Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Planificarea timpului şi managementul proiectului

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Planificarea timpului şi managementul proiectului"— Transcriere de prezentare:

1 Planificarea timpului şi managementul proiectului
Unitatea 1: Introducere în managementul de proiect şi planificarea timpului Unitatea 2: Ciclul de viaţă a managementului de proiect Unitatea 3: Planificarea timpului proiectului Oferit de către CDI

2 Rezultatele învățării
La sfârșitul acestui modul veți putea să: Înțelegeți semnificația proiectului: proiectarea, managementul proiectului și planificarea timpului de proiect 2. Fiți capabil/ă să recunoașteți etapele ciclului de viață al managementului de proiect 3. Fiți capabil/ă să utilizați pașii de management al proiectului în implementarea acestuia 4. Fiți în măsură să configurați și să gestionați programul proiectului 5. Cunoașteți importanta gestionarii programului proiectului

3 Unitatea 1: Introducere în managementul de proiect şi planificarea timpului
Ce este un proiect?

4 Unitatea 1: Introducere în managementul proiectului şi planificarea timpului
Un proiect este o serie de sarcini care trebuie completate pentru a ajunge la un rezultat specific. Un proiect poate fi, de asemenea, definit ca un set de intrări și ieșiri necesare pentru atingerea unui anumit scop. Proiectele pot varia de la simplu la complex și pot fi gestionate de o persoană sau de o sută. Un proiect are un punct de pornire și un final definit și obiective specifice care, atunci când sunt atinse, semnifică finalizarea.

5 Ce este managementul proiectului?
Unitatea 1: Introducere în managementul proiectului şi planificarea timpului Ce este managementul proiectului?

6 Unitatea 1: Introducere în managementul proiectului şi planificarea timpului
Management proiectului este procesul de inițiere, planificare, execuție, control și închidere a lucrărilor, pentru atingerea unor obiective specifice și îndeplinirea anumitor criterii de succes la momentul specificat. Managementul proiectului este aplicarea proceselor, metode, cunoștințe, competențe și experiență pentru atingerea obiectivelor proiectului.

7 Unitatea 1: Introducere în managementul proiectului şi planificarea timpului
Beneficii ale managementului de proiect: Fă mult cu puțin Cadru flexibil Așteptări clare Progresul este monitorizat Lecții învățate Fă-o bine de prima dată Mai puţină frustrare

8 Ce este planificarea timpului în proiect?
Unitatea 1: Introducere în managementul proiectului şi planificarea timpului Ce este planificarea timpului în proiect?

9 Unitatea 1: Introducere în managementul proiectului şi planificarea timpului
Planificarea timpului este o colecție de tehnici utilizate pentru a dezvolta și a prezenta orare care arată când se va efectua munca. Alegerea instrumentelor și a tehnicilor utilizate pentru a elabora un program de timp depinde de nivelul detaliilor disponibile cu privire la activitatea care trebuie făcută. Planificarea timpului de proiect este în corelație cu toate etapele ciclului de viață al managementului de proiect.

10 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Caracteristicile ciclului de viaţă a managementului de proiect

11 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Ciclul de viață al managementului de proiect definește începutul și sfârșitul unui proiect. Ciclul de viață al managementului de proiect include, în general, 5 pași: 1. Inițiere 2. Planificare 3. Execuție 4. Monitorizare si control 5. Încheiere

12 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pașii ciclului de viaţă al managementului de proiect Inițiere Planificare şi design Execuție Monitorizare şi control Încheiere

13 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pașii ciclului de viaţă al managementului de proiect

14 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pasul 1: Inițierea proiectului Inițierea proiectului este prima etapă a ciclului de viață al unui proiect. În acest moment, se identifică oportunitatea sau motivul proiectului și se elaborează un proiect pentru a profita de această oportunitate. Puteți începe un nou proiect prin definirea obiectivelor sale, domeniul de aplicare, scopul și rezultatele preconizate a fi produse. În timpul acestei faze a proiectului, o echipă este asamblată și este creat un caz de afaceri pentru a defini în detaliu proiectul.

