Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I"— Transcriere de prezentare:

1 RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I 2017 -2018

2 VIZIUNEA ŞCOLII Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” este o instituţie şcolară orientată spre excelenţă caracterizată de seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor.

3 MISIUNEA ŞCOLII Menţinerea standardelor înalte de exigenţă.
Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii. Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.

4 Efectivele de elevi

5 Numărul elevilor exmatriculaţi

6 Numărul total de absenţe

7 Numărul absenţelor motivate

8 Numărul absenţelor nemotivate

9 Numărul mediu de absenţe / elev / sem. I
absente/elev 0,59 absente nemotivate/elev absente/elev 0,88 absente nemotivate/elev ,98absente/elev ----0,94absente nemotivate/elev ,97 absente / elev ,85 absente nemotivate / elev ,06 absente / elev ,73 absente nemotivate / elev ,87 absenţe / elev; ,13 absenţe nemotivate / elev

10 Promovabilitatea (în %)

11 Numărul elevilor corigenţi sau cu situaţia şcolară neîncheiată

12 Numărul notelor la purtare sub 7

13 Promovabilitatea pe tranşe de medii – ciclul primar -

14 Promovabilitatea pe tranşe de medii

15 I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
PUNCTE FORTE Elaborarea strategiei de îmbunătăţire a calităţii Asigurarea securităţii elevilor în şcoală Asigurarea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere psihopedagogică a elevilor Asigurarea serviciilor corectiv-compensatorii, personalizate, pentru elevi Relaţia cu ISJ şi partenerii din comunitate, inclusiv cu Asociaţia Părinţilor Programul social ,,Bani de liceu” Prelucrarea regulamentelor şcolare, a metodologiilor şi calendarelor pentru examenele naţionale Asigurarea serviciilor medicale, de sprijin si de terapie logopedică pentru elevi

16 Achiziții de la bugetul local
Materiale didactice functionale – lei Obiecte de inventar – ,8 lei Carti pentru fondul bibliotecii – 0 lei Total – 1o5.707,8 lei

17 Achiziţii din venituri proprii
Total achiziţii venituri proprii = 0 lei Total achiziţii din donaţii= 289 lei Total achizitii semestrul I an scolar – ,8 lei

18 Achizitii Semestrul I, an scolar 2017-2018

19 Achiziția de cărți la fondul bibliotecii – sem. I
Donatii - 28 volume in valoare de 289 lei: Număr de titluri 25

20 Activităti de consiliere a carierei
Identificarea și centralizarea opţiunilor școlare ale elevilor de clasa a VIII-a în cadrul programului “Pași în carieră”(57 de elevi) Activitate de informare și consiliere privind învățământul liceal si profesional la clasele a VIIIa(57 de elevi, 55de părinți, 2 diriginți) 18 elevi de liceu au fost consiliati individual 190 elevi de liceu, 57 elevi de gimnaziu, 2 cadre didactice si 54 de parinti au participat la consilierea de grup pe problematica legata de orientarea scolara si profesionala 180 de elevi au participat la activitati de consiliere a carierei la nivel de liceu 20

21 Activităti de consiliere
Elevii cu CES: individual s-a consiliat 1 elev liceu,3 primar s-a realizat consilierea de grup a 30 cadre didactice cat şi consilierea individuala a cadrelor didactice şi a parintilor; s-a realizat strategia pentru facilitarea integrarii/adaptarii la normele şcolii in cazul elevilor cu CES Activitatea: managementul comportamentelor dificile şi a integrarii copiilor cu CES- 20 parinti din clasa pregatitoare C Implementarea regulilor pentru buna desfaşurare a activitatii scolare – 20 elevi din clasa pregatitoare C In vederea prevenirii comportamentelor de risc s-au realizat lectorate cu parintii pe tema “Caracteristicile adolescentei” Managementul clasei: Activitatea “Dirigintele reflexiv – nevoile de invatare_ au participat 22 diriginti Activitatea “Literatia in familie” au participat 17 cadre didactice(Asociatia Learn & Vision Cluj – Napoca) Colaborarea cu CEAC in vederea realizarii tintelor propuse.

