Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” REZULTATE EVALUARE NATIONALA

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” REZULTATE EVALUARE NATIONALA"— Transcriere de prezentare:

1 Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” REZULTATE EVALUARE NATIONALA
CLASELE II, IV, VI Anul scolar Nr. înreg. 562/

2 REZULTATE TESTE NATIONALE Clasele a II-a – 51 elevi înscriși
I. TABEL SINTETIC Număr de elevi În scrişi Ab senţi prezenţi la "CITIT – LIMBA ROMÂNĂ" "SCRIS – LIMBA ROMÂ NĂ " "SCRIS-CITIT – LIMBA ROMÂNĂ – secţii şi şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale prezenţi la "MATEMA TICĂ" "CITIT - LIMBA MATERNĂ" "SCRIS-LIMBA MATERNĂ" cu c.e.s. integraţi înscrişi teste adaptate 51 1 50

3 cu răspuns parţial corect
REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a II-a, LIMBA ROMANA – CITIT 51 inscrisi / 50 prezenti Numărul itemului Numărul elevilor din test cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă I.1 48 2 I.2 46 4 I.3 43 7 I.4 44 1 I.5 47 3 I.6 I.7 I.8 45

4 REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a II-a, LIMBA ROMANA – SCRIS
51 inscrisi / 50 prezenti Numărul itemului Numărul elevilor din test cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă I.1 conținut 40 8 1 scriere corectă 35 11 3 II.1 34 10 6 scrierea corectă 24 19 7

5 cu răspuns parţial corect
REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a II-a, MATEMATICA 51 inscrisi / 50 prezenti Numărul itemului Numărul elevilor din test cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă I.1 50 I.2 41 3 6 I.3 27 20 I.4 43 2 4 1 I.5 24 19 7 I.6 48 I.7 45 5 I.8

6 REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a IV-a -63 elevi înscriși
I. TABEL SINTETIC REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a IV-a -63 elevi înscriși I. TABEL SINTETIC Număr de elevi înscrişi absenţi prezenţi la "LIMBA ROMÂNĂ" prezenţi la "MATEMATICĂ" "LIMBA MATERNĂ" cu c.e.s. integraţi cu teste adaptate 50 49

7 cu răspuns parţial corect
REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a IV-a, LIMBA ROMANA 50 inscrisi/50 prezenti Numărul itemului Numărul elevilor din test cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă I.1 50 I.2 42 8 I.3 I.4 45 5 I.5 43 7 I.6 4 1 I.7 47 3 I.8 48 2 I.9 41 9 I.10 46 I.11 39 10 I.12 15 26

8 cu răspuns parţial corect
REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a IV-a, MATEMATICA 50 elevi înscrişi / 49 elevi prezenţi Numărul itemului Numărul elevilor din test cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă I.1 47 2 I.2 37 12 I.3 43 5 1 I.4 38 10 I.5 I.6 35 11 I.7 28 8 I.8 24 3 I.9 18 21 9 I.10 48 I.11 45 I.12 I.13 33 14 I.14 25 6 4 I.15 7

9 REZULTATE TESTE NATIONALE
CLASELE a VI-a 35 elevi înscriși TABEL SINTETIC Număr de elevi înscrişi absenţi prezenţi la "LIMBĂ şi COMUNICARE" "MATEMATICĂ şi ŞTIINŢE" cu c.e.s. integraţi cu teste adaptate 35 1/2 34 33

10 REZULTATE TESTE NATIONALE CLASELE a VI-a, MATEMATICA SI STIINTE,
33 elevi prezenți Numărul itemului Numărul elevilor din test cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero I.1 33 I.2 32 1 I.3 30 3 I.4 2 31 I.5 6 27 I.6 25 I.7 4 29 I.8 8 I.9 14 13 I.10 10 9 I.11 21 I.12 15 18 I.13 16 I.14 I.15 5

11 LIMBA SI COMUNICARE – clasele a VI-a,
34 elevi prezenți Numărul itemului Numărul elevilor din test cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero I. 10 21 3 II.A 33 1 II.B 9 4 III. 20 8 6 IV.1 12 15 7 IV.2 19 IV.3 16 IV.4 V. 28 VI. 14 VII. 30 VIII. 2 IX. X.

