Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

PROIECT LEONARDO DA VINCI

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "PROIECT LEONARDO DA VINCI"— Transcriere de prezentare:

1 PROIECT LEONARDO DA VINCI
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ, ROMÂNIA ACADEMIA CORDOBA SPANIA DVERTIGO DIGITAL ASSUS IMPRENTA MAGENTA

2 GRAFICĂ IT PENTRU O ŞANSĂ MAI BUNĂ PE PIAŢA EUROPEANĂ A MUNCII
SCOP: Realizarea unui stagiu de formare în domeniul graficii pe calculator de către organizaţia Academia Cordoba din Spania, într-un flux, pe o perioadă de patru săptămâni.

3 OBIECTIVE SPECIFICE dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor în domeniul graficii IT la elevi, menite să le faciliteze acestora dezvoltarea personală, dar şi inserţia profesională; valorificarea cunoştinţelor teoretice prin exersarea abilităţilor practice cu ajutorul mijloacelor didactice moderne şi aplicaţiilor de ultimă generaţie; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză/spaniolă; raportarea competenţelor dobândite prin formarea iniţială la competenţele similare ale elevilor cu acelaşi traseu profesional din ţările europene.

4 ACTIVITĂŢI realizarea corespondenţei între nevoile de formare ale persoanei beneficiare, programa sa de formare şi conţinutul stagiului său; informarea elevilor unităţii şcolare despre programul sectorial Leonardo da Vinci, despre proiect si criteriile de selecţie a grupului ţintă; realizarea selecţiei grupului ţintă; asigurarea pregătirii individuale, lingvistice şi culturale a persoanelor beneficiare; asigurarea monitorizării pedagogice a persoanelor beneficiare; sprijinul logistic oferit persoanelor beneficiare (transport, cazare, organizaţie gazdă); realizarea mobilităţii efective în Spania; planificarea şi realizarea activităţilor de diseminare.

5 REZULTATE dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor cu demers profesional în domeniul graficii pe calculator; dezvoltarea competenţelor lingvistice în context profesional; dezvoltarea competenţelor sociale; validarea competenţelor profesionale şi lingvistice prin certificate europass.

6 ECHIPA DE PROIECT ELENA-GENOVEVA IRIMIA VASILE DIACONU DORINA MORMOCEA
VIORICA COJOC şi 21 de elevi

7 CRITERII DE SELECŢIE A ELEVILOR PENTRU MOBILITATE
Elevi cu vârsta cuprinsă între ani. Cunoştinţele foarte bune de informatică. Abilităţi bune de comunicare în limba engleză. Adaptabilitate la schimbare. Comportament responsabil şi civilizat. Elevii vor fi selectaţi de o comisie formată din un reprezentant ISJ Neamţ, 3 cadre didactice ale CNI şi un reprezentant al Consiliului elevilor.


Descărcați ppt "PROIECT LEONARDO DA VINCI"

Prezentări similare


Publicitate de la Google