22 Activităti de consiliere a carierei
Nr. Crt. Clasa Activitatea Nr. Elevi XI A, B, C Autocunoaștere în vederea alegerii carierei 95 2.  Analiza SWOT asupra opțiunii școlare 3.  Valori profesionale 4.  Motivații profesionale 5.  XII A, B, C 96 6.  7.  62 (XII B, XIIC) 22

23 NUMĂR PERSOANE CONSILIATE - INDIVIDUAL
CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE INDIVIDUAL PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL ELEVI 14 10 31 CADRE DIDACTICE 6 4 7 PĂRINŢI 33 8 5 15 rezolvate, 3 ameliorate, 6 in curs de consiliere rezolvate 22, in curs de consiliere 9 23

24 CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE ÎN GRUP
Consiliere de grup CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE ÎN GRUP PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL ELEVI 45 84 6 CADRE DIDACTICE PĂRINŢI 43 54 11 24

25 PROBLEMATICA CEA MAI FRECVENTĂ ÎN ACTIVITATEA DE CONSILIERE:
Elevi: Probleme comportamentale Anxietate sociala Conflicte intrafamiliale Anxietate de performanta Complianta la reguli Probleme de integrare în grup Probleme de adaptare la norme/sarcini scolare – mangementul invățării Dificultăți de invățare, performanta scolara redusa Părinţi: Probleme de relationare/abilități reduse in gestionarea relațiilor conflictuale Gestionarea unor probleme privind eficienta scolara/particularități ale adaptării școlare Optimizarea rezultatelor scolare ale elevilor Gestionarea comportamentelor dificile 25

26 PROBLEMATICA CEA MAI FRECVENTĂ ÎN ACTIVITATEA DE CONSILIERE:
Parinti Comunicare cu adolescentii Aplicarea inadecvata a unor sanctiuni Necunoaşterea si neintelegerea specificului acestei etape de varsta(adolescenta) Cadre didactice: Managementul clasei Relatia cu elevii Completarea unor documente pentru elevii cu CES Probleme de comunicare eficienta profesor-parinte –elev Ameliorarea parcursului scolar al unor elevi Prevenirea si combaterea bullying-ului

27 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Întâlnire părinte - învățător/diriginte - psiholog școlar – elev in cazul oricărei situații care presupune orice tip de violență; Întrunirea Comisiei de Prevenire si Eliminare a Violenței pentru toate solicitările existente; Îndrumarea elevului si părinților acestuia înspre Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din cadrul școlii(obligatorie o ședință, daca faptele au avut ca si consecință întrunirea Consiliului profesorilor clasei sau/și a Comisiei de Prevenire si eliminare a violenței); Colaborare cu Poliția de Proximitate și cu secția III a Poliției Cluj-Napoca; Monitorizarea comportamentului copilului și oferirea oportunității de a-și diminua sancțiunea prin adoptarea unui comportament adecvat (cu scopul creșterii motivației intrinseci pentru schimbarea comportamentului indezirabil); Colaborarea cu alte instituții abilitate să investigheze cauzele unor comportamente rezistente la schimbare, cum ar fi Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţie a Copilului Cluj. 27

28 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane - flash-mob-uri în curtea unităților de învățămînt, la Iulius Mall- cls VIII Ziua Portilor Deschise la Politia Romana- CPA, CPB, CPC, IA, IB Comemorarea Holocaustului - VIIIA, IXC Participare la concursul interjudețean Cea mai emoționantă carte pe care am citit-o pe teme Holocaustului Activitate prevenție cyberbullying( IXA, XIB) Săptămâna educației juridice Săptămâna educației globale - "Lumea noastră depinde de noi"- activități educative privind dreptul la imagine în mediul online, prevenirea violenței și hărțuirii(cyberbullying) în contextul respectării drepturilor copiilor Programul European Ora de Net, coordonat la nivel național de Organizația Salvați copiii( primar) Prevenire cyberbullying, Ademenirea pe facebook, Siguranța pe internet Furtul Activități de prevenire a discriminării și violenței prin lectură: studiu de caz Eu sunt Malala 28

