Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

"FORMAREA ÎN COMPANII EUROPENE: START-UP PE PIAŢA MUNCII”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: ""FORMAREA ÎN COMPANII EUROPENE: START-UP PE PIAŢA MUNCII”"— Transcriere de prezentare:

1 "FORMAREA ÎN COMPANII EUROPENE: START-UP PE PIAŢA MUNCII”
, "FORMAREA ÎN COMPANII EUROPENE: START-UP PE PIAŢA MUNCII” PROIECT NR RO01-KA

2 SCOPUL ACESTUI PROIECT
Prin acest proiect elevii școlii beneficiază de activități de formare profesională într-un mediu de muncă real, performant, la standarde europene, pentru creșterea inserției profesionale și îmbunătațirea perspectivelor de carieră. Pentru asigurararea succesului învățării aceștia vor efectua stagiile în companii europene și în centrul de formare profesională CENFIM, lucrând în echipe de lucru transnaționale, devenind astfel mai instruiți, mai europeni, cu stima de sine mărită, capabili să depășească inerția unui mediu economic defavorizat din comunitățile de unde provin. Prin activitățile de mobilitate de tip work based learning, proiectul răspunde nevoii de a efectua stagiile de practică în companii, în medii economice relevante din punct de vedere al succesului profesional. In anul vor efectua stagii de formare profesională: 16 elevi clasa X calificarea Tehnician în activități economice vor efectua stagiul la Hipermarketul E.LECLERC din Montijo-Portugalia 14 elevi clasa X calificarea Tehnician proiectant CAD la Centru de formare CENFIM din Lisabona 9 elevi clasa X din domeniul mecanic, calificarea Mecanic utilaje si instalatii in industrie, vor efectua stagiul in atelierele Centrului de formare profesionala CENFIM din Lisabona 16 elevi clasa X calificarea Bucatar vor efectua stagiul in 7 restaurante: Montiprato, Mare Cheia, Alternativa, Porque Nao, Moinho da Praia, Casa do Benfica, Al Foz din Montijo-Portugalia. Desfășurând stagii de pregătire practică transfrontaliere participanții vor dobândi și competențe transversale lingvistice, de comunicare, sociale, gândire critică, adaptabilitate la schimbare, competențe digitale prin utilizarea platformei OLS și în activități de raportarea individuală. Aceste competente dobândite le vor spori capacitatea de mobilitate geografică și le vor facilita o tranzație mai ușoară de la școala la locul de munca.

3 OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI
1. Dezvoltarea profesionala si personala a elevilor scolii. Avem in vedere dobandirea de cunostinte, aptitudini si formarea de abilitati relevante pentru angajatori si de inalta calitate, într-un cadru care sa incurajeze invatarea pe tot parcursul vietii, cu accent pe rezultatele invatarii, pentru a spori capacitatea de insertie profesionala si pentru a stimula inovarea, cetăţenia activa si bunastarea inclusiv a grupurilor vulnerabile. 2. Dezvoltarea profesionala si personala a personalului VET si de management obiectiv care va face obiectul unor proiecte viitoare In acest domeniu avem in vedere oferirea de oportunitati pentru stafful VET de a se forma in strainatate prin activitati de job shadowing începand cu anul scolar 3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea curriculară Alinierea curriculara la standardele si practicile europene prin convenirea de comun acord cu partenerii economici internationali a RI pe care stagiarii VET urmeaza sa le dobandeasca precum si a activitatilor pe care le vor desfasura zilnic in companii si in acest context se inscrie efortul comun pe care il depunem cu partenerii europeni pt elaborarea unor LA relevante atat pentru nevoile participantilor cat si a angajatorilor. 4. Dezvoltarea unui cadru sustenabil de cooperare transfrontaliera intre Colegiul Tehnic Ioan Ciordas in calitate de furnizor de educatie si alti furnizori de educatie si parteneri economici europeni.

4 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
- 55 de elevi ,,internaționali’’ care beneficiază în anul școlar de pregătire profesională de calitate în companii de profil europene - 55 de elevi ,,internaționali’’ care beneficiază de transparența în transferul, recunoașterea și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și abilităților prin folosirea instrumentelor ECVET facilitând transferul acestora pe tot parcursul vieții - 55 de elevi ,,internaționali’’ care prin activități de tipul work-based learning dobândesc atât cunoștințe, aptitudini si abilitati necesare practicării cu succes a meseriei pentru care se formează cât și competențe transversale,lingvistice,culturale și sociale,dezvoltându-și sentimentul de cetățenie și identitate europeană. - 2 parteneriate ECVET reinnoite cu organizaţii VET și 3 noi parteneriate cu agenți economici europeni din domeniul Turism și alimentație, împreună cu care anticipăm nevoile pieței muncii, adaptăm programele de educație și formare și asigurăm cadru sustenabil de cooperare transfrontalieră în domeniul formării profesionale.

