L.R. – Comunicare în limba română Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

11 M.E.M. – Matematică şi explorarea mediului
Utilizarea numerelor în calcule elementare Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări Dezvoltare personală Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

12 A.V.A.P. – Arte vizuale şi abilităţi practice
Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse M.M – Muzică şi mişcare Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei Exprimarea unor idei, sentimente şi exper ienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

13 Cu alte cuvinte.... Elevii vin la Clasa Pregătitoare cu un “bagaj de cunoştinţe”, dobândit în perioada preşcolarităţii, pe care îl vor dezvolta şi care îi va ajuta să facă trecerea la ciclul primar.

14 Care este acest “bagaj de cunoştinţe”
VORBIRE: copilul foloseşte fraze complete; poate reproduce o poveste cunoscută; ştie diferenţa dintre literă şi cuvânt; recunoaşte câteva nume etc. NUMĂRATUL ŞI SOCOTITUL: recunoaşte numeralele până la zece; recunoaşte formele geometrice; aranjează obiectele de la mai mare mai mic etc. COMUNICARE SOCIALĂ: împarte obiectele cu alţii; ascultă când este în grup; iniţiază conversaţii, împărtășește celorlalți informații despre jucăria/jocul preferat etc. DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ: se separă uşor de părinţi; face diferenţa dintre bine şi rău; recunoaște emoții (bucurie, tristețe, mirare) vizualizând un șir de imagini/fotografii,este capabil să îndeplinească o sarcină până la capăt etc. DEZVOLTARE FIZICĂ: ţine creionul cu degetele, nu în pumn; poate încheia nasturi, fermoare; colorează o imagine fără a depăşi conturul; coordonează mişcarea mână-ochi etc.

15 CLOPOŢELUL SUNĂ ŞI PENTRU PĂRINŢI!

16 POVESTEA va CONTINUA…

17 Vă mulţumim pentru atenţie!!!

18 Şcoala Gimnazială Drăgăneşti, Com.Drăgăneşti, Jud.Prahova


Descărcați ppt "ZIUA PORŢILOR DESCHISE,"

Prezentări similare


Publicitate de la Google