29 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Participare la ,,ziua porților deschise” la Muzeul Documentar al Holocaustului din N Tranilvaniei Campanie antiviolență ciclul primar- Sustinuta de reprezentanti ai Politiei Romane Pe tema violentei :Au fost consiliati individual 7 elevi de primar, 3 elevi de gimnaziu, 4 cadre didactice si 12 parinti , Consiliere de grup: 25 elevi de primar, 27 elevi de gimnaziu si 4 parinti. INTERCULTURALITATE: World's Largest Lesson - promovarea înțelegerii de către toți elevii a obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile Crăciunul multicultural 29

30 ACTIVITATEA DE SPRIJIN
17 elevi cu certificat de orientare școlară pt. activitatea de sprijin: 12 elevi de ciclul primar și 5 elevi de gimnaziu

31 ACTIVITĂȚI LOGOPEDIE Elevi testaţi: 311
Elevi cu tulburări de limbaj şi comunicare: 31 Terapie realizată cu 22 elevi – tulburarea de limbaj şi comunicare - 2 elev - corectată - 20 elevi - ameliorată Consiliere realizată: 9 factori educativi 6 părinţi

32 EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Rezultatele elevilor la concursuri şcolare Calitatea procesului instructiv-educativ Promovabilitatea Controlul absenteismului Pregatirea suplimentara a elevilor (consultatii, pregătiri pentru concursuri şi olimpiade) Simulari ale examenului de bacalaureat Elaborarea testelor de evaluare iniţială, de progres şi finale

33 EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Valorificarea rezultatelor testelor initiale vs. teze Utilizarea unor modalităţi alternative de evaluare pentru evitarea supraîncărcării elevilor cu teste scrise: ex. lucrări de laborator, proiecte Testarea nivelului de pregătire al elevilor la disciplinele de examen (EN, bacalaureat) Analiza notării ritmice a elevilor; analiza utilizării diverselor metode alternative de evaluare

34 Catedra de limba română
 CLS VIII A 1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10  PASCU VIRGINIA Cls.VIIIA simulare integrala 2 4 6 11 5 - 7,40 Cls. VIIIB Simulare integrala 4 3 6 7 7.07 TRANSE DE MEDII MEDIE 1:00-4:99 5:00-5:99 6:00-6:99 7:00-7:99 8:00-8:99 9:00-9:99 10 Media simulare integrala (1) cls XIIA Prof.Morari Ancuta 4 6 11 5 7,45  simulare integrala (1) cls XII B Prof. Morari Ancuta 1 2 9 7.31  simulare integrala (1) cls XIIC Prof. Pascu Virginia 7 7,65

35 Catedra de matematică VIIIA-prof. Tivadar Liviu Clasa a VIII-a A
INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Simulare 1 1 3 5 8 4 7.12 30 elevi

36 Catedra de matematică VIIIB-prof.Bocsardi Bianca Clasa a VIII-a B
INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Simulare 1 3 4 5 2 6.22 27 elevi

37 Catedra de matematică Clasa a VIII-a Simulare 1 INTERVAL NOTE
An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Clasa a VIII-a A 1 3 5 8 4 7.12 30 elevi Clasa a VIII-a B 2 6.22 27 elevi Simulare 1 3 1 7 10 11 13 8 2 6.67 57 elevi

38 Catedra de matematică Clasa a XI-a A INTERVAL NOTE An scolar 2017-2018
MEDIA NUMAR ELEVI 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Simulare XI-a A – Prof. Tivadar L. 4 5 8 1 5.34 27 elevi XI-a B – Prof. Baicu V. 2 3 7 6.73 29 elevi XI-a 8 – Prof. Morar D 7.73 34 elevi

39 Catedra de matematică

40 Catedra de matematică Simulare 1 INTERVAL NOTE An scolar 2017-2018
INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Clasa a XII-a A 1 7 6 4 8 2 6.20 30 elevi Clasa a XII-a B 5 15 6.87 Clasa a XII-a C 3 7.48 29 elevi

41 Catedra de matematică Simulare 2 INTERVAL NOTE An scolar 2017-2018
MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Clasa a XII-a A Prof. Baicu V. 1 6 7 4 5 3 6.21 30 elevi Clasa a XII-a B Prof. Ungurean L. 2 6.94 28 elevi Clasa a XII-a C Prof. Morar D. 11 8 6.02 33 elevi