12 VALORIFICAREA REZULTATELOR EVALUARII NATIONALE LA CLASELE II, IV, VI
Rezultatele individuale obtinute nu au fost inregistrate in catalogul clasei coform Metodologiei de evaluare. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unitatii prin: elaborarea planurilor individualizate de invatare, acolo unde este cazul; informarea elevilor si parintilor asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate; analiza individuala a fisei de evaluare si stabilirea unor masuri remediale; intocmirea unor procese verbale in care parintii semneaza de luare la cunostinta a rezultatelor evaluarii si a masurilor ce se impun.

13 DESTINATE SPORIRII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE
PLAN DE MĂSURI DESTINATE SPORIRII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE ALE ELEVILOR DIN CLS a II-a si a IV-a la TESTAREA NATIONALA, AN SCOLAR NR. crt MĂSURA INDICATORI RESPONSABILI TERMEN 1. Aplicarea testelor iniţiale şi analiza rezultatelor prin identificarea deficienţelor, elaborarea unui plan de măsuri remediale. Testele iniţiale, interpretarea rezultatelor, planul de măsuri remediale. Învăţătorii cl.a II-a și a IV-a 2. Analiza rezultatelor pe clase şi pe discipline Procese verbale Situaţia rezultatelor obținute Octombrie 2018 3. Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative: note testare iniţiala - medie semestrială/ medie anuală; medie semestrul I- medie sem. II Analize comparative Pe tot parcursul anului şcolar 4. Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de testare elevilor şi părinţilor. Parcurgerea integrală și la timp a programei şcolare Utilizarea eficienta a orelor la dispoziția invățătorului pentru obtinerea rezultatelor scontate Caietele elevilor Fişele de lucru ale elevilor 5. Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor de competenţe la care elevul prezintă lacune. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri. Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, de nivelul de cunoştinţe al elevilor. Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice. Fişe de lucru diferenţiate Orarul de pregătire suplimentară

14 Prof. înv. primar Mociran Maria cl. a IV-a A
6. Stabilirea orarului pentru orele de pregătire: consultaţii şi meditaţii pentru recuperare, pregătire pentru elevii cu performanţe ridicate; Respectarea zilelor și orelor stabilite pentru munca diferențiată (recuperare sau activitate de performanță); Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită. Orarul de pregătire suplimentară pentru examenul de testare Tematica orelor de pregătire suplimentară. Învăţătorii cl.a II-a și a IV-a Săptămânal 7. Organizarea a două simulari pentru ambele discipline la care elevii susţin probe scrise la examenele naţionale Teste de simulare a examenului de testare nationala ianuarie 2019 martie/aprilie 2019 8. Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense Fişele din portofoliul personal Pe tot parcursul anului şcolar 9. Lectorate cu părinţii Informarea părinţilor despre rezultatele testelor iniţiale şi traseul remedial care se impune pentru fiecare elev. Prelucrarea metodologiei la examenele naţionale din anul şcolar Prezentarea rezultatelor obţinute în urma simulărilor pentru ambele discipline la care elevii susțin probe scrise la testarea naţională Observaţii în caietele elevilor Procese-verbale de la şedinţele cu părinţii Octombrie 2018 Ianuarie 2019 Decembrie 2018 aprilie/mai 2019 10. Împărtășirea experienței pozitive prin care se pot obține rezultate bune în munca la clasă Lecții deschise Interasistențe Mese rotunde Conform graficului de activități Prof. înv. primar Marina Cornelia cl. a II-a A Prof. înv. primar Pop Simona Maria cl. a II-a B Înv. cl. a IV-a B Sas Daciana Prof. înv. primar Mociran Maria cl. a IV-a A

