Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Principiile dreptului fiscal Interpretarea normelor fiscale

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Principiile dreptului fiscal Interpretarea normelor fiscale"— Transcriere de prezentare:

1 Principiile dreptului fiscal Interpretarea normelor fiscale
Prof. Dr. Radu Bufan =2005= Associated Business Advisors 1.

2 Dreptul fiscal român (I)
Situaţia aplicării şi interpretării normelor fiscale în România după 1989: - norme fiscale în continuă schimbare - introducerea celor 3 piloni ai sistemului fiscal • impozitul pe profit • TVA • impozitul pe venit [global] - întreruperea tradiţiei dreptului fiscal român interbelic - interesul întreprinzătorilor privaţi de a-şi reţine cât mai mult profit pentru dezvoltare - ,,monopolul” persoanelor cu pregătire economică - lipsa unor reguli clare de aplicare şi interpretare Confuzie, nesiguranţă, risc de plată majorări şi penalităţi Associated Business Advisors 1.

3 Dreptul fiscal român (II)
Nevoia de legalitate şi stabilitate în interpretare şi aplicare Principii şi reguli de interpretare SOLUŢII •Să inventăm regulile Să exploatăm şi principiile necesare • progresele în materie ale legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei din ţările de drept continental • jurisprudenţa şi doctrina română interbelică • jurisprudenţa contemporană a Curţii Supreme de Justiţie Deplasarea centrului de greutate din domeniul economic/contabil în cel juridic Associated Business Advisors 1.

4 Dreptul fiscal modern (I)
Format în ultimile 7 decenii, în ţările de drept continental, pe baza unei jurisprudenţe monumentale, care a impus modificările necesare în doctrină - legislaţie • Pătruns de valorile democraţiei - sub influenţa art. 14 al Declaraţiei Drepturilor Omului şi cetăţeanului (Franţa), Magna Charta si Petition of Rights (Marea Britanie) - dreptul român receptează această tendinţă (OUG nr. 13/2001) - locul dominant al principiului legalităţii (supremaţiei legii). Associated Business Advisors 1.

5 Dreptul fiscal modern (II)
• Deşi aparţine de dreptul public: - această apartenenţă nu are consecinţe pe planul interpretării - administraţia fiscală trebuie să se ghideze doar după prevederile legii - raportul de drept public cu forţele economice importante (ex: Sidex, Renault) este discutabil - Nu este o ramură autonomă - nu are termeni, noţiuni proprii - recurge la principiile dreptului, dezvoltate în principal de dreptul privat (civil) • Interferează cu: - dreptul contabil - dreptul comercial si civil - dreptul administrativ Associated Business Advisors 1.

6 Principiile dreptului fiscal
• Comune şi altor ramuri ale dreptului - Principiul legalităţii - Principiul egalităţii - Principiul neretroactivităţii - Principiile de corectă administrare Specifice - Principiul capacitatii contributive şi al proporţionalităţii - Principiul realităţii conomice - Principiul libertăţii de gestiune - Principiul ,,Fourre tout” - Principiul interpretării stricte Associated Business Advisors 1.

7 Principiul legalităţii în materie fiscală
• Izvor:Romania Art. 138 Constituţie şi Art. 1 al. 3 Cod fiscal, Franta (art. 34), Austria (art.18), Belgia (art.170), Italia (art.23), Spania (art.133), Germania: din combinaţia a 2 principii -garantarea libertatii individuale care poate fi restrânsă doar prin lege - orice act administrativ trebuie să aibă o baza legală Loc: - proeminent, primordial între principiile dreptului fiscal - lasă foarte puţină libertate de mişcare celorlalte principii Flagrante încălcări: HG nr. 804/1991 (modif. Legea imp. pe profit nr. 12/1991); Consecinţe sursele dreptului fiscal: • Supremaţia actelor normative de forţa legii • Actele administrative nu pot adăuga (modifica) la lege interpretarea normelor fiscale: strictă, în limitele legii Associated Business Advisors 1.

8 Principiul egalităţii (I)
Principiu fundamental de drept al UE procesual nimeni nu poate beneficia de tratament discriminatoriu sau preferential - nimeni nu poate fi lipsit de drepturile procesuale de a contesta modul de aplicare al legii la cazul sau concret material Persoanele aflate în situaţii identice trebuie tratate identic - Persoanele aflate în situaţii diferite pot fi tratate diferit, dacă diferenţierea este obiectivă şi rezonabilă • Nu se pot crea privilegii şi nici discriminări • Marja de manevră a legiuitorului nu este nelimitată: atat scopul tratamentului inegal cat si mijloacele folosite pentru a-l atinge trebuie să aibă o baza ratională Practica Curţii Constituţionale = recunoaşte consecvent acest principiu Sensuri Associated Business Advisors 1.