5 PARTENERII CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA (CENFIM ) CASA DA EDUCACAO ESCOLA PROFESSIONAL - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO (AFPDM) HIPERMARKET E.LECLERC RESTAURANTELE: MONTIPRATO, MARE CHEIA, ALTERNATIVA, PORQUE NAO, MOINHO DA PRAIA, CASA DO BENFICA, AL FOZ

6 DERULAREA FLUXURILOR Fluxul 1: 16 elevi din clasa a X-a, calificarea Tehnician în activități economice, perioada mobilităţii – profesori însoțitori Fluxul 2: 14 elevi din clasa a X-a, calificarea Tehnician proiectant CAD, perioada mobilităţii – profesori însoțitori Fluxul 3: 9 elevi din clasa a X-a, calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie, perioada mobilităţii profesor însoțitor Fluxul 4:  16 elevi din clasa X-a, calificarea Bucătar, perioada mobilităţii profesori însoțitori

7 ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE DIN CADRUL PROIECTULUI :
VIZIBILITATEA PROIECTULUI SELECȚIA PARTICIPANȚILOR ÎNCHEIEREA CONTRACTRLOR PARTICIPANT-BENEFICIAR PREGĂTIREA PEDAGOGICĂ PREGĂTIRE LINGVISTICĂ ȘI CULTURALĂ REALIZAREA STAGIULUI DE MOBILITATE EVALUAREA LIGVISTICA PE PLATFORMA OLS RAPORTARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANTILOR DISEMINARE LA FINELE PERIOADELOR DE MOBILITATE RAPORTAREA FINALA

8 DOCUMENTE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING –MoU (Memorandum de înțelegere)
CONTRACT FINANCIAR cu participanții LEARNING AGREEMENT- LA (Acord de învățare) QUALITY COMMITMENT – (Angajament de calitate) EUROPASS MOBILITY DOCUMENT (Document de mobilitate Europass)

9 Ce reprezintă un MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE MoU?
Un MoU este un contract umbrelă Un MoU este un contract între instituţii competente care stabileşte un cadru general comun în care să se organizeaze şi desfăşoare stagiile de pregătire practică în vederea învăţării la locul de muncă ,ca parte a pregătirii profesionale VET El formalizează parteneriatul ECVET prin care se atestă acceptarea reciprocă a statutului şi a procedurilor de către instituţiile competente implicate. De asemenea el stabileşte procedurile de cooperare în cadrul parteneriatului

10 Ce este Contractul/Acord de învăţare ?
Un instrument care permite recunoaşterea rezultatelor învăţării atunci când mobilitatea celor care învaţă a fost organizată în cadrul unui parteneriat. Contractul de învăţare este încheiat între cele trei părţi: Furnizorul de formare care trimite formabilul şi la care formabilul revine după perioada de mobilitate (organizația de trimitere) Furnizorul de formare care primeşte formabilul pe perioada mobilităţii (organizația de primire) Formabilul

11 Ce reprezintă EUROPASS MOBILITY DOCUMENT?
Un document care înregistrează cunoştinţele şi competenţele dobândite într-o altă ţară europeană. De el beneficiază orice persoană care se deplasează într-o ţară europeană cu scopul de a învăţa sau de a dobândi o experienţă profesională, indiferent de vârstă sau nivelul de educaţie. Este completat de organizaţiile partenere implicate în derularea proiectului de mobilitate, cele din ţara de origine şi ce-a de-a doua din ţara gazdă

12 Ce este ANGAJAMENTUL DE CALITATE?
Angajamentul pentru calitate urmareste principiile Cartei Europene a Calitatii pentru Mobilitate și cuprinde descrierea obligațiilor tuturor actorilor implicați în mobilitate, insituții și persoane.

13 VA MULTUMESC PENTRU ATENȚIE!


Descărcați ppt ""FORMAREA ÎN COMPANII EUROPENE: START-UP PE PIAŢA MUNCII”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google