15 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Scopul procesului de inițiere a unui proiect este de a crea fundații solide pentru proiect, permițând organizației să înțeleagă activitatea care trebuie făcută pentru a livra produsele proiectului înainte de a se angaja la cheltuieli semnificative.

16 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pasul 2: Planificarea proiectului Un plan de proiect este un document formal conceput pentru a ghida controlul și executarea unui proiect. Un plan de proiect este cheia unui proiect de succes și este cel mai important document care trebuie creat atunci când începeți orice proiect de afaceri. Obiectivul unui plan de proiect este acela de a defini abordarea care trebuie utilizată de către echipa de proiect pentru a atinge scopul proiectului de management al proiectului.

17 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Un plan de proiect răspunde la întrebările de bază despre proiect: De ce? -Care este problema sau propunerea de valoare abordată de proiect? De ce este sponsorizat? Ce? - Care este munca care va fi făcută in proiect? Care sunt principalele produse / livrări? Cine? - Cine va fi implicat și care vor fi responsabilitățile acestuia în cadrul proiectului? Cum vor fi aceștia organizați? Când? - Care este cronologia proiectului și când vor fi completate punctele cu semnificație deosebită, denumite etape importante?

18 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pasul 3: Execuția proiectului Execuția (sau implementarea) proiectului este faza în care planul conceput în fazele anterioare ale vieții proiectului este pus în acțiune. Scopul execuției proiectului este de a livra rezultatele așteptate ale acestuia (livrabile și alte rezultate directe).

19 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pentru a vă permite să monitorizați și să controlați proiectul în această fază, va trebui să implementați o serie de procese de management de proiect. Aceste procese vă ajută să gestionați timpul, costul, calitatea, schimbările, riscurile și problemele. De asemenea, acestea vă ajută să gestionați achizițiile, acceptarea de către clienți și comunicările. Faza de execuție a proiectului este de obicei cea mai lungă etapă din ciclul de viață al managementului de proiect și consumă cele mai multe resurse și energie.

20 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pasul 4: Monitorizarea şi controlul proiectului Monitorizarea si controlul proiectului este procesul de urmărire, revizuire și raportare a progresului pentru a îndeplini obiectivele de performanță definite în planul de management al proiectului. Procesul de monitorizare și control supraveghează toate sarcinile și valorile necesare pentru a se asigura că proiectul aprobat și autorizat se află în sfera de aplicare, la timp și la buget, astfel încât acesta să aibă un risc minim. ... Procesul de monitorizare și control este continuu pe toată durata proiectului.

21 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Pasul 5: Închiderea proiectului Faza de închidere a proiectului este a patra și ultima fază a ciclului de viață al proiectului. În această fază, veți încheia în mod oficial proiectul dvs. și apoi veți raporta nivelul său general de succes sponsorului dvs. Finalizarea proiectului trebuie anticipată și planificată cât mai curând posibil în ciclul de viață al proiectului, deși este adesea ultimul proces major al vieții unui proiect. La un nivel înalt, elementele cheie ale închiderii proiectului sunt: verificarea acceptării rezultatelor finale ale proiectului. Scopul finalizării proiectului este de a evalua proiectul, de a asigura finalizarea și de a deduce lecțiile învățate și cele mai bune practici care să fie aplicate proiectelor viitoare ...

22 Unitatea 2: Ciclul de viaţă al managementului de proiect
Corelarea etapelor ciclului de viață al managementului proiectului Grupurile de procese Inițiere Planificare Monitorizare şi control Execuție Închidere

23 Planificarea timpului în proiect – înțeles
Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect Planificarea timpului în proiect – înțeles

24 Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect
Planificarea timpului este o colecție de tehnici utilizate pentru a dezvolta și a prezenta orare care arată când va fi efectuată munca. Alegerea instrumentelor și a tehnicilor utilizate pentru a elabora un program de timp depinde de nivelul de detaliere disponibil în ceea ce privește activitatea care trebuie făcută. Planificarea timpului în proiect ESTE: o parte din planificarea proiectului, un instrument care comunică momentul în care activitățile planificate trebuie făcute Planificarea timpului în proiect este în corelație cu toate etapele ciclului de viață al managementului de proiect.

