Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța"— Transcriere de prezentare:

1

2 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța
Codul proiectului: / RO-BG-150 Contract de finanțare nr / Durata proiect (numar luni): 24 luni Valoarea totală a proiectului: 671, euro Valoarea contribuției Uniunii Europene(FEDR): ,37 euro Termen de finalizare: 22 august 2019 Beneficiar lider Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța Partener 3 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman Partener 2 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj Partener 4 Agenția pentru Asistență Socială Bulgaria

3 DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AL PARTENERILOR
Partenerii sunt instituţii ale administraţiei publice (entităţi deconcentrate) cu funcţii sociale similare în Romania şi Bulgaria, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene. Din acest rol derivă multiple provocări comune cu care se confruntă partenerii din ambele ţări. Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (Constanța, Dolj și Teleorman) sunt agenții publice cu personalitate juridică, finanțate din bugetul de stat, ca servicii publice deconcentrate ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială se asigură că legea este aplicată în mod egal în ceea ce privește protecția socială, prestațiile sociale și familiale, prevenind și eliminând frauda și corupția în domeniul asistenței sociale. Agențiile au fost înființate din necesitatea unei entităţi care să funcţioneze în domeniul social, similară cu cele existente în celelalte ţări membre UE. Agenția de asistență socială (ASA) este administrată de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale din Bulgaria, în scopul implementării politicii de state privind asistența socială. În calitate de instituție guvernamentală responsabilă pentru punerea în aplicare a politicii de asistență socială a statului, elaborarea criteriilor și a standardelor de funcționare și furnizare a serviciilor sociale, care participă la procesul legislativ și asigurarea unui mediu de control pentru furnizarea de alocații și servicii sociale

4 Obiectivul principal: Creşterea capacităţii de cooperare si a eficienţei Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din România (ANPIS), prin entităţile sale descentralizate din teritoriu, precum şi a Agenţiei pentru Asistenţă Socială din Bulgaria, în domeniul politicii sociale, în contextul cooperării transfrontaliere. Liderul proiectului, AJPIS Constanța, în colaborare cu AJPIS Dolj, AJPIS Teleorman și ASA Bulgaria, pentru atingerea obiectivului principal, au realizat următoarele activități: Realizarea unui studiu comparativ România-Bulgaria privind cadrul de reglementare și analiza necesităților de cooperare în domeniul securității sociale Elaborarea a 2 politici publice,câte una pentru fiecare țară, cu privire la domeniile gestionării beneficiilor și ale serviciilor sociale Consolidarea capacității organismelor deconcentrate din zona transfrontalieră ale celor două instituții, personalului din primării și a ONG-urilor,prin testarea aplicarii noii politici publice de asistenţă socială Încheierea unui acord inter-instituțional și implementarea unui instrument de schimb informații on-line între cele două ţări

5 Contribuţia la îndeplinirea indicatorului rezultat al programului:
Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi ASA au implementat în cooperare mecanisme transfrontaliere – 1 studiu, 2 politici publice, 1 acord inter-institutional, 1 instrument de schimb informaţii ,care vor folosi cele mai bune practici de asistenţă socială existente în fiecare ţară, potrivite şi benefice pentru cooperarea transfrontalieră. Angajaţi ai structurilor teritoriale din cele două instituţii ale administraţiei publice centrale din 7 judeţe ale României şi 8 districte ale Bulgariei vor beneficia de mecanismele transfrontaliere implementate, menite să le sporească eficienţa.

6 Principalele activități realizate:
Studiu comparativ România-Bulgaria privind cadrul de reglementare și metodologiile și procedurile de lucru în domeniul beneficiilor sociale și inspecției sociale a fost rezultatul celor 18 focus grupuri realizate de partea română cât și cea bulgară cu personalul AJPIS din judeţele Constanța, Dolj, Teleorman, al direcţiilor regionale ale ASA din Vratsa, Ruse, Dobrich, a primăriilor, respectiv personalul de conducere ale ONG-urilor din aceleași județe/regiuni. Raportul final privind Analiza de nevoi privind domeniile de îmbunătățire a managementului beneficiilor sociale și inspecției sociale, care s-a concretizat prin Ghidul de bune practici elaborat ; Pe baza constatărilor din Studiul comparativ și din Analiza de nevoi au fost elaborate 2 politici publice de cooperare transfrontalieră, una pentru fiecare țară, privind domeniile managementului beneficiilor sociale și ale serviciilor sociale, aflate sub controlulo si monitorizarea inspecţiei sociale, care au valorificat cele mai bune practici identificate în cele două țări ,urmare a realizării a câte două atelierele în localităţile Vratsa, Ruse și Craiova; Consolidarea capacității de funcţionare pentru organismele din zona de frontieră ale celor două instituții publice deconcentrate în domeniile managementului prestațiilor sociale și ale inspecției sociale, bazată pe noua politică dezvoltată în cooperare, prin traininguri organizate cu angajații AJPIS-urilor/Direcțiilor regionale ale ASA; Consolidarea capacității personalului din primării și ONG-uri din zona de frontieră în ceea ce privește noua politică dezvoltată în cooperare; Elaborarea și punerea în aplicare a unui instrument de schimb de informații on-line între instituțiile publice partenere.

