Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

TEHNOLOGIA MATERIALELOR II (TCM) MICROTEHNOLOGII (IEI)

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "TEHNOLOGIA MATERIALELOR II (TCM) MICROTEHNOLOGII (IEI)"— Transcriere de prezentare:

1 TEHNOLOGIA MATERIALELOR II (TCM) MICROTEHNOLOGII (IEI)
TCM, IEI, ISE, an II TEHNOLOGIA MATERIALELOR II (TCM) MICROTEHNOLOGII (IEI) TEHNOLOGIA MATERIALELOR (ISE) CURS 3 și 4 Conf. dr. ing. Gabriela STRNAD

2 Recapitulare Recapitulare

3 Întrebare: cum iese aerul din matrița de injectare?
animation PIM Plastic Molding Company

4

5

6

7 Elemente de bază privind: TOLERANȚE ȘI AJUSTAJE
În prelucrările mecanice ale diferitelor organe de maşini, datorită erorilor de execuţie şi măsurare, nu este posibilă respectarea exactă a dimensiunii nominale (teoretice) a unei piese Din această cauză este necesar să se impună limite la abaterile admise la prelucrare, precum şi la măsurările tehnice Valoarea dinainte stabilită a limitelor în care se admite oscilaţia unei mărimi se numeşte toleranţă În scopul asigurării interschimbabilităţii diferitelor organe de maşini a fost necesară introducerea unui sistem de toleranţe şi ajustaje pe plan internaţional

8 Arbore este un termen utilizat convenţional pentru denumirea oricărei dimensiuni exterioare a unei piese chiar dacă nu este cilindrică. Alezaj este un termen utilizat convenţional pentru denumirea oricărei dimensiuni interioare a unei piese, chiar dacă nu este cilindrică. Ajustaj este diferenţa dintre dimensiunile a două piese de aceeaşi dimensiune nominală ce urmează să fie asamblate. Există ajustaje: cu joc, cu strângere, intermediare.

9 Dimensiunea nominală (N) este valoare luată ca bază pentru a caracteriza o anumită dimensiune, indiferent de abaterile admise. Dimensiunea efectivă (ED, Ed) este dimensiunea care se obţine prin măsurare. Dimensiunile limită sunt cele două limite admisibile maximă şi minimă, între care trebuie să se găsească dimensiunea efectivă. Abaterea superioară (As, as) este diferenţa algebrică dintre dimensiunea maximă şi dimensiunea nominală. Abaterea inferioară (Ai, ai) este diferenţa algebrică dintre dimensiunea minimă şi dimensiunea nominală. Toleranţa (TD, Td) este diferenţa dintre dimensiunea maximă şi dimensiunea minimă admise; este întotdeauna pozitivă.

10 Treapta de precizie se defineşte prin valoarea toleranţei admise.
Sistemul de toleranţe şi ajustaje ISO cuprinde 18 precizii şi 28 de poziţii ale câmpurilor de toleranţă. Preciziile se notează cu numerele 01, 0, 1, 2,

11 La un anumit interval de dimensiuni, corespunzător preciziei, a fost stabilită o toleranţă fundamentală (IT). Valorile acesteia, pentru dimensiuni până la 500 mm şi treptele de precizie uzuale (5-13), sunt indicate în tabelul următor:

12 În cazul cotelor netolerate:

13 Executie clasa f, conform ISO 2768-1/1989
 110 +0,09 -0,05  110 Executie clasa f, conform ISO /1989 sau STAS  110 h7  110 F8

14

15

16


Descărcați ppt "TEHNOLOGIA MATERIALELOR II (TCM) MICROTEHNOLOGII (IEI)"

Prezentări similare


Publicitate de la Google