Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA RAPORT DE ANALIZA PENTRU ANUL ŞCOLAR

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA RAPORT DE ANALIZA PENTRU ANUL ŞCOLAR"— Transcriere de prezentare:

1

2 LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA RAPORT DE ANALIZA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

3 VIZIUNEA ŞCOLII Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” este o instituţie şcolară orientată spre excelenţă, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor.

4 MISIUNEA ŞCOLII Menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională probate prin rezultatele excelente şi orientarea absolvenţilor spre instituţii de învăţământ superior cu prestigiu. Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii. Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.

5 Date despre ELEVI

6 Efectivele de elevi

7 Evoluţia numărului de clase

8 Distribuţia elevilor în funcţie de sex (în %)

9 MEDIUL DE PROVENIENŢĂ AL ELEVILOR (ÎN %)

10 STRUCTURA ETNICĂ A ELEVILOR

11 ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

12 Nivelul socio-cultural, educaţional, al familiilor elevilor (%)

13 Tipul familiilor elevilor (%)

14 Nivelul economic al familiilor (%) 2016-2107

15 Numărul total de absenţe

16 Absenţele nemotivate

17 Media absenţelor / elev / an şcolar

18 Media absentelor nemotivate / elev / an scolar

19 Cele mai frecvente cauze ale absenteismului
Cauze medicale Întârzierile Elevi navetişti Posibilitatea elevilor majori de a parasi scoala fara bilet de voie(cf. statutului elevului)

20 NUMĂRUL ELEVILOR EXMATRICULAŢI/ABANDON SCOLAR

21 Promovabilitatea (%)

22 TRANŞE DE MEDII PE ŞCOALĂ gimnaziu

23 TRANŞE DE MEDII PE ŞCOALĂ liceu

24 An şcolar 2016 – 2017: 100% An şcolar 2015 – 2016: 99,65 %
Medii la purtare peste 7 An şcolar 2016 – 2017: 100% An şcolar 2015 – 2016: 99,65 % An şcolar 2014 – 2015: 100 % An şcolar 2013 – 2014: 100 % An şcolar 2012 – 2013: 98,73 %

25 REZULTATELE LA EXAMENELE NAŢIONALE – 2017 - EVALUAREA NAŢIONALĂ

26 REZULTATELE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016-2017

27 REZULTATELE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016-2017

28 Evaluarea Naţională - Limba şi literatura română cls. VIII A. Prof
Evaluarea Naţională - Limba şi literatura română cls. VIII A Prof. Ancuţa morari 1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 simulare integrala 1 7 6 4 - 6.42 2 5 6.07 3 6.30 simulare nationala 6.87 evaluare nationala 8 8.02

29 Evaluarea Naţională - Limba şi literatura română cls. VIII B. Prof
Evaluarea Naţională - Limba şi literatura română cls. VIII B Prof. Cosmuţa Mihaela 1:00-4:99 5:00-5:99 6:00-6:99 7:00-7:99 8:00-8:99 9:00-9:99 10  media simulare integrala 1 2 6 7 8 7.98 9 7.61 4 5 8.12 simulare nationala 11 7.63 evaluare nationala 14 8.69

30 EVALUARE NAŢIONALĂ - MATEMATICA CLASA VIII A Prof. Baicu Voichiţa

31 EVALUARE NAŢIONALĂ – MATEMATICĂ CLASA VIII B Prof. Morar Dana

32 PROMOVABILITATEA LA EVALUAREA NAŢIONALĂ (ÎN %)

33 Traseul şcolar al absolvenţilor de clasa a VIII-a an şcolar 2016-2017

34 Medii de admitere în clasa a IX- a

35 MEDIUL DE PROVENIENŢĂ AL ELEVILOR DE CLASA A IX –A (%)
RURAL URBAN

36 REZULTATE BACALAUREAT 2017

37 Competenţe lingvistice – Limba română Nivele de competenţă:
Experimentat (%) – 89 (95,69 %) Avansat (%) – 4 (4,3%) Competenţe lingvistice – Limba engleză  Înţelegerea textului citit: B2 -32 elevi ; B1-27 elevi; A2- 16elevi A1 -2 Producerea de mesaje scrise: B2- 46 elevi; B1- 25 elevi; A2- 5 elevi; A1- 1 elev Înţelegerea textului audiat: B2- 51 elevi; B1- 20 elevi; A2-6 elevi; Producerea mesajelor orale: B2- 53 elevi; B elevi; A2-6 elev; Interacţiune orală: B2- 54 elevi; B1- 17 elevi; A2- 6 elevi; Competenţe digitale Utilizator experimentat – 53 elevi: 57,6% Utilizator avansat – 34 elevi: 36,9% Utilizator mediu – 5 elevi – 5,43%

