Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentare: Solovei Ala, profesor de psihologie

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Prezentare: Solovei Ala, profesor de psihologie"— Transcriere de prezentare:

1 Prezentare: Solovei Ala, profesor de psihologie

2

3 Care este cuvîntul cheie al acestei maxime?
Comentați maxima „Şi poporul, şi servitorul şi învingătorul recunosc în orice timp că suprema fericire a copiilor pămîntului este numai personalitatea.” Goethe Care este cuvîntul cheie al acestei maxime?

4 TEMA PERSONALITATEA

5 Obiectivele lecției: Să aprecieze înţelesurile conceptului de personalitate; Să definească personalitatea; Să argumenteze structura personalităţii.

6 PERSONALITATEA ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU ÎNVĂȚ

7 SINELG „v” – informaţia citită confirmă ceea ce ştiu sau cred că ştiu elevii. „-” - informaţia citită contrazice sau diferă de ceea ce ştiau sau credeau că ştiu elevii. „+” - informaţie nouă. „?” - informaţia pare confuză şi reclamă o documentare suplimentară.

8 ( caracterizare şi definire )
PERSONALITATEA ( caracterizare şi definire ) Fiecare individ are particularităţile sale inelectuale, afective şi cognitive, al căror ansamblu organizat determină personalitatea. Fiecare om este totodată asemănător cu ceilalţi membri ai grupului şi diferit de ei prin amprenta unică a trăirilor sale. Una dintre problemele referitoare la personalitate este aceea că fiecare percepe diferit acest cuvînt. În sens larg, termenul de personalitate denumeşte fiinţa umană considerată în existenţa ei socială şi în înzestrarea ei culturală. În sens restrîns, personalitatea este un sistem de însuşiri psihice care se manifestă constant în comportament, indiferent de situaţie, oferind o relativă stabilitate individului uman, matur. Sub aspect psihologic personalitatea, se identifică, în linii mari, cu sistemul psihic uman. În limbaj cotidian atributul de personalitate se foloseşte cu referire la personalitate care se remarcă prin ceva deosebit, care reprezintă o valoare, căpătînd o conotaţie suplimentară, desemnînd oameni care s-au evidenţiat prin calităţi deosebite, au generat progrese, au revoluţionat domeniul în care au activat. Personalitatea este întotdeauna unică şi originală. Fiecare om porneşte cu o zestre ereditară unică, străbate un drum propriu în viaţă, întră în relaţii şi desfăşoară activităţi diferite, are un mod propriu de a fi, de a gîndi, de a simţi.

9 Prin urmare facem concluzia, personalitatea este la nivelul omului integral, un sistem bio – psiho – socio-cultural, se constituie fundamental în condiţiile existenţei şi activităţii din primele etape ale dezvoltării individuale în societate. Personalitatea constituie o calitate a omului.

10 Agenda cu notiţe paralele
Personalitatea este la nivelul omului integral, un sistem bio – psiho – socio-cultural, ce se constituie fundamental în condiţiile existenţei şi activităţii din primele etape ale dezvoltării individuale în societate.

11 Definiţia Comentariul
- la nivelul omului integral - un sistem bio - psiho - socio - cultural - se constituie fundamental în condiţiile existenţei şi activităţii din primele etape ale dezvoltării individual - în societate. - omul privit în ansamblu, ca un tot întreg; - organism individual; - înzestrat cu structuri psihice umane; - stabileşte relaţii sociale, interpersonale; - mijloacele culturale de care dispune; - personalitatea se dezvoltă doar în cadrul existenţei în activitate cu cît sunt mai vaste şi diferite domeniile de activitate cu atît personalitatea este mai bogată. - omul nu se naşte personalitate, ci individ, însă el începe să se dezvolte ca personalitate din primele zile ale existenţei, conturîndu-se la vîrsta de 2-3 ani odată cu dezvoltarea celor trei trăsături de bază: conştiinţa, limbajul şi memoria istorică; La de ani peronalitatea se maturizează, odată cu dezvoltarea lobului frontal. Posibilitatea de a-și pune scopuri și a elabora programe de îndeplinire a lor. - fiecare personalitate se dezvoltă strict individual în dependenţă de următorii factori: ereditate, familie, şcoală şi mediu. - personalitatea nu se poate dezvolta în afara societăţii aceasta a fost confirmat de fenomenul „Maugli”. În Biblie, (capitolul Facere 2.18) se menţionează: „Omul este prin creaţia sa o fiinţă socială, adică creat de Dumnnezeu să trăiască şi să se dezvolte numai în cadrul societăţii.”

12 Tehnica Cinqain 1 substantiv cu statut de titlu;
2 adjective determinative pentru acel substantiv; 3 verbe, eventual predicate ale acestui substantiv-subiect; 4 cuvinte semnificative, dar care încheagă imaginea generală; 1 substantiv echivalent cu primul, la nivel lexical sau intratextual, prin mijlocirea celor patru cuvinte anterioare.

13 „Măsurare a temperaturii.”
Aprecierile Lamentările Situaţii încurcate Informaţii noi Speranţe şi dorinţe

14 PERSONALITATEA ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU ÎNVĂȚ

15 Obiectivele lecției: Să aprecieze înţelesurile conceptului de personalitate; Să definească personalitatea; Să argumenteze structura personalităţii.

16 Tema pentru acasă: Scriem un eseu „Cea mai remarcabilă personalitate din Univers”


Descărcați ppt "Prezentare: Solovei Ala, profesor de psihologie"

Prezentări similare


Publicitate de la Google