Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI"— Transcriere de prezentare:

1 Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European ,,Studiu diagnostic privind fenomenul de corupție în administrația publică locală” Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice cod SMIS 16469 AXA PRIORITARĂ 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.2 „Creșterea responsabilității administrației publice” OPERAȚIUNEA: Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare, inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei publice, luându-se în considerare opinia societăţii civile şi a publicului larg (cetăţenilor).

2 Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European OBIECTIV GENERAL Îmbunătăţirea structurilor şi proceselor proprii administraţiei publice în general, administraţiei publice locale în special, care să contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale, precum şi la creşterea gradului de responsabilizare al administraţiei, prin oferirea unui fundament solid în vederea elaborării de strategii pe termen lung destinate luptei împotriva fenomenului de corupţie. SCOP Stabilirea dimensiunii reale a fenomenului de corupţie la nivelul administraţiilor publice locale, identificarea principalelor cauze şi a efectelor generate de faptele de corupţie, precum şi a breşelor datorate vidului legislativ care favorizează sau permit rele practici la nivelul administraţiei publice locale.

3 Contribuţia solicitantului: 302.364,54 lei - 15 (%)
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European BUGETUL PROIECTULUI Valoarea totală: lei Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: ,06 lei – 85 (%) Contribuţia solicitantului: ,54 lei (%)

4 GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI 30 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 10 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 10 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii 30 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor 70 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale

5 ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI Managementul proiectului Achiziția de bunuri şi servicii Promovarea proiectului Organizarea conferinţei de lansare a proiectului Realizarea unui studiu sociologic cu privire la dimensiunile fenomenului de corupţie Organizarea de întâlniri de lucru, mese rotunde şi dezbateri Elaborarea unui document comprehensiv – Studiu privind corupția în administrația publică locală Organizarea conferinţei de închidere a proiectului Auditul proiectului

6 REZULTATELE PROIECTULUI
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European REZULTATELE PROIECTULUI realizarea unei cercetări sociologice în rândul cetăţenilor, în calitate de beneficiari ai serviciilor publice; realizarea unei cercetări sociologice în rândul reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi la nivelul mas-media; ghid de bună practică pentru prevenirea faptelor de corupţie în rândul cetăţenilor; ghid de bună practică privind prevenirea faptelor de corupţie pentru reprezentanţii administraţiei publice locale;

7 REZULTATELE PROIECTULUI
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European REZULTATELE PROIECTULUI de întâlniri de lucru la nivel național, dezbateri, consultări cu privire la fenomen, rezultate, concluzii, direcţii de acţiune pentru prevenirea corupţiei; 6. studiu privind corupţia din administraţia publică locală – document comprehensiv care cuprinde atât sinteza informaţiilor obţinute ca urmare a studiilor/cercetărilor realizate, cât şi concluziile celor 20 de reuniuni derulate la nivel naţional.

8 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Proiectul este menționat în cadrul Planului național pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie Rezultatele sale vor constitui un reper în măsurarea progreselor care se vor înregistra în aplicarea SNA Rezultatele proiectului vor fi utilizate în elaborarea şi promovarea de recomandări la nivelul Platformei administraţiei publice locale, organizată la nivelul Ministerului Justiţiei în scopul monitorizării implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada Concluziile şi recomandările proiectului pot fi utilizate pentru aplicarea unor măsuri de creştere a integrităţii în fiecare instituţie publică, dar şi pentru adoptarea sau stabilirea de politici publice anticorupţie pentru întreg aparatul administrativ.

9 FACTORI DE SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European FACTORI DE SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI Echipa de proiect – diversitatea factor de succes Asistența tehnică Caracterul de noutate al Studiului privind corupţia din administraţia publică locală este reprezentat de Perspectiva complexă în care este abordată metodologia de lucru a cercetărilor sociologice care a inclus mai multe elemente originale și inovative; Oferirea unei baze pentru dezvoltarea de măsuri și programe utile în lupta anticorupţie; îmbunătăţirea substanţială a eficienţei instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor angajate în prevenirea şi combaterea acestui fenomen, precum și în elaborarea de studii viitoare privind eficienţa strategiilor şi activităţilor anticorupţie.

10 PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN CADRUL PROIECTULUI Perioada efectuării cercetărilor sociologice a fost decembrie ianuarie 2012 ( sărbători de iarnă + ninsori abundente) Anularea vizitei de studiu - Academia Internațională Anticorupție de la Viena nu organiza cursuri în perioada dorită de noi Modificări ale legislației privind achizițiile publice în timpul implementării proiectului

11 Rezultatele proiectului în viziunea beneficiarilor:
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European Rezultatele proiectului în viziunea beneficiarilor: Ministerul Afacerilor Interne Centrul de Psihologie al MAI comisar șef Liviu ALEXE Direcția Generală Anticorupție inspector principal de poliție Valentin TOPOLOIU

12 Vă mulţumim pentru atenţie
Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European Vă mulţumim pentru atenţie MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Tel: 021/ Fax: 021/ IONUȚ VASILCA


Descărcați ppt "Instrumente Structurale GUVERNUL ROMANIEI"

Prezentări similare


Publicitate de la Google