Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Micro şi nano-electronica la ETTI/UPB

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Micro şi nano-electronica la ETTI/UPB"— Transcriere de prezentare:

1 Micro şi nano-electronica la ETTI/UPB
Facultatea de Electronică Universitatea Telecomunicaţii şi «POLITEHNICA» Tehnologia Informaţiei (ETTI) din Bucureşti Faculty of Electronics, «POLITEHNICA» University Telecommunications and IT of Bucharest Micro şi nano-electronica la ETTI/UPB Prof. dr. ing. Claudius DAN Director al Departamentului DCAE Semicentenarul cercetării româneşti în micro-nanoelectronică şi perspectiva de evoluţie a domeniului Aula Bibliotecii Academiei Române, 19 septembrie 2019

2 Agenda Departamentul DCAE Structura DCAE Echipa Programele de master
Perspective Academia Română 19 sept ETTI/UPB

3 Departamentul DCAE A luat naştere prin schimbarea denumirii de “catedră” în “departament” Fondatorii: Tudor Tănăsescu, m.c. al Academiei Române Roman Stere Mihai Drăgănescu, academician, preşedintele Academiei Române Şefi de catedră / directori de departament: Dan Dascălu, Academician Adrian Rusu, m.c. al Academiei Române Gheorghe Ştefan, m.c. al Academiei Române Academia Română 19 sept ETTI/UPB

4 Structura DCAE 29 de cadre didactice (13 profesori, 2 conferenţiari, 10 şefi de lucrări, 5 asistenţi) + 5 profesori emeriţi Ne ajută peste 15 profesori asociaţi La nivelul studiilor de licenţă predăm, pentru toţi studenţii ETTI, discipline privind, în special, bazele electronicii analogice, digitale dar şi privind programarea calculatoarelor Coordonăm un program de studii de licenţă: MON (Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii) Academia Română 19 sept ETTI/UPB

5 Structura DCAE (cont) 6 Programe de master 8 Laboratoare de cercetare
4 programe în limba română: MS – Microsisteme BIOSINF – Tehnologii Multimedia în Aplicaţii de Biometrie şi Securitatea Informaţiei MN – Micro şi Nano Tehnologii NBIM – Nano-Bio-Inginerie şi Managementul Mediului 2 programe în limba engleză: AM – Advanced Microelectronics ACES – Advanced Computing in Embedded Systems 8 Laboratoare de cercetare 10 Contracte de cercetare în desfăşurare sau participante în competiţii Academia Română 19 sept ETTI/UPB

6 Echipa Mircea BODEA Anca Manuela MANOLESCU Anton MANOLESCU Dan DASCĂLU
Marcel PROFIRESCU Gheorghe ŞTEFAN Gheorghe BREZEANU Corneliu BURILEANU Dragoş BURILEANU Dan NECULOIU Claudius DAN Dragoş DOBRESCU Academia Română 19 sept ETTI/UPB

7 Echipa (cont) Lidia DOBRESCU Gabriel DIMA Florin BABARADA Cristian
RAVARIU Monica DASCĂLU Cosmin POPA Florin DRĂGHICI Horia CUCU Miron CRISTEA Zoltan HASCSI Mariana ILAŞ Laurenţiu TEODORESCU Academia Română 19 sept ETTI/UPB

8 Echipa (cont) Radu HOBINCU Gheorghe PRISTAVU Călin BÎRĂ Marius
ENĂCHESCU Ovidiu PROFIRESCU Vlad GEORGESCU Voichiţa DRAGOMIR Diana ŞANDRU Şerban MIHALACHE Alexandru ANTONESCU Academia Română 19 sept ETTI/UPB

9 Programul de master MS Microsisteme
Coordonator: Prof. Gh. Brezeanu Discipline: Procesare digitală în microsisteme Modelarea şi caracterizarea experimentală a microstructurilor integrate Dispozitive semiconductoare de putere pentru microsisteme Simularea dispozitivelor şi proceselor electronice în microsisteme integrate Modelarea şi simularea dispozitivelor şi proceselor tehnologice pentru microsisteme Electronica funcţională Senzori inteligenţi şi microsisteme Biodispozitive şi nanoelectronică celulară Circuite micro- şi nano-electronice CMOS şi BiCMOS Proiectarea circuitelor pentru comanda şi alimentarea microsist. şi senz. inteligenţi Procese nanotehnologice avansate Testare și testabilitate Microsisteme electromecanice pentru radiofrecvență (RF-MEMS) Caracterizarea microfizică a micro- și nano-structurilor Simularea și caracterizarea biosistemelor și microsistemelor Academia Română 19 sept ETTI/UPB