15 DESTINATE SPORIRII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE
PLAN DE MĂSURI DESTINATE SPORIRII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE ALE ELEVILOR DIN CLS. a VI-a la TESTAREA NATIONALA, AN SCOLAR NR. crt MĂSURA INDICATORI RESPONSABILI TERMEN 1. Aplicarea testelor iniţiale şi analiza rezultatelor prin identificarea deficienţelor, elaborarea unui plan de măsuri remediale. Testele iniţiale, interpretarea rezultatelor, planul de măsuri remediale. Profesorii disciplinelor la care se sustin probele de evaluare 2. Analiza rezultatelor pe clase, pe discipline si pe fiecare cadru didactic. Procese verbale în comisii metodice Situația rezultatelor obținute Octombrie 2018 3. Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative: note testare iniţială - medie semestrială/ medie anuală; medie semestrul I- medie sem. II Analize comparative Pe tot parcursul anului şcolar 4. Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de testare elevilor şi părinţilor. Parcurgerea integrală și la timp a programei şcolare Caietele elevilor Condica de prezenţă a cadrelor didactice Planificările calendaristice pe discipline Diriginții 5. Introducerea în demersul didactic a unei abordări interdisciplinare Efectuarea, în cadrul etapelor de consolidare a cunoștințelor, de exerciții și probleme similare celor din testele naționale Aplicarea de teste de progres cuprinzând itemi similari celor din testele naționale Proiecte didactice Fișe de lucru Teste de progres

16 Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice.
6. Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor de competenţe la care elevul prezintă lacune. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri. Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, de nivelul de cunoştinţe al elevilor. Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice. Fişe de lucru diferenţiate Orarul de pregătire suplimentară Profesorii disciplinelor la care se sustin probele de evaluare Pe tot parcursul anului şcolar 7. Stabilirea orarului pentru orele de pregătire: consultaţii şi meditaţii pentru recuperare, pregătire pentru elevii cu performanţe ridicate; Respectarea zilelor și orelor stabilite pentru munca diferențiată (recuperare sau activitate de performanță); Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită. Orarul de pregătire suplimentară pentru examenul de testare Tematica orelor de pregătire suplimentară. Săptămânal din noiembrie 2018 8. Organizarea a două simulări pentru disciplinele la care elevii susţin probe scrise Teste de simulare a examenului de testare nationala martie 2019 aprilie 2019 9. Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară. Cataloage de prezență la orele de pregătire suplimentară

17 Prof. Bledea Ramona – Limba română Prof. Șandor Ionuț – Matematică
10. Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense Fişele din portofoliul personal Profesorii disciplinelor la care se sustin probele de evaluare Pe tot parcursul anului şcolar 11. Lectorate cu părinţii Informarea părinţilor despre rezultatele testelor iniţiale şi traseul remedial care se impune pentru fiecare elev. Prelucrarea metodologiei la examenele naţionale din anul şcolar Prezentarea rezultatelor obţinute în urma simulărilor pentru disciplinele la care elevii susțin probe scrise la testarea naţională Observaţii în caietele elevilor Procese-verbale de la şedinţele cu părinţii Diriginții Octombrie 2018 februarie 2019 aprilie 2019 mai 2019 12. Împărtășirea experienței pozitive prin care se pot obține rezultate bune în munca la clasă Lecții deschise Interasistențe Mese rotunde Conform graficului de activități pe comisii metodice Prof. Bledea Ramona – Limba română Prof. Șandor Ionuț – Matematică Prof. Pușcaș Nicoleta – Limba engleză Prof. Șipoș Eugen – Fizică Prof. Miskolczi Camelia - Biologie

18 LA EXAMENELE NAŢIONALE
VĂ MULŢUMIM! SUCCES LA EXAMENELE NAŢIONALE DIN ANUL ŞCOLAR !


Descărcați ppt "Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” REZULTATE EVALUARE NATIONALA"

Prezentări similare


Publicitate de la Google