Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Administrația publică - pe drumul digitalizării

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Administrația publică - pe drumul digitalizării"— Transcriere de prezentare:

1 Administrația publică - pe drumul digitalizării

2 Sunt Ionuț-Valeriu Andrei
Bună ziua! Sunt Ionuț-Valeriu Andrei Secretar de stat Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

3 Viziunea pentru viitor a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale este legată de creșterea competitivității României prin dezvoltarea sectorului IT, precum și prin creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public.

4 Proiectele Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Conectivitate E-guvernare Securitate

5 Proiectele Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
NGN (NGA) Internet de mare viteză în 168,000 de gospodării E-GOV Analiza și optimizarea cadrului legislativ, procedural și operațional, în vederea digitalizării SIIEASC – MAI Dezvoltarea serviciilor publice electronice specifice evenimentelor de viață primare – naștere, căsătorie, divorț, deces SITUE Construire nod eIDAS pentru România și interconectare cu nodurile celorlalte State Membre UE și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România SINA Sistemul informatic national pentru adoptie Dezvoltarea sistemului ANPD Sistemul Național de Management al Cazurilor Persoanelor cu Dizabilități – ANPD / MMJS HUB de servicii MMJS Biletul de trimitere și concediul medical

6 NGN (NGA) Infrastructură națională de broadband în zone defavorizate
Buget: 64 mil. € Gospodării:

7 NGN - Next Generation Acces (NGA) Acțiune POC 2. 1
NGN - Next Generation Acces (NGA) Acțiune POC – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet de mare viteză Descriere Schemă de ajutor de stat pentru IMM-urile care dezvoltă infrastructură de internet de nouă generație în zonele albe; Buget: 64 milioane € In data de s-a lansat apelul de proiecte aferent Schemei de Grant NGN derulata de catre OIPSI- MCSI Beneficii Sporirea accesului la informație (aproape 170,000 de noi gospodării); Creșterea nivelului de trai (prin sporirea oportunităților) și a gradului de cunoaștere și familiarizare cu noțiunile din sfera TIC; Scăderea costurilor de acces la internet prin creșterea ofertei; Asigurarea eficacității digitalizării serviciilor publice prin creșterea numărului de cetățeni conectați la servicii publice electronice.

8 E-GOV 👉 Analiza și optimizarea cadrului legislativ, procedural și operațional, în vederea digitalizării Buget: 4 mil. € Contract semnat (E&Y): 14 februarie Primele livrabile finale: 31 octombrie 2018

9 E-GOV Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare Proiect finanțat prin POCA (SIPOCA 20) Descriere Analiza și optimizarea cadrului legislativ, procedural și operațional, în vederea digitalizării Durată implementare: aprilie – aprilie 2020 Buget: 4 milioane € Primele livrabile finale: 31 octombrie 2018 MCSI asigură vicepreședinția comitetului inter-ministerial pentru e- guvernare Beneficii Reducerea fragmentării și gruparea serviciilor publice electronice sub forma evenimentelor de viață; Propunerea de reforme normative pentru reducerea birocrației excesive; Sistematizarea intervenției e-guvernare prin intermediul comitetului interministerial înființat în cadrul proiectului.

10 SITUE Construire nod eIDAS pentru România și interconectare cu nodurile celorlalte State Membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România Beneficiar: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

11 SITUE Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE Acțiune POC 2.3.1, secțiunea interoperabilitate Descriere Obiectivul proiectului este realizarea Sistemului de Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE (SITUE) care va avea la baza construcția nodului eIDAS pentru România si va realiza interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate si servicii electronice din România. Informatizarea serviciilor publice, ce privesc evenimentele de viata, presupune atingerea unui grad de sofisticare imposibil de realizat în lipsa autentificării (interacţiune bidirecţională: posibilitatea de a transmite online formulare completate; tranzacţii electronice complete, inclusiv livrarea şi/sau plata; personalizarea şi pro-activitatea). Proiectul are următoarele obiective specifice: 1. Construcție nod eIDAS național 2. Interconectare cu furnizorii de servicii eGuvernare din România 3. Interconectare cu furnizorii de identități electronice din România 4. Interconectare cu nodurile eIDAS din statele membre UE si validarea integrarii