7 Beneficiari direcți ai proiectului au fost:
140 de angajaţi din cadrul a 7 Agenţii Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (Mehedinți, Dolj, Olt Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța) din zona transfrontalieră , cu responsabilităţi în domeniul beneficiilor sociale şi inspecţiei sociale; 420 de asistenţi sociali şi secretari de primării din cele 7 judeţe de frontieră din România (Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța), cu responsabilităţi în domeniul beneficiilor sociale; 50 manageri din 50 ONG-uri din România care oferă servicii în 7 şapte judeţe de frontieră: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa; 560 angajaţi din Direcţiile de Asistenţă Socială, direcţii municipale din 8 districte de frontieră din Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrich; 50 manageri din 50 ONG-uri din Bulgaria care oferă servicii în cele 8 districte de frontieră: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrich; Beneficiari finali ai proiectului – persoane vulnerabile, beneficiari ai AJPIS, Direcțiile locale /regionale de Asistență Socială ale ASA aflate în regiunea de frontieră a Româniai și Bulgariei, cca 1,3 milioane de persoane.

8 Coerenţa proiectului cu temele orizontale ale Programului Interreg –V-A România-Bulgaria
Oportunităţi egale şi nediscriminare Acest principiu orizontal a fost promovat, de asemenea, în cadrul proiectului, în raport cu 1280 de persoane din grupul țintă în timpul sesiunilor de formare, care s+au desfăşurat în cadrul A8-A9, concomitent cu o sesiune specială de 45 de minute pe tema politicilor orizontale ale egalității de șanse, egalitate de gen și dezvoltare durabilă. Egalitate între sexe În mod similar, partenerii din proiect nu sunt doar susținători ai principiului egalității între bărbați și femei, ci şi promotorii lui la nivel social. Acest principiu a fost abordat de asemenea în cadrul sesiunilor speciale de 45 de minute pe tema politicilor orizontale, cu participanții la cursurile de formare organizate în cadrul A8-A9. Dezvoltare durabilă Din punct de vedere economic, partenerii au achiziționat echipamente moderne și eficiente, care au generat si vor continua să genereze costuri reduse de operare, atât în timpul cât și după proiect. Din punct de vedere social, proiectul încurajează cooperarea între oameni și instituții, cunoașterea reciprocă și acțiunea, care este un element al dezvoltării sociale. Din perspectiva protecţiei mediului, acțiunile proiectului nu au avut impact în nici un fel asupra mediului.

9 Sustenabilitatea proiectului
Baza pentru acest proiect de coooperare a fost conștientizarea reciprocă a celor două agenții publice centrale din România și Bulgaria cu privire la nevoile și oportunitățile pe care le reprezintă coordonarea acțiunilor celor două instituții. Planul de sustenabilitate este organizat în jurul rezultatelor proiectului, care, prin natura lor, susțin durabilitatea intervenției, după cum urmează: 2 politici publice care au fost dezvoltate în cooperare (câte una pentru fiecare țară), menite să ducă la îmbunătățiri în domeniul securității şi asistenţei sociale, în situaţia legiferării acestora ; Acordul inter-instituțional va fi un acord permanent, pe baza căruia partenerii vor face schimb de informații, în scopul continuării activităților de cooperare derivate din statutul de state membre ale UE, vor pune la dispoziţie materiale de studiu și vor lucra în comun la viitoarele idei de proiecte în sensul optimizării şi reformării sistemului de asistenţă socială din ambele ţări; Instrumentul de schimb de informații (componenta intranet) derivat din acordul inter-instituţional încheiat, va fi pus la dispoziție după încheierea proiectului angajaților ANPIS și ASA, la nivel național, aceasta ducând la extinderea impactului pozitiv asupra eficienței instituțiilor și serviciilor prestate comunităților.

10 Propunerea de politică publică cuprinde 2 componente majore, astfel:
Iniţiem către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ( fost Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ) o propunere de politică publică privind realizarea unei baze de date unice la nivel naţional care să cuprindă informaţii de la toate instituţiile şi din toate sectoarele de activitate referitoare la veniturile şi bunurile deţinute de beneficiarii/potenţialii beneficiari de beneficii sociale, cu 2 obiective principale: prevenirea fraudelor şi a operaţiunilor de constituire şi recuperare debite odată cu stabilirea dreptului, precum şi pe parcursul acordării şi plăţii beneficiului social; avertizarea operatorilor în timp real, prin programul informatic utilizat, asupra situaţiei de încetare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea unui beneficiu social de către beneficiarul acestuia. Iniţiem către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ( fost Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ) o propunere de politică publică privind realizarea unei platforme informatice la nivel naţional, care să cuprindă: informaţii referitoare la legislaţia din domeniul serviciilor sociale; informaţii privind procedura de acreditare şi licenţiere ( documente necesare/ condiţii de acreditare/formulare), cu opţiunea de simulare a dosarului necesar şi a serviciului social vizat; registrul naţional electronic al furnizorilor de servicii sociale, actualizat în sistem real, cu rezultatul evidenţei şi controlului permanent al acestora; registrul naţional electronic al beneficiarilor de beneficii şi servicii sociale,cu rezultatul reducerii fraudei şi dublei finanţări a beneficiarilor.

11 Data publicării: noiembrie 2019
”Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței sociale la nivel multi-regional România-Bulgaria” Editorul materialului: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța Data publicării: noiembrie 2019 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

12 Vă mulțumim! Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene


Descărcați ppt "Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța"

Prezentări similare


Publicitate de la Google