38 ATESTATE 2016-2017 12 ELEVI AU OBŢINUT CERTIFICATE CAMBRIDGE
40 ELEVI AU SUSŢINUT ŞI PROMOVAT ATESTATUL LA INFORMATICĂ O ELEVA A OBŢINUT CERTIFICAT ECDL

39 BACALAUREAT - REZULTATE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

40 Bacalaureat - Limba şi literatura română Cls. XII A. Prof
Bacalaureat - Limba şi literatura română Cls. XII A Prof. Morari Ancuţa

41 Bacalaureat - Limba şi literatura română Cls. XII B. Prof
Bacalaureat - Limba şi literatura română Cls. XII B Prof. Morari Ancuţa

42 Bacalaureat - Limba şi literatura română Cls. XII C Prof. Săvan Gilda

43 BACALAUREAT - MATEMATICĂ Cls. XIIA Prof. Trifu Mirela

44 BACALAUREAT - MATEMATICĂ Cls. XIIB Prof. Tivadar Liviu

45 BACALAUREAT - MATEMATICĂ Cls. XIIC Prof. Baicu Voichiţa

46 BACALAUREAT - MATEMATICĂ Cls XII A, B, C

47 BACALAUREAT - INFORMATICA - Cls XII A Prof. Chitiul Daniela şi Prof
BACALAUREAT - INFORMATICA - Cls XII A Prof. Chitiul Daniela şi Prof. Morari Brînduşa Clasa 12A: Medie simulări pe şcoală: 7,53 Medie simulare naţională: 8,03 Medie Bacalaureat: 8,61 Clasa 12 A 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Simulari (media) 4 9 5 Bacalaureat 3 6 12

48 BACALAUREAT - INFORMATICĂ - Cls XII B Prof. Butyka Edmond

49 BACALAUREAT - FIZICA Prof. Anca Mora
simulare 1 simulare 2 simulare 3 simulare națională simulare 5 simulare olimpici Bacalaureat Media 4,5 5,1 6,73 5,78 7,42 7,44 7,9

50 Bacalaureat chimie Prof. Sava Liliana
 8 elevi Simulare 1 simulare nationala Bacalaureat media 7.04 8,29 8,74

51 Bacalaureat - Biologie Prof. Burian ştefan media 8.61

52 Mediile la Bacalaureat pe discipline 2016-2017
Limba. Română 93 elevi Matematică Informa- tică 38 elevi Fizică 7 elevi Chimie 8 elevi Biologie 40 elevi Media 8.24 9.07 8.90 7.90 8.74 8.61

53 Promovabilitatea la bacalaureat (%)

54 Informaţii despre CADRELE DIDACTICE

55 Gradele didactice şi titlurile ştiinţifice

56 Statutul cadrelor didactice

57 NUMĂR DE ORE DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE

58 RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE

59 VENITURI ALOCATE DE LA BUGET

60 BUGETUL TOTAL DE VENITURI AL ŞCOLII

61 VENITURI REALIZATE PRIN AUTOFINANŢARE

62 VALOAREA ACHIZIŢIEI DE CĂRŢI LA BIBLIOTECA ŞCOLII (ÎN LEI)

63 FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII

64 Biblioteca - 2016-2017 Total volume = 18 304
Total Valoare = 45365,57 Lei Total volume la sfârșitul anului șolar Volume intrate în cursul anului = 82 buc. în valoare de 1154,98 Lei Din care donații = 63 buc. în valoare de 895,20 Lei Buget = 19 buc. În valoare de 259,78 Lei Din aceste 82 de bucăți intrate sunt 68 de titluri Volume eliminate = 0 ( nu s-a casat nimic) Cărți electronice = 0 Nr. Utilizatori înscriși 936 ( elevii, profesori, personal al școlii) Utilizatori activi = 870 Volume eliberate = Număr de vizite în bibliotecă în cursul anului școlar =

