Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Managementul deseurilor medicale

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Managementul deseurilor medicale"— Transcriere de prezentare:

1 Managementul deseurilor medicale
_________________________________________________________ Ing. Oana Curea – Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti

2 Cadrul legislativ (1): Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; HGR nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, incluziv deseurile periculoase; HGR nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare (HGR nr. 349/2005); HGR nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare (HGR nr. 268/2005); Ordin de Ministru comun al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministrului Sanatatii nr. 698/940/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor rezultate din activitatea medicala. HGR nr /2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor;

3 Cadrul legislativ (2): Ordinul MS nr. 713/2004 privind aprobarea Normelor de autorizare sanitara a unitatilor sanitare cu paturi; Ordinul MS nr. 536/1997 cu modificarile si completarile ulterioare (ord. MS nr /2004) pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; HG. Nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Ordin MS nr. 613/2009 privind aprobarea metodologieie de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala. ADR – Acordul European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. Ordin MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare Ordinul MSF nr. 219/ cu modificarile si completarile ulterioare (Ord. MS 997/2004 si 1029/2004) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei culegerii datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. Ordinul reprezinta reglementarea tehnica specifica referitoare la gestionarea acestei categorii de deseuri. Ordinul se afla in prezent in procedura de revizuire.

4 Deseurile rezultate din activitatea medicala
Periculoase: anatomo-patologice si parti anatomice; infectioase; intepatoare-taietoare; chimice si farmaceutice; deseuri cu caracter special. Nepericuloase - asimilabile celor menajere Procentaj de generare: % - deseuri nepericuloase; % - deseuri periculoase.

5 Structura deseurilor rezultate din activitatea medicala
* citostatice, recipiente sub presiune, termometre sparte, baterii uzate, deseuri rezultate din activitatea Laboratoarelor de medicina nucleara

6 Metode de eliminare finala
Incinerarea - deseuri periculoase Depozitarea in depozitul de deseuri: - deseuri periculoase (anumite categorii) neutralizate prin sterilizare termica si procesate mecanic - deseuri nepericuloase - asimilabile celor menajere

7 Incinerarea metoda sigura de distrugere a deseurilor periculoase medicale; Deseurile medicale ce nu se recomanda a fi incinerate: recipiente ce contin gaz sub presiune – efect inflamabil si exploziv; reactivi chimici in cantitati mari; deseuri radioactive – efect radioactiv (emanatii radioactive); saruri ce contin argint sau deseuri ce provin de la radiografii – se recomanda recuperarea argintului; deseuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen; recipiente ce contin metale grele – efect poluant in atmosfera (emisii de metale grele in atmosfera).

8 Politica actuala in Romania -procedee de neutralizare
sterilizarea termica - procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala ( exceptand deseuri anatomo-patologice si parti anatomice); deseurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termica sunt supuse unor operatiuni de procesare mecanica (maruntire, tocare, compactare, etc)

9 Date privind modul de tratare si eliminare finala a deseurilor periculoase generate de unitatile sanitare

10 Date estimative privind cantitatea de deseuri medicale periculoase, generate de unitatile sanitare cu paturi


Descărcați ppt "Managementul deseurilor medicale"

Prezentări similare


Publicitate de la Google