9 Principiul egalităţii (II)
Dreptul român contemporan Curtea Constituţională a recunoscut egalitatea în faţa legii fiscale doar pentru persoanele fizice (Dec. nr. 102/1995) Codul fiscal pare să confirme orientarea - art. 4 lit. c: echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora • Problema egalităţii de tratament a persoanelor juridice - istoric: discriminare defavorabilă cetatenilor români (Legea nr. 35/1991) - Codul fiscal: art. 4 lit.a : ,,condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin” - De ce trebuie recunoscută şi persoanelor juridice: Ex: - cheltuieli de transport limitate la 2% asigurarea concurenţei loiale - dezvoltarea tuturor zonelor - asigurarea dreptului la muncă Associated Business Advisors 1.

10 Principiul capacitatii contributive si al proportionalităţii.
• Are valoare constitutională: Italia (art.53/1), Spania (art.31/1), Germania (art 3/1) Curtea Constitutională • Romania - art 53 al 2 Constitutie : Asezarea justă a sarcinilor fiscale • Curtea Constitutionala nu l-a valorizat (Dec. 3/1994) • Modificarea Codului Fiscal pare a-l abandona Principiul proporţionalităţii - trebuie asigurată proportionalitatea între scopul urmărit şi mijloacele utilizate pentru atingerea sa Nivelul impozitelor nu poate fi excesiv Germania: mentinerea unui nivel de subzistenta = prevedere constitutională respectată Romania: asigurarea unui nivel de trai decent(art35 al.2) = încălcată Associated Business Advisors 1.

11 Associated Business Advisors
Alte principii • Principiul neretroactivităţii legii (art. 15 al. 2 Constituţie) •Retroactivitate • Istoric: Legile bugetare anuale • Dreptul comparat mai sever: principiul NU are valoare constituţională • Fourre-tout: Caracterul ilegal al operaţiunii nu împiedică impozitarea • Teoria erorilor contabile şi a deciziilor de gestiune[ Normele metodologice, pct 13 - art. 19] efecte retroactive nominala retrospective reala Associated Business Advisors 1.

12 Principiile de buna administrare
Principiul fair-play = al increderii publice in Administratia fiscala Esenta = autoritatea fiscala NU trebuie sa beneficieze in raporturile sale cu contribuabilii de un avantaj nejustificat - autoritatea fiscala trebuie sa-l notifice pe contribuabil asupra oricarei actiuni ce o intreprinde in legatura cu acesta Consecinte - pe durata procesului contribuabilul trebuie sa aiba aceleasi drepturi procesuale de care beneficiaza autoritatea fiscala - autoritatea fiscala este tinuta de prima interpretare a legii asa cum a aplicat-o situatiei specifice a acelui contribuabil. Contradictia fair-play - ordine publica Solutii: - corectarea pozitiei administratiei conform legii - neaplicarea de sanctiuni contribuabilului (penalitati, majorari) Consecinte: procedura de ruling. Associated Business Advisors 1.

13 Principiul libertăţii de gestiune
Art. 4 lit. b Cod fiscal: plătitorii să poată determina influenţa deciziilor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale Libertatea de gestiune <=> Actele anormale de gestiune care nu au la bază interesul intreprinderii Cazuri: - venituri: renunţarea la un venit - cheltuieli străine de interesul întreprinderii Conţinut (Ex.) - Dreptul de a opta în favoarea soluţiei care generează cel mai mic impozit - Dreptul de a greşi Associated Business Advisors 1.

14 Principiul realităţii economice
Dreptul fiscal se bazează pe realitatea economică (art. 11 al. 1 Cod fiscal): ,,La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei.” • Are un conţinut diferit de principiul prevalenţei economicului asupra juridicului din contabilitate • PRO • CONTRA Operaţiuni cu scop fiscal - Subiectivism - exclusiv - Arbitrariu - parţial - Actul produce consecinţe juridice în toate ramurile dreptului Associated Business Advisors 1.

15 Sursele dreptului fiscal (I)
DA NU Constituţia Codul fiscal Actele administrative: Legile Hotărârile de Guvern Ordonanţele Guvernului Ordinele Ministrului Finanţelor Publice Ordonanţele de urgenţă Instrucţiuni, circulare ale miniştrilor Convenţiile internaţionale Deciziile Comisiei Centrale Fiscale - bilaterale(C.E.D.I.) - multilaterale Doctrina/Jurisprudenţa - străină - română interbelică Associated Business Advisors 1.

