Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Buletin Informativ nr.63/30.09

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Buletin Informativ nr.63/30.09"— Transcriere de prezentare:

1 Buletin Informativ nr.63/30.09
DRIMPAP Compartimentul Metodologie și Sinteză Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii şi a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 (datorii mai mari de 1 milion lei) Act normativ: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3126/ pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr /2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei Publicat în: Monitorul Oficial nr. 786 din 27 septembrie 2019 Pe scurt: Actul normativ aprobă: Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în ANEXA nr. 1 din ordin. Procedura se adresează contribuabililor care au datorii sub 1 milion de lei, dacă achită principalul până la data de 15 decembrie 2019. Aceștia pot solicita facilitățile fiscale reglementate în Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, respectiv anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare pe care le administrează ANAF, în condițiile prevăzute de Procedură. Anexele la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, prevăzute de OMFP nr.2.810/2019, respectiv: ANEXA nr. 2 (Anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul nr /2019) „CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ”; ANEXA nr. 3 (Anexa nr. 4 la procedura aprobată prin Ordinul nr /2019) „REFERAT”; ANEXA nr. 4 (Anexa nr. 5 la procedura aprobată prin Ordinul nr /2019) „DECIZIE de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare”; ANEXA nr. 5 (Anexa nr. 7 la procedura aprobată prin Ordinul nr /2019) „DECIZIE de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale”; ANEXA nr. 6 (Anexa nr. 10 la procedura aprobată prin Ordinul nr /2019) „DECIZIE de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată”; ANEXA nr. 7 (Anexa nr. 11 la procedura aprobată prin Ordinul nr /2019) „DECIZIE de pierdere a valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor”; ANEXA nr. 8 (Anexa nr. 12 la procedura aprobată prin Ordinul nr /2019) „DECIZIE de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale”. LI/LI Informațiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementărilor publicate şi pentru a vă conforma prevederilor legale, vă rugăm să consultaţi actele normative menţionate.


Descărcați ppt "Buletin Informativ nr.63/30.09"

Prezentări similare


Publicitate de la Google