Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033"— Transcriere de prezentare:

1 Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033
www Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Titlul proiectului: Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT) Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Contract POSDRU/161/2.1/G/138033 Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033 „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes” (PRACT-IT) Prof.dr. Adrian PETRUŞEL - Coordonator al domeniilor Matematică şi Informatică

2 Planul prezentārii Facultatea de Matematică şi Informatică - Azi
2. Cooperări si parteneriate cu companii din domeniile IT & Software Development 3. Domeniile de practică propuse pentru stagiile de practică în proiectul „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)” 4. Obiective şi perspective ale proiectului

3 Facultatea de Matematicā şi Informaticā - AZI
Peste 2000 de studenţi, înmatriculaţi la nivel licenţă, master şi doctorat 4 linii de studiu: romana, maghiara, germana, engleza 3 specializări oferite la nivel licenţă: Informatică, Matematică informtică şi Matematică 14 specializări oferite la nivel master: 5 pe domeniul Matematică şi 9 pe domeniul Informatică

4 1. Facultatea de Matematicā şi Informaticā - AZI
117 cadre didactice titulare, din care 57 de conferenţiari şi profesori 24 de conducători de doctorat activi în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică 16 grupuri de cercetare pe domeniile Matematică, Informatică şi pe domenii interdisciplinare, ce produc anual peste 100 de publicaţii indexate Web of Science Universitatea Babeş-Bolyai este, prin domeniul Matematică, singura universitate din ţară prezentă în Top Shanghai 200.

5 1. Facultatea de Matematicā şi Informaticā - AZI
Cooperări internaţionale cu numeroase universităţi din Europa, America de Nord şi Asia (Erasmus, CEEPUS, joint degree, joint research grants) Parteneriate şi colaborări cu peste 80 de companii şi instituţii din domeniile IT & Software Development şi zona Matematicii Aplicate Grupul Consultativ pentru Strategia Cercetării (interdisciplinaritate, inovare, antreprenoriat)

6 2. Cooperări si parteneriate cu companii din domeniile
IT & Software Development Parteneriate cu peste 60 de companii şi instituţii din zona IT & Software Development concretizate în activităţi precum: ■ stagii de practică de specialitate în companii ■ abordarea şi realizarea de lucrări de licenţă şi disertaţie pe teme propuse de industrie ■ participarea la workshopuri şi traininguri ■ joint research ■ joint doctoral degrees ■ invitarea unor specialişti din companii pentru realizarea unor activităţi şi expuneri la Universitate

7 „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes
3. Domeniile de practică propuse pentru stagiile de practică în proiectul „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)” Domeniile de practică propuse pentru stagiile de practică în proiectul „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Specializarea Informatică (531 studenţi în anul I, 378 studenţi în anul II) Specializarea Matematica informatică (135 studenţi în anul I, 65 studenţi în anul II) Experienţă noastră anterioară Participarea cu succes (peste 500 de studenti) in proiectul POSDRU ,,Convergenţa pregătirii universitare cu viaţă activă” - Dezvoltarea abilităţilor de muncă ale studenţilor în vederea integrării cu succes pe piaţa muncii.

8 4. Obiective si perspective ale proiectul „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)” o corelare mai bună intre curriculum universitar şi cerinţele pieţei muncii şi o adaptabilitate mai rapidă a universităţilor la efervescenţa şi evoluţia fulminantă a domeniului; parteneriate durabile şi coerente, reciproc avantajoase, între mediul universitar şi companiile de IT & Software Development; proceduri eficiente şi cȃt mai puţin birocratice de organizare a stagiilor de practică; argumente pentru dezvoltarea şi extinderea stagiilor de practică

9 VĂ MULȚUMESC!


Descărcați ppt "Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033"

Prezentări similare


Publicitate de la Google