16 Sursele dreptului fiscal (II)
1. ,,Deturnarea” legii prin actele administrative Exemple: • Impunerea unor condiţii neprevăzute de lege pentru a beneficia de anumite facilităţi fiscale (Legea nr. 332/ Ordinul nr. 227/2001 al MDP) Transformarea unor condiţii alternative în cumulative (Legea nr. 27/ HG nr. 506/1994) Considerarea unor cheltuieli ca nedeductibile, fără temei legal (Circularele şi Instrucţiunile MF) Crearea unei situaţii mai favorabile contribuabilului (HG nr. 859/2002) Extinderea prin analogie a textelor de asietă (HG nr. 401/ pct ) 2. Opozabilitatea doctrinei administrative 3. Soluţii pentru “legiuitorul administrativ” - detalii stabilite prin comparaţie continuă cu textul legal - exemplificări (mod de calcul) - utilizarea aceloraşi termeni/expresii Associated Business Advisors 1.

17 Deciziile Comisiei centrale fiscale
Interbelic: valoarea D.C.C.F. -administrativa - legala Instabilitate legislativa: Cate Comisii centrale fiscale? Interpretarile individuale Baza legala: Cod fiscal art. 4 al. 5-8 Beneficiari: Marii contribuabili Modelul: procedura de ruling Cerinte: - prezentarea problemei inainte de inceperea operatiunilor - prezentarea operatiunilor -corect - in intregime - interzicerea efectuarii ulterior a altor operatiuni care sa deturneze sensul celei pentru care s-a cerut acordul Valoarea juridica a solutiei Comisiei centrale fiscale = Ordin al MFP Associated Business Advisors 1.

18 Interpretarea normelor fiscale (I)
Nu există un organ lucrativ special abilitat (Consiliul de stat) Metodele clasice de interpretare - gramaticală - sistematică - istorico-teleologică - logică argumente • per à contrario • à fortiori ratione • de analogie: ubi eadem est ratio, eadem lex esse debet • reductio ad absurdum • Adagii uzuale în dreptul român, utilizabile şi în dreptul fiscal: - exceptio est strictissimae interpretationis - ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus - actus interpretandus est potius ut valeat, quam ut pereat Associated Business Advisors 1.

19 Interpretarea normelor fiscale (II)
Forţa şi locul principiului legalităţii conduc la specificul interpretării dreptului fiscal • Poziţia de inegalitate administraţie- contribuabil nu are consecinţe pe planul interpretării I. Dreptul francez şi belgian = Adeptul interpretării stricte Etapele interpretării 1. Analiza textului - clar = > nu necesită interpretare - neclar: se trece la etapa următoare 2. Interpretare strictă (literală) 3. Interpretarea gramaticală - interpretare restrictivă - analiza noţiunilor - dicţionare - Codul fiscal - DEX - sensul termenilor - contabil (in involutie) - juridic de drept comun (in crestere) - din dreptul public (administrat 4. Interpretarea sistematică 5. Căutarea voinţei reale a legiuitorului 6. ,,In dubio contra fiscum” Associated Business Advisors 1.

20 Interpretarea normelor fiscale (III)
Interpretarea teleologica (prin scopul legii) - nu este admisa in toate statele moderne - cand scopul legii este clar, este admisibila (ex: lege pentru incurajarea investitiilor ) - cand scopul legii nu este clar, apelul la un scop dedus de catre interpret este in principiu inadmisibil (dreptul francez, belgian) sau admisibil (dreptul german) - scopul trebuie sa rezulte din expunerea de motive a initiatorului legii Dificultati: nu se publica intotdeauna datorita unei lacune legislative (cine efectueaza modificarile ? ) Exemple: corectarea erorilor de legiferare (scutirea investitiilor straine in activitatile productive: L 35/1991, Legea 55/1991), cheltuieli cu sponsorizarea/mecenatul (Cod fiscal 2004) Germania: norme cu scop - fiscal - social - de simplificare Associated Business Advisors 1.

21 Interpretarea normelor fiscale(IV)
Interpretarea prin analogie •Exclusa (principial) deoarece: - Contribuabilul ar dori sa extinda exceptiile, scutirile - Fiscul ar dori sa extinda dispozitiile de asietă - Exemple: •Dreptul german: - serveşte la realizarea pricipiului egalităţii - invocă şi realizează scopul legii Interpretarea “rationala”[ logica] • invocata de CSJ • larg susţinută în dreptul italian Associated Business Advisors 1.

22 Associated Business Advisors
Interpretarea normelor fiscale (V) Admisibilitatea altor metode de interpretare Sursele utilizate în interpretare • Dezbaterile din - Comisiile de specialitate ale Parlamentului - Camerele Parlamentului • Raportul (expunerea de motive) iniţiatorului • Doctrina/jurisprudenţa de valoare a Curţii Supreme de Justiţie şi Curţii Constituţionale • Normele metodologice - care sunt concordante cu Codul - trebuie incluse in Cod Associated Business Advisors 1.


Descărcați ppt "Principiile dreptului fiscal Interpretarea normelor fiscale"

Prezentări similare


Publicitate de la Google