10 Programul de master BIOSINF Tehnologii Multimedia în Aplicaţii de Biometrie şi Securitatea Informaţiei Coordonator: Prof. D. Burileanu Discipline: Prelucrarea şi analiza imaginilor color Securitatea conţinutului multimedia Metodologia expertizelor criminalistice Analiza și prelucrarea digitală a semnalelor video / Prelucrarea avansată a semnalelor digitale Tehnologii biometrice. Recunoaşterea semnăturii dinamice Tehnologia vorbirii. Recunoaşterea vorbitorului Securitatea calculatorului personal Interfeţe de comunicare prin voce cu sisteme inteligente Tehnici de analiză şi clasificare automată a informaţiei Proiect de cercetare-dezvoltare în tehnologia vorbirii Interfaţare vizuală om-maşină Expertiză criminalistică pentru imagini şi secvenţe video Analiza şi expertiza criminalistică a înregistrărilor audio Securitatea retelelor de calculatoare Academia Română 19 sept ETTI/UPB

11 Programul de master MN Micro şi Nano Tehnologii
Coordonator: Prof. L. Dobrescu Discipline: Modelarea avansata a tranzistoarelor MOS Modelarea şi caracterizarea experimentală a microstructurilor integrate Dispozitive semiconductoare de putere pentru microsisteme Funcţiile dispozitivelor semiconductoare Proiectarea circuitelor integrate de precizie in tehnologii submicronice Dispozitive si circuite de microunde Biodispozitive şi nanoelectronică celulară Verificarea circuitelor analog-digitale Procese nanotehnologice avansate Modelarea proceselor de fabricatie si a instrumentelor software pentru proiectarea circuitelor micro- si nanoelectronice Dispozitive nanoelectronice Proiectarea circuitelor integrate analogice Tranzistoare pe filme organice și nanocompozite Academia Română 19 sept ETTI/UPB

12 Programul de master AM Advanced Microelectronics
Coordonator: Prof. C. Dan Discipline: Analog Blocks Microcontrollers and Embedded Systems CAD for Integrated Circuits Design Digital System Design: Project 1 + 2 Automotive Electronics: An Industrial View - Infineon Advanced Digital Design Automotive Sensors - Infineon Power Electronic Circuits Advanced Analog Blocks Advanced Electronics for Cars RF IC Design Management of Microelectronics Projects Special Topics in Analog and Smart Power Design - Infineon Academia Română 19 sept ETTI/UPB

13 Programul de master ACES Advanced Computing in Embedded Systems
Coordonator: Ş.l. R. Hobincu Discipline: Operating Systems Microcontrollers and embedded systems Functional Verification Digital systems design: Project 1 + 2 Reconfigurable Computing Software development process and testing Performance analysis and optimization Distributed and High Performance Computing Wireless Sensor Networks and the Internet of Things Compilers Parallel computing Academia Română 19 sept ETTI/UPB

14 Programul de master NBIM Nano-Bio-Inginerie şi Managementul Mediului
Coordonator: Prof. C. Ravariu Discipline: Bazele nano-bio-ştiinţelor Ştiinţa materialelor şi nano-materialelor / Bazele electronicii Micro şi nano-materiale ci proprietăţi electrice, magnetice şi optice Electronică sustenabilă – electronică verde Dispozitive electronice în tehnologii nanometrice Semiconductoare şi izolatori organici pentru electronică Caracterizarea avansată a nano-bio-structurilor şi dispozitivelor aferente Electronică organică Instrumentaţie bio-medicală Biosenzor: de la sisteme compoziţionale la aplicaţii Celule solare şi electronică transparentă Tehnici de funcţionalizare a suprafeţelor Managementul reciclării deşeurilor Biosenzori electronici integraţi de tip Bio-FET Academia Română 19 sept ETTI/UPB

15 Perspective 1 Program nou de master - NBIM (Nano-Bio-Inginerie şi Managementul Mediului) 2 colegi propuşi pentru avansare în anul universitar 3 tineri doctoranzi vor participa la concurs pentru a deveni asistenţi Trebuie să profităm de interesul studenţilor pentru secţia MON Creşterea implicări în domenii de interes mare: Structuri noi de calcul Semiconductoare noi pentru dispozitive de putere (SiC) Testare şi validare Verificarea circuitelor atât digitale cât şi analogice Automotive Intensificarea colaborării cu companiile comerciale – această colaborare este o constantă a DCAE care trebuie extinsă Academia Română 19 sept ETTI/UPB


Descărcați ppt "Micro şi nano-electronica la ETTI/UPB"

Prezentări similare


Publicitate de la Google