12 SIIEASC - MAI 💑💑 👨 👩 Dezvoltare servicii publice electronice specifice evenimentelor de viață primare: naștere, căsătorie, divorț, deces 👶👶 Buget: 40 mil. € Contract de finanțare semnat: 28 iun. 2018 Achiziția SIIEASC în derulare

13 SIIEASC - MAI Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă Acțiune POC 2.3.1, secțiunea interoperabilitate Descriere Informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă. Din punct de vedere informatic, prin realizarea SIIEASC va fi obținută alinierea la contextul tehnologic actual, simplificându-se și securizându-se totodată modalitatea de prelucrare, stocare și procesare a datelor de stare civilă. Beneficii Astfel, pentru expunerea on-line către cetățeni și mediul public/privat a serviciilor publice de stare civilă este vizată punerea la dispoziție a următoarelor servicii de tip G2C pentru care se va asigura disponibilitate și acces ridicat/consolidat pentru cetățeni: accesarea on-line a datelor/informațiilor referitoare la proceduri/formulare; descărcarea on-line a formularelor; încărcarea on-line a formularelor; plata on-line a taxelor aferente; -programarea on-line în vederea accesării serviciilor; serviciu de suport/helpdesk

14 SINA Sistemul informatic national pentru adoptie ANPDCA / MMJS
👶👶 Realizarea unui sistem informatic disponibil la nivel național care să permită cetățenilor și instituțiilor cu responsabilități în domeniul protecției copilului și adopției accesul la servicii electronice și schimb bi-direcțional de informații Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție Parteneri: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

15 SINA Sistemul informatic national pentru adoptie ANPDCA / MMJS
Descriere Obiectivul general constă în implementarea nivelului 4 de sofisticare pentru serviciile electronice care vizează evenimentul de viață “Adopția”, crearea unui model unificat de date și a unui vocabular contextual românesc specific domeniului. Scopul acestui proiect constă în realizarea unui sistem informatic, disponibil la nivel național, care să permită cetățenilor și instituțiilor cu responsabilități în domeniul protecției copilului și adopției, Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Serviciile publice de asistență socială (SPAS) etc., accesul la servicii electronice, informații și schimb bidirecțional de date între aceștia. Sistemul informatic se va adresa tuturor actorilor implicați în procesul de adopție, inclusiv în etapele premergătoare, respectiv în activitatea de prevenire a separării copilului de familie și de protecție specială, după cum urmează: Reprezentanților SPAS, DGASPC, ANPDCA, MMJS și furnizorilor de servicii sociale; Reprezentanților organismelor private autorizate să desfășoare activități în cadrul procedurilor privind adopția; • Cetățenilor

16 Sistem ANPD – MMJS Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD)
Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD) Parteneri: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale

17 Sistem ANPD – MMJS Sistemul național de Management al Cazurilor Persoanelor cu Dizabilități
Descriere: Proiectul urmărește dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate, pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali. Prin implementarea proiectului se urmărește îmbunătățirea și eficientizarea modului în care ANPD și DGASPC-uri comunică, în mod bidirecțional, cu beneficiarii direcți (cetățenii) din domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități. Proiectul va sprijini activitatea strategică și decizională, la nivel național, în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități și va crea un cadru de colaborare și comunicare permanent asupra situației dosarelor persoanelor adulte cu dizabilități, a centrelor rezidențiale și nerezidențiale, precum și a asistenților personali, a asistenților personali profesioniști și a însoțitorilor persoanelor adulte cu dizabilități, pe toate palierele (național și local), comunitatea locală (administrația publică locală), beneficiarii sistemului de protecție a persoanelor adulte și copiilor cu dizabilități, prin creșterea calității actului de protecție socială.

