Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Alcani-Alchene studiu comparativ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Alcani-Alchene studiu comparativ"— Transcriere de prezentare:

1 Alcani-Alchene studiu comparativ

2 Obiective Cunoaşterea termenilor cheie: hidrocarbură, derivat al hidrocarburii, saturat, nesaturat, serie omoloagă, radicali, izomeri, legături sigma (σ), legături pi (π). Denumirea structurilor de alcani şi alchene. Completarea unor scheme de reacţii chimice. Aprecierea reactivităţii alcanilor, respectiv alchenelor pe baza noţiunilor de structură. Rezolvarea unor probleme de calcul folosind noţiuni studiate în clasele anterioare.

3 1.Identificaţi noţiunile cheie din imaginile de mai jos?

4 d.

5 e f. g h.

6 i. j.

7 2.Completaţi următoarele scheme de reacţii:
a.CH2=CH-CH3 + H-Br → ? 650ºC b. CH3-CH2-CH3 → CH ? c ? Cl-Cl → CH2Cl-CH2Cl d. C4H10 + O2 → ..? H2O + Q Ni e. CH2=CH ?...→ CH3-CH3 f. CH3-CH3 + Cl-Cl → ? H-Cl (reacţie fotochimică)

8 3. Identificaţi care din reacţiile de mai sus reprezintă reacţii caracteristice alcanilor, respectiv alchenelor. Justificaţi. 4. Să se afle volumul de etenă (c.n.) necesar clorurării pentru a obţine 500 kg produs de reacţie de puritate 60%.


Descărcați ppt "Alcani-Alchene studiu comparativ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google