65 CONCLUZII

66 A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
Actualizarea fişelor posturilor. Derularea optimă a Evaluării Naţionale şi a probelor de evaluare a competenţelor (lingvistice şi digitale) din cadrul examenului de bacalaureat. Elaborarea strategiei de îmbunătăţire a calităţii. Asigurarea securităţii elevilor în şcoală. Accesibilitatea spaţiilor şi echipamentelor. Relaţia cu ISJ Cluj, Asociaţia Părinţilor, Biserica Sf. Dumitru şi alţi parteneri importanţi din comunitate. Asigurarea serviciilor medicale. Asigurarea serviciilor de sprijin si terapie logopedică pentru elevi.

67 CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
Asigurarea serviciilor corectiv- compensatorii, personalizate, pentru elevi, realizate de profesorii itineranţi. Programul social ,,Bani de liceu”. Prelucrarea regulamentelor şcolare, a metodologiilor şi calendarelor pentru toate examenele naţionale. Asigurarea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere psihopedagogică a elevilor

68 Activitatea de consiliere a carierei
Implementarea programelor CJRAE - Pași în carieră - Identificarea opțiunilor școlare a elevilor de clasa a VIII-a(51 elevi,37 părinți, 2 diriginți) - Trec la Gimnaziu – câte o activitate de autocunoastere la clasele a IVa - Şcoala părinţilor – activitate adresată părinților claselor a IVa - O carieră de succes - Identificarea opțiunilor școlare a elevilor de clasa a XIIa, (54 elevi) - Alege Școala - Ofertă educațională școli profesionale(elevi, părinți clasele a VIIIa) - Prezentarea ofertei învăţămîntului profesional la clasele a VIIIa în Liceul Teoretic Lucian Blaga şi Şcoala Generală din Vultureni(65 elevi )  Evaluarea psihosomatică a elevilor pentru înscriere în clasa pregătitoare Centralizarea opţiunilor educaţionale ale elevilor de clasa a VIII -a

69 Activitatea de consiliere a carierei
Vizita reprezentanţilor diferitelor facultăţi pentru prezentarea ofertei educaţionale pe anul universitar Prezentarea ofertei educaţionale pentru studii universitare în străinatate Prezentarea ofertei educaționale a Facultatii de Științe Politice si Comunicare, USAMV, Universitatea Tehnică, Univ. Bogdan Vodă, SRI, UMF “Orientarea spre o cariera in IT”- in colaborare cu firma de soft Endava Ziua carierei - întâlnire cu parinţii, in care aceştia au prezentat diferite domenii de activitate Ziua Porţilor deschise s

70 ACTIVITATEA DE SPRIJIN 2016-2017
19 elevi cu certificat de orientare școlară pt. activitatea de sprijin: 10 elevi de ciclul primar și 9 elevi de gimnaziu s-a lucrat cu 19 elevi din 9 clase diferite (norma unui prof. de sprijin: 8-12 elevi, cu 8 ore de parteneriat si 8 ore de cabinet)

71 Activităţi logopedie – Prof. Barboş Mariana
NUMĂR ELEVI TESTAȚI NUMĂR ELEVI CU TULBURĂRI DE LIMBAJ ȘI COMUNICARE 280 26 TULBURĂRI DISLALIE DISLALIE POLIMORFĂ DISLEXIE DISGRAFIE DISARTRIE TOTAL NR. ELEVI 18 4 3 1 26 ELEVI PLANIFICAȚI PREZENȚI CORECTAȚI AMELIORAȚI 17 16 8 CONSILIERE FACTORI EDUCATIVI PĂRINȚI 8 10

72 B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Rezultate bune la examenele nationale. Organizarea Evaluării Naţionale la cls. II, IV, VI Promovabilitatea crescută la toate ciclurile de învăţământ. Simularea tuturor probelor scrise de la examenele nationale. Îmbunătăţirea stării de disciplină a elevilor. Identificarea şi pregătirea elevilor pentru cursurile de excelenţă.