42 Catedra de matematica Clasa a XII-a INTERVAL NOTE An scolar 2017-2018
MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Simulare 1 1 8 17 22 20 14 7 6.85 89 elevi Simulare 2 2 18 21 13 6.39 91 elevi

43 Catedra de matematica Clasa a VIII A
Puncte tari: - existenta multor note de 9 Puncte slabe: - Un nr.ingrijorator de mare de note sub 4si intre 4-4,99. Acest fapt se datoreaza nerezolvarii de catre elevi a subiectului I, in cazul simularii, cea ce dovedeste ca acestia nu au recapitulate material claselor V-VII -La teza notele sub 7 s-au datorat nerezolvari problemelor de algebra de cls, a V a Masuri de remediere: Consultatii conform graficului Recapitularea materiei de cls.V, VI, VII prin rezolvare de subiecte I. O parte din exercitiile care apar in aceste subiecte au fost rezolvate pe parcursul semestrului I , la consultatii, pe teme de recapitulare. Elevii au de rezolvat un anumit nr. de variante pe saptamana, urmand ca exercitiile pe care nu le-au stiut sa fie discutate la consultatii.

44 Catedra de matematica Mentiune: Subiectul la teza a fost numai din material clasei a XII-a, iar la simulare din intreaga materie parcursa in liceu; din acest motiv, media si notele la simulare , au fost mai mici decat cele de la teza. Clasa a XI Aa , aXII a: Puncte tari: - Promovabilitate de peste 50%, in ambele cazuri:. Majoritaea elevilor a rezolvat subiectul de algebra: la teza – algebra de cls. a XII-a, la simulare , clasele XI-XII Puncte slabe: - Un nr.ingrijorator de mare de note sub 4si intre 4-4,99. Acest fapt se datoreaza nerezolvarii de catre elevi a subiectului I, in cazul simularii, cea ce dovedeste ca acestia nu au recapitulate material claselor IX-X. -La teza notele sub 7 s-au datorat nerezolvari problemelor de analiza matematica de cls, a XII-a. Masuri de remediere: Consultatii conform graficului Recapitularea materiei de cls.a IX-a si a X-a prin rezolvare de subiecte I din variantele de Bac. O parte din exercitiile care apar in aceste subiecte au fost rezolvate pe parcursul semestrului I , la consultatii, pe teme de recapitulare. Elevii au de rezolvat un anumit nr. de variante pe saptamana, subiect I si II, urmand ca exercitiile pe care nu le-au stiut sa fie discutate la consultatii. Recapitularea materiei studiata in cls a XI-a la analiza matematica, pe parcursul orelor de consultati si al celor de curs.

45 Disciplinele pentru care au optat elevii de clasa a XII-a la bacalaureat 2018
Fizică Chimie Biologie Informatica XIIA - MI-Info 30 elevi - 7 23 XIIB - MI – Engleza 31 elevi 6 1 5 19 XIIC - Stiinte 34 elevi 28 Total 95 elevi 40 42

46 Catedra de informatica
Cls.a XII-a A mate info- intensiv info Prof. Chitiul Daniela, Prof. Morari Brandusa Simulare 1 S2 (Pseudocod) S3 (Subprograme) Simulare 4 Media sept. 2017 oct. 2017 nov dec. 2017 simulari 7.81 7.62 7.15 7.55 7.59

47 Catedra de informatica
Cls.a XII-a B mate info- intensiv engleza Prof. Chitiul Daniela Simulare 1 S2 (Pseudocod) S3 (Subprograme) Simulare 4 Medie sept. 2017 oct. 2017 nov dec. 2017 simulari 7.30 7.96 7.32 7.51 7.50

48 Catedra de stiinte Prof. Deac Daniela

49 Catedra de stiinte - Fizica
Prof. Mora Anca

50 Catedra de stiinte - Biologie
Prof. Stan Diana

51 Catedra de stiinte Puncte tari: -existenta unui program de pregatire
-utilizarea unor auziliare curriculare care sprijina recapitularea materiei Puncte slabe: -notiuni teoretice insuficient insusite -greseli de calcul -interpretarea gresita a enuntului Masuri de remediere: -comunicarea rezultatelor dirigintilor -discutarea cu fiecare parinte in parte si prezentarea rezultatelor elevilor -monitorizarea stricta a elevilor la orele de pregatire -organizarea optima a pregatirilor incat sa poata fi recapitulata toata materia . Se va acorda atentie deosebita elevilor care au note mai mici de 5 si note de 5, 6 si 7; pregatirea se va efectua diferentiat - se va lua legatura cu dirigintii cls XII, pentru a monitoriza impreuna cu ei prezenta elevilor la orele de pregatire si la simularile viitoare. - continuarea consultatiilor conform graficului stabilit.

