Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea"— Transcriere de prezentare:

1 Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea
Studiul 20 Botezul

2 Botezul De memorizat: „Noi deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El,

3 Botezul De memorizat: pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă." Romani 6,4.

4 Botezul A. Botezul în Scripturi

5 În serviciul sanctuarului, care a fost semnificaţia simbolică a ligheanului? Ex. 30:17-21
,,Să faci un lighean de aramă, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l aşezi între cortul întâlnirii şi altar, şi să torni apă în el,

6 În serviciul sanctuarului, care a fost semnificaţia simbolică a ligheanului? Ex. 30:17-21
ca să-şi spele în el Aaron şi fiii lui mâinile şi picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta,

7 În serviciul sanctuarului, care a fost semnificaţia simbolică a ligheanului? Ex. 30:17-21
ca să nu moară; şi se vor spăla şi când se vor apropia de altar, ca să facă slujba şi ca să aducă Domnului jertfe arse de foc.

8 Îşi vor spăla mâinile şi picioarele ca să nu moară.
În serviciul sanctuarului, care a fost semnificaţia simbolică a ligheanului? Ex. 30:17-21 Îşi vor spăla mâinile şi picioarele ca să nu moară.

9 În serviciul sanctuarului, care a fost semnificaţia simbolică a ligheanului? Evrei 9:10
Ele sunt doar nişte porunci pământeşti, date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi şi felurite spălături, până la o vreme de îndreptare.

10 Cine a practicat prima dată botezul în NT şi de unde a primit însărcinarea aceasta? Marcu 1:4
a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

11 Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi-a zis:
Cine a practicat prima dată botezul în NT şi de unde a primit însărcinarea aceasta? Ioan 1:33 Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi-a zis:

12 Cine a practicat prima dată botezul în NT şi de unde a primit însărcinarea aceasta? Ioan 1:33
,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfânt.

13 Cine a orânduit botezul în biserica creştină? Mat. 28:19
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

14 Cu toate că Isus a fost fără păcat, ce exemplu ne-a lăsat în care să-L urmăm? Mat. 3:13-15
Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească.

15 am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
Cu toate că Isus a fost fără păcat, ce exemplu ne-a lăsat în care să-L urmăm? Mat. 3:13-15 Eu zicea el, am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?

16 Cu toate că Isus a fost fără păcat, ce exemplu ne-a lăsat în care să-L urmăm? Mat. 3:13-15
Drept răspuns, Isus i-a zis: Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan L-a lăsat.

17 Pentru că Eu v'am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.
Cu toate că Isus a fost fără păcat, ce exemplu ne-a lăsat în care să-L urmăm? Ioan 13:15 Pentru că Eu v'am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.

18 Semnificaţia Botezului

19 Botezul înseamnă curăţire, spălare de păcat în virtutea sângelui lui Isus Hristos: Fapte 22:16
Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.

20 Botezul înseamnă curăţire, spălare de păcat în virtutea sângelui lui Isus Hristos: Apoc. 1:5 up
A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său

21 Botezul înseamnă moartea, îngroparea şi învierea împreună cu Hristos: Rom. 6:3.4
Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?

22 Botezul înseamnă moartea, îngroparea şi învierea împreună cu Hristos: Rom. 6:3.4
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca,

23 Botezul înseamnă moartea, îngroparea şi învierea împreună cu Hristos: Rom. 6:3.4
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

24 Botezul înseamnă moartea, îngroparea şi învierea împreună cu Hristos: Col. 2:12
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

25 Botezul este introducerea în împărăţia harului şi în familia lui Dumnezeu: Ioan 1:12
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

26 Botezul este introducerea în împărăţia harului şi în familia lui Dumnezeu: 1Cor. 12:13
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup ...

27 Botezul este introducerea în împărăţia harului şi în familia lui Dumnezeu: Luca 10:20
Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.

28 Botezul este acceptarea în legământul harului: Mat. 28:19
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

29 Botezul este acceptarea în legământul harului: Efes. 2:12.13
aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei,

30 Botezul este acceptarea în legământul harului: Efes. 2:12.13
fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.

31 Condiţiile pentru Botez
Botezul c. Condiţiile pentru Botez

32 Care este condiţia principală ca cineva să poată fi admis la bote
Care este condiţia principală ca cineva să poată fi admis la bote? Marcu 16:16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

33 Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.
Care este condiţia principală ca cineva să poată fi admis la botez? Fapte 16:31 Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.

34 Ce fel de pregătire trebuie să facă cei care vor să se boteze. Mat
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

35 Faceţi dar roduri vrednice de pocăinţa voastră
Care este dovada ce demonstrează că mărturisirea credinţei este adevărată? Luca 3:8 pp Faceţi dar roduri vrednice de pocăinţa voastră

36 credinţa: dacă n'are fapte, este moartă în ea însăşi.
Care este dovada ce demonstrează că mărturisirea credinţei este adevărată? Iacov 2:17 credinţa: dacă n'are fapte, este moartă în ea însăşi.

37 Care este modul biblic în care trebuie efectuat botezul? Rom 6:4
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El,

38 Care este modul biblic în care trebuie efectuat botezul? Rom 6:4
pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

39 Care este modul biblic în care trebuie efectuat botezul? Ioan 3:23
Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.

40 Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?
Care este modul biblic în care trebuie efectuat botezul? Fapte 8: Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?

41 Care este modul biblic în care trebuie efectuat botezul? Fapte 8:36.38.39
A poruncit să stea carul, s'au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

42 De unde cunoaştem modul în care se efectua botezul înbiserica apostolică? Fapte 8:26-40
Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: Înţelegi tu ce citeşti?

43 Şi a rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă împreună cu el.
De unde cunoaştem modul în care se efectua botezul înbiserica apostolică? Fapte 8:26-40 Şi a rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă împreună cu el.

44 De unde cunoaştem modul în care se efectua botezul înbiserica apostolică? Fapte 8:26-40
Filip a luat cuvântul, a început dela Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

45 Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?
De unde cunoaştem modul în care se efectua botezul înbiserica apostolică? Fapte 8:26-40 Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?

46 De unde cunoaştem modul în care se efectua botezul înbiserica apostolică? Fapte 8:26-40
Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

47 De unde cunoaştem modul în care se efectua botezul înbiserica apostolică? Fapte 8:26-40
A poruncit să stea carul, s'au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

48


Descărcați ppt "Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea"

Prezentări similare


Publicitate de la Google