73 EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Pregatirea suplimentara a elevilor (consultatii) pentru Evaluarea Naţională, Bacalaureat, diverse concursuri, olimpiadele şcolare. Participarea elevilor la multe manifestari cultural-artistice, sportive etc. si obtinerea a numeroase premii. Participarea redusă a elevilor la olimpiadele şcolare, dar un numar mare dintre elevii participanti la etapa locala s-au calificat la etapa judeteana. Diseminarea promptă a performanţelor deosebite ale elevilor prin afişare, site-ul şcolii, realizarea unor postere, articole în revista şcolii etc. Realizarea revistei ,,Millenium” care a obţinut menţiune la nivel judeţean.

74 EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Activităţile de prevenţie Întrunirea consiliilor profesorale ale claselor. Îmbunătăţirea stării de disciplină a elevilor Celebrarea Zilei Naţionale, omagierea lui Mihai Eminescu, Rememorarea Holocaustului şi Zilei Unirii Principatelor. Excursii, concursuri de desene, serbări şcolare, expoziţii, festivaluri, sărbătorirea zilelor de naştere, ieşiri la patinoar, organizarea unor activităţi transdisciplinare şi activităţi demonstrative. Activităţile din săptămâna “Şcoala Altfel”

75 NUMĂRUL DISCIPLINELOR OPŢIONALE DIN CADRUL CDŞ

76 NUMĂR PERSOANE CONSILIATE - INDIVIDUAL
CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE INDIVIDUAL PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL ELEVI 14 11 2 CADRE DIDACTICE 8 3 PĂRINŢI 12 1

77 Rezolvate 13 Ameliorate 7 Nerezolvate 4 În curs de consiliere 3
DIN TOTALUL ELEVILOR / COPIILOR CONSILIAŢI INDIVIDUAL, NUMĂR DE CAZURI: Rezolvate 13 Ameliorate 7 Nerezolvate 4 În curs de consiliere 3

78 CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE ÎN GRUP
Consiliere de grup CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE ÎN GRUP PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL ELEVI 46 147 86 CADRE DIDACTICE PĂRINŢI 48 66

79 PROBLEMATICA CEA MAI FRECVENTĂ ÎN ACTIVITATEA DE CONSILIERE:
Elevi: -Performanță școlară scăzută -Probleme comportamentale -Probleme de integrare in grup -Toleranță scăzută la frustrare Părinţi: -Gestionare comportamente dificile -Optimizarea rezultatelor şcolare ale copiilor -Probleme de relaţionare Cadre didactice: -Managementul clasei -Probleme de comunicare eficienta profesor-părinte elev -Ameliorarea parcursului școlar al unor elevi

80 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Întâlnire părinte - învățător/diriginte - psiholog școlar – elev in cazul oricărei situații care presupune orice tip de violență; Întrunirea Comisiei de Prevenire si Eliminare a Violenței pentru toate solicitările existente; Îndrumarea elevului si părinților acestuia înspre Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din cadrul școlii(obligatorie o ședință, daca faptele au avut ca si consecință întrunirea Consiliului profesorilor clasei sau/și a Comisiei de Prevenire si eliminare a violenței); Colaborare cu Poliția de Proximitate și cu secția III a Poliției Cluj-Napoca; Monitorizarea comportamentului copilului și oferirea oportunității de a-și diminua sancțiunea prin adoptarea unui comportament adecvat (cu scopul creșterii motivației intrinseci pentru schimbarea comportamentului indezirabil); Colaborarea cu alte instituții abilitate să investigheze cauzele unor comportamente rezistente la schimbare, cum ar fi Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţie a Copilului Cluj.

81 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SRI se prezintă Realizarea si prezentarea in cadrul orelor de cultura civica, dirigentie a unor postere privind violenta si modalitatile ei de combatere, filme documentare, Igiena sistemului nervos Busone – Educatie rutiera si prevenirea violentei Combaterea bullying- ului si “Despre toleranta” activitati realizate in colaborare cu studenti ai facultatii de Psihopedagogie; Vizita la ISU Realizare de afise pentru campanie de sensibilizare în școală privind riscurile discriminarii (colaborare cu Diakonia) 32 elevi Realizare afișe pe tema prevenirii traficului de persoane( XI - 28 elevi)- in cadrul colaborării cu Centrul Regional Impotriva Traficului de Persoane) Activitate de constientizare a pericolelor jocurilor pe calculator.Studiu de caz "Balena Albastra" (VIIA+B 57 elevi)

82 Cercuri pentru elevii ciclului primar
Clubul de lectură - Barakat Teodora Cercul de folclor - instructor: învăţător Abrudan Iuliu Cercul de Educaţie Rutieră, educaţie pentru viaţă - învăţător Abrudan Iuliu