52 ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI EXTRAŞCOLARE Semestrul I An şcolar 2017-2018

53 Activităţi cultural-artistice
Vizionarea spectacolelor de teatru si film: “Peter Pen”, “Alice in tara minunilor”, “Sanziana si Pepelea, ,,Zbor deasupra unui cuib de cuci”, “O poveste de la mare”, Spectacol de magie Intalnire cu scriitori contemporani – Biblioteca O. Goga- Cls IX Participarea la proiectul GROW – AISEC( invatare complementara educatiei formale) – elevi de liceu Educatie financiara nebancara- parteneriat cu Autoritatea de supraveghere financiara- elevii claselor a- VII-a si a-XI-a, Vizionare de spectacol de balet Gala Scolilor de balet Cursuri de cultura si civilizatie chineza- Inst. Confucius – participa elevi din cls V, VI

54 Activităţi cultural-artistice
Concert de colinde Craciunul talentelor Serbari de Craciun Expoziții cu lucrările copiilor(Carrefour) Târg de Crăciun -,,De la copii pentru copii” Festivalul Naţional:COLIND IANCULUI

55 Activităţi comemorative
Mihai Eminescu – Poet Naţional Spectacol liric la Teatrul National- Depunere jerbe de flori la statuia poetului. Sărbătorirea nașterii poetului Mihai Eminescu prin pictură, muzică și poezie Concurs de poezie Comemorarea Holocaustului Concursul interjudetean “ Cea mai emotionanta carte pe care am citit-o pe tema Holocaustului”- premiul I Participarea la “ Ziua Portilor deschise” – Muzeul Documentar al Holocaustului – cls XI

56 Activităţi aniversare
Ziua Educaţiei Sărbătorirea Zilei Naţionale – 1 Decembrie Concurs de eseuri Cântece patriotice Semnificaţia istorică Concurs de desene Concursul National Cultural Artistic “Unirea: Libertate si unitate” –participa elevi de primar si gimnaziu Sarbatorirea zilei de 24 Ianuarie 2018

57 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Participarea elevilor la: Concursul: Comper - Limba Română şi Matematică Olimpiada de Cultura generala a tinerilor clujeni: 119 elevi inscrisi – 26 elevi calificati – 6 elevi in semifinala Concursul judeten de desene Carrefour Concursul de creatie plastica “Sunet si culoare”, in cadrul concursului “ Impreuna prin cultura-Europa creativa” Participare cu elevi din clasele de liceu la parcurgerea tutorialelor/activitatilor propuse in saptamana “Hour of Code” (4-10 decembrie 2017 Participarea la olimpiadele scolare – faza locala

58 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Activitati in cadrul proiectului:World’s Largest Lesson- promovarea si cunoasterea obiectivelor mondiale ale dezvoltarii durabile: 6 cadre didactice au sustinut activitati la clase. Participarea la proiectul Urban Up! - Mediu construit de liceeni Activitatea: Training Calculatoare – “SC Simplon IT” – cls IV Participarea la Salonul National de inventica si Creatie Stiintifica – 2 elevi cls XI Participarea la concursul “ Mon Delf a moi”- Inst. Francez – elevi gimnaziu

59 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Participarea la: Concursul national de matematica,, Lumina Math’’ Concursul “Augustin Maior” Concursul “Fii o saptamana prtofesor de stiinte” – elevi de gimnaziu si liceu Colaborare cu centrele de excelenta si Fundatia Emag pentru pregatirea elevilor in vederea participarii lor la concursuri( elevi din cls V, IX, XI) Festivitatea de Premiere din cadrul proiectului dpIT (“Descopera-ti Pasiunea in IT”)- 5 elevi de liceu au participat la acest proiect Participare la concursul de logica si perspicacitate – BEBRAS elevi gimnaziu si liceu 