18 HUB de Servicii – MMJS Platformă integrată pentru evenimente de viață din sarcina MMJS
Beneficiar: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - MMJS Parteneri: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială – ANPIS

19 HUB de Servicii – MMJS Platformă integrată pentru evenimente de viață din sarcina MMJS
Descriere: Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea infrastructurii specifice necesara pentru integrarea și corelarea tuturor informatiilor din domeniul asistenței sociale astfel încât interacțiunea cetățeanului, atat cu MMJS direct cat și cu instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea MMJS, să se poată realiza în mediul on-line printr-un singur punct de contact – portalul MMJS, fără deplasare la ghișeu, facilitându-se astfel accesul la o gamă largă de servicii publice, la asistență, consiliere și îndrumare. Acest obiectiv este unul strategic si asigura furnizarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viață din domeniul muncii si asistentei sociale conform SNADR 2020.

20 Registrul General de Evidență a Salariaților - Online” REGES-Online
Beneficiar: Inspectia Muncii – IM Parteneri: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – MCSI și Ministerul Muncii si Justitiei Sociale – MMJS

21 „Registrul General de Evidență a Salariaților - Online” REGES-Online
Proiectul REGES-ONLINE presupune implementarea unui sistem informatic nou, actualizat la nivelul de evoluție tehnologică, cu o securitate informatică sporită și care aduce mai multe îmbunătățiri, cele mai importante fiind următoarele: - Sistem complet on-line și centralizat – registrul devine sursă unică de informație originală în format electronic care va permite accesul angajatorilor, salariaților și autorităților într-un sistem informatic centralizat; informațiile din registrul propus pentru implementare constituie „datele primare” pentru administrațiile publice și furnizarea de servicii publice nationale și europene. „Oficial” înseamnă în acest context că un registru de bază este considerat a fi „sursa” informațiilor, și anume că acesta indică situația corectă, este actualizat și prezintă cel mai înalt nivel posibil de calitate și integritate. - Interoperabilitate tehnică – accesul autorităților și instituțiilor publice la datele din registru la nivel de interfață de programare a aplicațiilor (API - Application Programming Interface); interoperabilitatea tehnică include specificații privind interfața, serviciile de interconectare, serviciile de integrare a datelor, prezentarea și schimbul de date și protocoale securizate de comunicare.

22 Interoperabilitatea organizațională - Pentru ca diferite entități administrative să poată colabora în mod eficient la furnizarea de servicii este nevoie ca acestea să își alinieze procesele operaționale existente sau să definească și să aplice procese operaționale noi. - Alinierea proceselor operaționale presupune documentarea acestora într-un mod stabilit de comun acord și cu ajutorul unor tehnici de modelare general acceptate, inclusiv a informațiilor schimbate, astfel încât toate administrațiile publice participante la furnizarea serviciilor publice să poată înțelege ansamblul procesului operațional („end-to-end”) și rolul care le revine în cadrul acestuia. - Posibilitatea salariatului de a consulta on-line informații despre propriul contract de muncă, putând astfel, pe de o parte să verifice informațiile încărcate de angajator și să semnaleze eventuale erori sau probleme, pe de altă parte să poată vizualiza istoricul informațiilor proprii.

23 Biletul de trimitere și concediul medical e-Sănătate
Sistem Informatic pentru gestionarea concediilor medicale, a biletelor de trimitere electronice, planificarea serviciilor medicale si automatizarea unor fluxuri de date si informatii necesare asiguratilor - SI-CM-BT-PSM Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) Parteneri: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - MCSI

24 Biletul de trimitere și concediul medical Digitalizarea informațiilor aferente concediilor medicale și biletelor de trimitere Descriere: Proiectul propus spre realizare de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are ca obiectiv principal creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către CNAS, prin intermediul unui sistem informatic online, în beneficiul persoanelor asigurate şi furnizorilor de servicii medicale. Acest sistem informatic implică de asemenea implementarea instrumentelor de monitorizare si de control, cu rezultate favorabile asupra scăderii costurilor actului medical, deziderat de actualitate în Romania, în special în perioada de criză a sistemului medical, perioadă caracterizată de insuficienţa fondurilor alocate pentru sănătate.

25 Aveți întrebări? Vă mulțumesc! Aflați mai multe pe site-ul MCSI
Mă puteți găsi la adresa de


Descărcați ppt "Administrația publică - pe drumul digitalizării"

Prezentări similare


Publicitate de la Google