83 Cercuri la gimnaziu și liceu
UNITY GAME DEVELOPMENT – Morari Brandusa REBUS - Covaci Alexandru ASTROFIZICA - Pop Mihaela ,Nistor Niculae ŞTIINŢE - Sava Liliana CHIMIE - Balaj Lavinia TEATRU DRAMA- LB.FRANCEZA - Manea Cristina PITAGORA – Morar Dana , Baicu Voichita, Trifu Mirela LECTURA –Cosmuta Mihaela PICTURA – Miclea Marius Elevii cls XII au participat la Cercul de informatică desfăşurat la UTCN.

84 Activităţi cultural-artistice
Vizionarea spectacolelor de teatru si film: “Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele” ,,Cenușăreasa”, ,,Mica Sirenă”, ,,Aleodor Împărat” “Aventurile lui Habarnam”, ,,Kubo si lăuta magică” ,,Aventurile Sofiei”, „Lord of the flies” ,,Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi” Spectacol de muzică, instrumente cu coarde Din culisele Teatrului Puk ,,Micii actori” -Activități interactive cu actorii de la Teatrul Puk Păstrători de tradiţii –colaj Costumul popular românesc

85 Activităţi cultural-artistice
Concerte si concursuri: Concert de colinde Crăciunul talentelor Serbări de Craciun Expoziții cu lucrările copiilor (Carrefour) Târg de Crăciun ,,De la copii pentru copii” Înregistrări la Radio Renaşterea cu Ansamblul Folcloric ,,Miorița’’ Concurs de desene de Crăciun Festivalul tinerilor din Arhiepiscopia Clujului, Secțiunea Eseu - Marșul lecturii - în cadrul Festivalului Internațional de carte Transilvania

86 Activităţi cultural-artistice
Festivalul Naţional “COLIND IANCULUI“ Festivalul concurs regional de tradiţii si obiceiuri de iarnă :,,RAZA SOARELUI” Spectacol şi activitati de Zilele Şcolii Concert organizat cu ocazia zilei de 8 Martie

87 Activităţi comemorative
Mihai Eminescu – Poet Naţional Sărbătorirea nașterii poetului Mihai Eminescu prin pictură, muzică și poezie Concurs de poezie Vizionare Filmului „ La Tortue rouge” Comemorarea Holocaustului Invitat Vasile Nussbaum

88 Activităţi aniversare
Ziua Educaţiei Sărbătorirea Zilei Naţionale Concurs de creaţie literară Cântece patriotice Semnificaţia istorică Concurs de desene

89 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Participarea elevilor la: Concursul Comper - Limba Română şi Matematică Concurs: De la couleur avant toute chose Festivalul Naţional de literatură Olimpiada de Cultură generală a tinerilor clujeni Concurs internaţional de fantezie şi indemânare “Culorile Toamnei” Curs de educaţie financiară (cls. 9) Concursul: Lectura ca abilitate de viaţă Oraşele lui Blaga- între ieri si azi Concursul judeţean de desene Carrefour CONCURSUL NAŢIONAL „Fii inteligent la matematică!”

90 Concursuri /Activităţi ştiinţifice
Participarea la: Proiectul Erasmus Plus: ,,Decide pentru tineri,, ,,O carieră în IT: Robotica, un domeniu de viitor” (UTCN) Concursul naţional de matematică ,, Lumina Math’’ Marșul lecturii - în cadrul Festivalului Internațional de carte Transilvania Concursul “Augustin Maior” Concursul “Fii o saptamână profesor de ştiinţe” Olimpiada de fizică, biologie Concursul “Steaua Sus Rasare”, de la Şcoala Speciala CRDEI Concurs Gazeta matematica junior – etapa I Concursul de creaţie plastica CRDEI Concurs Naţional de Arte Plastice – Hans Hermann CONCURSUL NATIONAL ,, MICII EXPLORATORI’’

91 Activităţi de voluntariat/civice
Tombola Crucii Roşii -Construirea unei baze de urgente Roadele toamnei Donaţii pentru copiii nevoiaşi din şcoală Donaţii pentru copiii din centre de plasament şi familii defavorizate Participarea la proiectul ,, de monede pentru spitalul copiilor” și donarea unor sume de bani sub formă de monede Patrula de reciclare”-acțiune de strângere de baterii, becuri, electrocasnice mici (toți învățătorii) Expozitie de Crăciun-expozitie cu vanzare, donarea banilor copiilor nevoiasi din scoala Tombola de Crăciun