60 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Participarea la: Organizarea si desfasurarea a 4 etape din cadrul Olimpiadei Internationale de Informatica pe Echipe (I.O.I.T.) la care au participat 3 echipe, fiecare fiind formata din 4 elevi si doua rezerve Desfasurarea cursurilor in cadrul “Seminarului de Informatica” Organizarea si desfasurarea Olimpiadei Locale de Informatica Participarea la olimpiadele scolare – faza locala

61 Activităţi de voluntariat/civice
Tombola Crucii Roşii -Construirea unei baze de urgente Roadele toamnei –Biserica “Sf. Dumitru”-ciclul primar Donaţii pentru copiii nevoiaşi din şcoală Activitate caritabila in parteneriat cu Biserica Sf. Dumitru, Organizatia “ Redescopera fericirea” Donaţii pentru copii bolnavi şi familii defavorizate Participarea la proiectul Shoebox in parteneriat cu Asociatia studentilor de la UT Patrula de reciclare”-acțiune de strângere de baterii, becuri, electrocasnice mici (toți învățătorii)

62 Activităţi de voluntariat/civice
Concert de cântece religioase la Biserica ,,Sf. Dumitru’’ Târg de Crăciun -,,De la copii pentru copii” Corul Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Concert de colinde în cadrul Târgului de Crăciun-organizat de Primăria Cluj-Napoca Expozitie de Craciun-expozitie cu vanzare, donarea banilor copiilor nevoiasi din scoala Tombola de Craciun

63 Activităţi de voluntariat/civice
Educatie globala – Activitatea “Drepturile Copilului” cls a IX-a A Participarea la activitatile din cadrul SETS: “Si eu traiesc sanatos” – ciclul primar Activitati educative in parteneriat L.T. “Lucian Blaga” si L.Tehnologic S. Pascu- realizarea unei reviste in limba franceza Saptamana Educatiei Juridice- 13 activitati desfasurate la nivel curricular, extracurricular si la nivelul orelor de curs.

64 Activităţi de voluntariat/civice
Concurs National de postere “Fii inspirat” – Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA – Cls IX, X Ziua Portilor deschise la Politia Romana – Cls pregatitoare si cls I Participarea la Exercitii pentru situatii de urgenta in aeroport- Aeroportul “A. Iancu” cls XIB

65 Activităţi sportive Ziua sportului scolar( competitii la nivelul scolii: sah, tenis de masa, cros fete, fotbal, baschet) Campionat de Fotbal Unificat Competitie municipala de fotbal- ciclul primar Cupa Tymbark – competitie fotbal – ciclul primar Olimpiada sportului scolar Participarea elevilor şcolii în echipele cluburilor de fotbal ARDEALUL şi U CLUJ Concurs sportiv de fotbal pentru liceu(L.T. Lucian Blaga, Sc. Elf, C.T. Napoca) Concurs de fotbal, gimnaziu( L.T. Lucian Blaga, Sc. C. Brancus)

66 Prevenţia violenţei şcolare
Ziua Portilor deschise la Politia Romana – Cls pregatitoare si cls I Campanie antiviolenta in scoala in parteneriat cu Politia Romana- ciclul primar, cls aV-a Ademenirea pe facebook Siguranta pe internet Furtul Participarea la Ziua Europeana a Traficului de persoane – FlashMob-activitate de prevenire – cls VIII Activitati de prevenire a discriminarii si violentei prin lectura: cls VII Activitatea “ Ziua Fara Tutun” cls IX

67 Prevenţia violenţei şcolare
Saptamana educatiei globale - Activitatea: “Drepturile copilului” elevi cls VII, IX Campanie de constientizare a comunitatii in contextul abuzului, neglijarii si exploatarii copilului- Activitate sustinuta le voluntari DGASPC – cls VII