25 Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect
Elaborarea calendarului de proiect

26 Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect
Pentru a elabora un program de lucru al proiectului, trebuie completate următoarele: Scopul proiectului Secvența activităților Sarcinile grupate în 5 faze ale proiectului (concepție, definiție & planificare, lansare, performanță, închidere) Harta dependențelor de sarcini Analiza traseului critic Etapele importante ale proiectului

27 Unitatea 3: Planificarea timpului in proiect
Când cunoașteți toate elementele care aparțin programului dvs. de proiect, puteți începe să evaluați care dintre diferitele tehnici de gestionare a proiectelor pe care le veți utiliza. Există mai multe modalități de abordare a programului proiectului pe baza experienței dvs. și a complexității proiectului dvs.

28 Tehnica de programare a timpului – Diagrama GANTT
Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect Tehnica de programare a timpului – Diagrama GANTT

29 Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect
"Planificarea proiectului face parte din managementul de proiect, care se referă la utilizarea de planuri cum ar fi diagramele Gantt, acestea fiind folosite pentru a planifica și ulterior raporta progresul în mediul proiectului". O diagramă Gantt este un plan detaliat al proiectului. Schema grafică Gantt a proiectului este o tehnică vizuală utilă pentru urmărirea progresului și raportarea scopurilor. Folosit frecvent în managementul de proiect, o diagramă Gantt oferă o ilustrare grafică a unui program care ajută la planificarea, coordonarea și urmărirea sarcinilor specifice într-un proiect.

30 Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect
Schema Gantt a unui proiect este o diagramă care afișează activitățile cheie în ordine din stânga (prima activitate este în partea stângă sus și ultima activitate se termină în colțul din dreapta jos) vs timpul (în partea de sus sau de jos). Fiecare sarcină este reprezentată de o bară care reflectă începutul și data activității și, prin urmare, durata acesteia. Diagrama arată toate activitățile, când sunt setate să înceapă și să se termine, cât timp va dura fiecare activitate, unde există suprapuneri de activități, dependențe între activități care sunt legate de săgeți și data de începere / încheiere a întregului proiect .

31 Diagrama Gantt (exemplu)
Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect Diagrama Gantt (exemplu)

32 Importanta Diagramei GANTT
Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect Importanta Diagramei GANTT Graficele Gantt sunt utile pentru planificarea și programarea proiectelor. Acestea vă ajută să evaluați cât timp va dura un proiect, să determinați resursele necesare și să planificați ordinea în care veți îndeplini sarcinile. Ele sunt, de asemenea, utile pentru gestionarea dependențelor dintre sarcini. Graficele Gantt sunt utile pentru monitorizarea progresului unui proiect odată ce acesta este în desfășurare. Puteți vedea imediat ce ar fi fost realizat printr-o anumită dată și, în cazul în care proiectul este în urma programului, puteți lua măsuri pentru a-l aduce înapoi pe curs.

33 Beneficiile Diagramei GANTT
Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect Beneficiile Diagramei GANTT - Claritate. Unul dintre cele mai mari beneficii ale unei diagrame Gantt este abilitatea instrumentului de a arunca mai multe sarcini și termene multiple într-un singur document. ... - Comunicare. ... - Motivație. ... - Coordonare. ... - Creativitate. ... - Managementul timpului. ... - Flexibilitate. ... Graficele Gantt ne încurajează să structurăm proiectul iar asta reprezinta este un beneficiu major.

34 Diagrama GANTT (argumente pro şi contra)
Unitatea 3: Planificarea timpului în proiect Diagrama GANTT (argumente pro şi contra) Argumente pro: Adaptabil la toate proiectele Progres ușor de observat Abilitatea de a stabili termene precise și de a defini dependențele Ușor de modificat Poate fi creat în Microsoft Excel sau într-un sistem de management de proiect Abilitatea de a atribui sarcini resurselor Argumente contra: Trebuie să fie actualizate în mod constant. Nici o versiune Colaborare limitată Nici o urmărire a progresului Pot deveni extraordinar de complexe Este dificil de văzut pe o singura coală de hârtie.

35 Vă mulțumesc pentru atenție 


Descărcați ppt "Planificarea timpului şi managementul proiectului"

Prezentări similare


Publicitate de la Google