92 Activităţi de voluntariat/civice
Vizită la Centrul de Persoane Vârstnice Busone- Educatie Rutiera si prevenirea violentei “Roadele toamnei”– Biserica Sf. Dumitru Târg de Crăciun - ,,De la copii pentru copii” Corul Liceului Teoretic “Lucian Blaga”: Concert de Crăciun la azilul “Adormirea Maicii Domnului” Concert la hotel Plaza pentru Clubul Rotari Concert Banca Transilvania filiala Brâncuşi Concert de Crăciun in Piaţa Unirii Păstrarea Patrimoniul cultural – Muzeul Etnografic al Transilvaniei Educatie ecologică “ Iubesc Clujul Curat 2017”

93 Activităţi turistice Excursie Vatra Dornei
Excursie Vatra Dornei Excursie Cluj-Sebes- Răşinari -Sibiu Excursie în Ungaria Excursie Colibiţa Excursii şi drumeţii de o zi Excursia olimpicilor Sibiu-Alba Iulia

94 Activităţi sportive Ziua sportului şcolar Olimpiada sportului şcolar
Competiţie de baschet: Campionat de baschet - unificat Concurs – cupa “Moş Nicolae” Participarea elevilor şcolii în echipele cluburilor de fotbal ARDEALUL şi U CLUJ Campionat Unificat de Fotbal pentru copii cu CES CONCURSUL ,,EDUCATIE RUTIERA, EDUCATIE PENTRU VIAŢĂ’’ ETAPA JUDEŢEANĂ CUPA DHS ETAPA JUDEŢEANĂ CONCURS DE ÎNDEMÂNARE PE BICICLETĂ ORGANIZAT LA DECATLON

95 Parteneriate şi colaborări
ISJCJ ,UBB - Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei –Departament psihopedagogie specială UBB - Facultatea de matematica şi informatică Organizaţia Studenţilor Stomatologi Uniunea scriitorilor din România Biserica Sfântul Dumitru Crucea Roşie –protocol de colaborare Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Fundaţia “Preţuieşte clipa” Universitatea de medicină şi farmacie Cluj Fundaţia Collegium XXI Inspectoratul General al Poliţiei Române Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Drept

96 Parteneriate si colaborari
Teatrul de păpuşi Apetit Şcoala Aghireş - Fabrici Always Asociaţia femeilor de afaceri Transylvania College TEDED Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj ROREC – reciclare deşeuri Școala Gimnazială Specială CRDEII Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

97 Parteneriate si colaborari
Lic. Onisifor Ghibu –Cluj-Napoca Grădinița "Dumbrăvioara Cinematograful Măraşti Asociaţia “Ask yourself” Worldwide Group SRL Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Centrul Judeţean de resurse şi de asistenţă educatională Cluj Editura Edu, Târgu-Mureş Şcoala Populară de Arte „ Tudor Jarda” Cluj-N. SC Skyline Productions SRL

98 C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
PUNCTE FORTE Implementarea strategiei de îmbunătăţire a calităţii. Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională. Activităţile de evaluare internă realizate de CEAC. Identificarea ţintelor strategice pentru creşterea calităţii. Elaborarea şi a altor proceduri de asigurare a calităţii. Constituirea bazei de date a şcolii (SIIIR). Transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv prin site-ul şcolii.

99 şcoala a fost centru pentru:
Bacalaureat – centru pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale Centru de examen pentu Evaluarea Naţională Atestat la Informatică Olimpiada judeteană de matematică Concursul naţional de literatură “Lectura ca abilitate de viaţa” Clasa a XII–a, clasa a XI-a: pregătire pentru excelenţă la matematică Centru testare Cambridge Concursul LUMINA MATH Centru pentru Olimpiada de Cultură Generală, organizată de AFA

100 FELICITĂRI TUTUROR PENTRU REZULTATELE OBŢINUTE!
VĂ MULŢUMIM !


Descărcați ppt "LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA RAPORT DE ANALIZA PENTRU ANUL ŞCOLAR"

Prezentări similare


Publicitate de la Google