68 PARTENERIATE ISJCJ UBB - Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei –Departament psihopedagogie special UBB - Facultatea de matematica şi informatică Organizaţia Studenţilor Stomatologi Uniunea scriitorilor din România Biserica Sfântul Dumitru Crucea Roşie –protocol de colaborare Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Poliţia Inspectoratul General al Poliţiei Române Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Drept Casa Corpului Didactic Asociatia Learn & Vision Scoala Gimnaziala "Ion Creanga

69 PARTENERIATE Asociatia femeilor de afaceri ISJ
ROREC – reciclare deseuri Școala Gimnazială Specială CRDEII Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Muzeul National de Istorie al Transilvaniei Agentia Nationala Antidrog, Centru de Prevenire , Evaluare si Consiliere Antidrog Cluj Liceul Tehnologic “ Stefan Pascu” Apahida Institutul Confucius, UBB Cluj Scoala Gimnaziala Baciu S.C. Catalog scolar S.R.L. Asociatia Scoala de valori

70 Activităţile CCE Balul Bobocilor Petrecere de Halloween
Dăruind vei dobândi – acţiuni caritabile Concert de Colinde Craciunul multicultural Organizarea alegerilor CCE

71 Cercuri pentru elevii ciclului primar
Clubul de lectură - Barakat Teodora Cercul de folclor - instructor- înv.Abrudan Iuliu Cercul de Educaţie Rutieră,educaţie pentru viaţă - Abrudan Iuliu

72 Cercuri la gimnaziu și liceu
ASTROFIZICA - Pop Mihaela ,Nistor Niculae STIINTE - Sava Liliana, Stan Diana CERC DE TEATRU FRANCEZ - "Les blagueurs", prof. Manea Cristina CERC de volei/franceză/alimentație sănătoasă – prof. Covaci Alexandru, în colaborare cu prof. Nesteriuc de la Lic. Tehnologic „Raluca Ripan” PITAGORA – Morar Dana, Baicu Voichita CLUBUL DE ARTE – Miclea Marius CERCUL DE INFORMATICA: Morari Brandusa, Chitiul Daniela

73 MANAGEMENTUL CALITĂŢII
PUNCTE FORTE Încărcarea pe platforma ARACIP a documentelor școlii Implementarea strategiei de îmbunătăţire a calităţii Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională (Inter)asistenţele Activităţile de evaluare internă realizate de CEAC Identificarea ţintelor strategice pentru creşterea calităţii Actualizarea bazei de date a şcolii Transparenţa informaţiilor de interes public

74 ASISTENŢE LA ORE Au fost evaluate toate cadrele didactice din şcoală. Asistentele au avut loc atat la activitatile şcolare cat si la cele extraşcolare. S-au efectuat in total un numar de 122 ore de asistentă de către director si director adjunct.Majoritatea calificativelor sunt de Foarte Bine ceea ce arata buna pregatire a dascalilor din scoala. Se recomandă: utilizarea metodelor moderne de predare învăţare, a metodelor interactive de antrenare a cat mai multor elevi din clasă, oferirea cât şi primirea feedback-ului la finalul lecţiei, utilizarea metodelor alternative de evaluare alături de cele tradiţionale, notarea ritmică, perfecţionarea cadrelor didactice debutante, cunoaşterea şi respectatea de către toţi elevi a prevederilor ROI, atenţie sporită la aspectul clasei(curăţenie, disciplină )şi punctualitate.

75 Direcţii de acţiune / optimizări pe termen scurt
Rigoare în realizarea serviciul pe școală al cadrelor didactice Respectarea cu stricteţe a duratei orelor de curs. Continuarea interasistentelor Participarea diriginţilor în număr mai mare la şedinţele comisiei Respectarea graficului de interasistenţe

76 Şcoala a fost centru pentru:
Centru de Pretestare Cambridge Pregătirea elevilor la matematică (a XI-a, a XII-a) în grupa de excelență Centru pentru Olimpiada de Cultură Generală,organizată de AFA Organizarea şi desfasurarea Olimpiadei Locale de Informatica. Organizarea şi desfasurarea Olimpiadei Locale de fizica Activitati ale cercului metodic pe oras, a: Consilierilor scolari pentru proiecte si programe educative; Profesorilor de matematica; Profesorilor de chimie; Invatatorilor.

77 VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ


Descărcați ppt "RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I"

Prezentări similare


Publicitate de la Google